Levné překlady

Přemýšlíte nad tím, jak ušetřit náklady za překlady? Pak si ale dejte pozor, aby vás levné překlady nestály dvakrát více, než kdybyste investovali do ověřených překladů. Nejlevnější překlady nemusí vždy dopadnout dobře, což vás ve výsledku může připravit také o zákazníky nebo dobrou reputaci. Zajímá vás, proč?

Jak získat levné překlady?

Jedním ze způsobů, jak snížit náklady na překlady, je vynechat prostředníka a přejít přímo ke zdroji. Jinými slovy, najít si vlastního překladatele na volné noze. V takovém případě ale musíte být velmi opatrní, abyste narazili na profesionálního překladatele. To může vyžadovat mnoho času a energie, protože je potřeba prověřit, zda má dotyčný opravdu takové zkušenosti a kvalifikace, jaké uvádí.

Pokud najdete opravdu kvalitního překladatele, může se vám ale zase stát, že bude zrovna zavalen vlastní prací a nebude na vás mít čas. Na druhou stranu, málokterý kvalitní překladatel vám poskytne levné překlady. Vzhledem k velké nabídce i poptávce překladů můžete natrefit i na agentury, které nabízejí opravdu levné překlady. V tuto chvíli je ale dobré si položit otázku, jaká bude kvalita takového překladu.

Mohou být levné překlady dobré?

Slyšeli jste už někdy o trojúhelníku projektového řízení? Tento koncept je velmi jednoduchý a pomůže vám rychle pochopit vztah mezi kvalitou a cenou projektů. Jde o to, že si v každém projektu můžete vybrat vždy jen dvě ze tří vlastností: dobré, rychlé, levné.

Pokud tedy něco potřebujete získat rychle a levně, nebude to dobré. Pokud chcete něco získat rychle a dobře, nebude to levné. A pokud něco chcete získat levně a dobře, nebude to rychlé. Ptáte se, zda tento trojúhelník platí i pro překladatelské služby? Většinou bohužel ano.

Co obnáší dobré překlady?

Dobré překlady spočívají v přesně převedeném sdělení z jednoho jazyka do jiného tak, aby byl zachován tón i záměr původního sdělení, ale zároveň byly zohledněny kulturní rozdíly. Kvalitní překlad dále:

  • Srozumitelně sděluje původní význam textu s ohledem na cílové publikum.
  • Dodržuje všechna gramatická i typografická pravidla pro interpunkci, malá a velká písmena i zalomení řádků.
  • Uplatňuje přesnou a jednotnou terminologii. Pokud je k překladu použit glosář, překlad musí odpovídat veškeré terminologii v něm uvedené.
  • Odráží styl zdrojového textu.
  • Je psaný ve stejném jazykovém registru jako původní text s ohledem na cílové publikum.
  • Zohledňuje veškeré kulturní faktory.

Jak vznikají nejlevnější překlady?

Nejlevnější překlady mohou vznikat různými způsoby. Zatímco některé agentury se mohou rozhodnout zasílat překlady nejlevnějším překladatelům, které mají ve své databázi, jiné společnosti nebo samotní překladatelé mohou požívat strojový překlad prostřednictvím počítače. Případně můžete narazit na kombinaci obojího čili bezplatný strojový překlad upravený levným překladatelem.

Někdy mohou agentury využít skupinu překladatelů, kteří jsou přiměřeně dobří, někteří mají titul a jiní jsou rodilí mluvčí. V takovém případě může dojít k tomu, že jednou získáte kvalitní překlad a podruhé zase nekvalitní. Pokud jsou tedy překlady opravdu levné, s velkou pravděpodobností za tím bude nějaký háček.

Ať už potřebujete přeložit texty kvůli tomu, abyste zvýšili prodej nebo získali větší návštěvnost webových stránek, dobře placený překladatel stráví čas nad tím, že zjistí, jaký je váš cíl, kterého chcete dosáhnout. Špatně placení překladatelé se těmito důležitými detaily pravděpodobně zabývat nebudou, protože potřebují přeložit co největší množství textu, aby se dokázali uživit.

Co vše vás mohou levné překlady stát?

Platíte ve firmě za nejlepší technologie, do svého týmu si vybíráte jen zkušené odborníky, ale pro vaše překlady byste zvolili nejnižší možnou nabídku? To by mohla být obrovská chyba. Najímáte-li levné překladatelské služby, můžete skončit s nekvalitně přeloženými texty. Špatné překlady vás mohou stát více, než byste čekali, ať už kvůli gramatickým chybám, nesrozumitelnému textu nebo dokonce kulturně nevhodnému obsahu.

Náklady na přepracování

Pokud získáte nekvalitní překlady, budete je muset nejspíš znovu přepracovat, protože vyhotovení nového překladu je zpravidla jednodušším řešením než opravovat špatný překlad. To znamená hledat nového překladatele a vydat další náklady. V podstatě tedy zaplatíte za stejnou práci dvakrát.

Poškození reputace

Pokud vašemu klientovi dodáte špatný překlad a on si bude stěžovat, poškodíte tím svoji značku a reputaci. Věříte, že by vám zákazník nadále důvěřoval, pokud by dostal dokumentaci obsahují chyby? Nejspíš ne.

Ztráta zákazníka

Už se vám někdy stalo, že jste vstoupili do internetového obchodu a viděli tam špatně napsaný text? Pravděpodobně se jednalo o výsledek levného překladu. Vzpomeňte si, jak jste v tu chvíli postupovali. Svěřili jste dané společnosti údaje o vaši platební kartě, nebo jste se rozhodli webovou stránku opustit? Nyní si představte, že by návštěvník vašeho webu uvažoval stejným způsobem.

Jak vzniká kvalitní překlad?

Ke kvalitě překladu přispívá v první řadě kvalita lingvistů. Překladatelé musí mít odborné znalosti v oboru, v kterém překládají. Například pro překlady smluv musí mít překladatel právní vzdělání, zatímco pro technické překlady musí zase perfektně ovládat specifickou terminologii, jež se s konkrétním odvětvím pojí.

Aby však mohl vzniknout kvalitní překlad, je zpravidla zapotřebí proces zahrnující několik kroků, včetně využití překladatelských technologií CAT a provedení korektury kvalifikovaným lingvistou. Proces kontroly tak zajistí dodržování standardů kvality.

Kvalitní překlady tedy ve výsledku nemohou být příliš levné, ale stejně tak nemusí být ani příliš drahé. V naší agentuře držíme ceny na takové úrovni, abychom našim klientům vyšli co nejvíce vstříc a zároveň jim zajistili překlady prvotřídní kvality. O skvělé úrovni našich překladů svědčí i naše certifikáty. Pokud máte zájem o překlad nejvyšší kvality za příznivou cenu, neváhejte nás kontaktovat.