Simultánní tlumočení

Potřebujete zajistit tlumočení na konferenci či sympóziu, které bude probíhat současně s projevem řečníka? Pak se na nás neváhejte obrátit. Poskytujeme komplexní služby simultánního tlumočení, jinak též známého jako kabinové tlumočení či simultánní překlad, a to ve více než 40 jazycích.

Co nabízíme

 • Simultánní tlumočení v průběhu mezinárodních kongresů a konferencí
 • Simultánní tlumočení při mezinárodních přednáškách
 • Simultánní tlumočení během mezinárodních vzdělávacích seminářů
 • Simultánní tlumočení produktových prezentací firem
 • Zajištění tlumočnické techniky – kabiny, sluchátek, mikrofonů, ozvučení sálu
 • Organizační zajištění akcí – výběr prostor, služby hostesek, cateringové služby, pomoc s ubytováním účastníků a jejich doprovodným programem atd.

Naše překladatelská agentura zajišťuje konferenční simultánní tlumočení na klíč včetně dodání potřebné tlumočnické techniky (tlumočnické kabiny, mikrofony, ozvučení, sluchátka, kamery, reproduktory, dataprojektory). O přesném počtu tlumočníků, které na akci delegujeme, rozhoduje počet jazyků, obtížnost a délka tlumočení.

Zaujala Vás naše nabídka nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

Do jakých jazyků tlumočíme

Naše agentura nabízí tlumočnické služby pro více než 40 světových jazyků, mezi nejžádanější jazyky patří u simultánního tlumočení angličtina, němčina, francouzština, ruština, polština, španělština a italština. Naši klienti ovšem využívají i služeb tlumočníků čínštiny, arabštiny, vietnamštiny a korejštiny. Rádi Vám ale zajistíme i další jazyky.

Cena za simultánní tlumočení

Cena za simultánní tlumočení se účtuje zpravidla podle dnů nebo půldnů tlumočení (4 hodiny a méně). Sazby profesionálních tzv. „konferenčních tlumočníků“ odpovídají vysokým nárokům kladeným na tuto profesi.

Ceny simultánního tlumočení bývají vyšší než u konsekutivního tlumočení a je také nutné počítat se dvěma tlumočníky. Pokud ale organizujete důležitou mezinárodní událost, do simultánního tlumočení se rozhodně vyplatí investovat.

Vyžádejte si ceník našich tlumočnických služeb nebo cenovou nabídku týkající se konkrétního tlumočení prostřednictvím formuláře. Rádi Vám je obratem zašleme.

Kdy využít simultánní tlumočení

Konferenční simultánní tlumočení se využívá především na větších konferencích, sympóziích, přednáškách, přímých televizních přenosech a jiných akcích, kde je třeba tlumočit většímu počtu lidí, kteří se dané akce účastní, nebo kde řečníci a posluchači hovoří více jazyky.

U tohoto typu tlumočení je rovněž nutné obstarat veškerou tlumočnickou techniku, kterou se rozumí zvukotěsná tlumočnická kabina, sluchátka a mikrofony, a dále také zajištění zvukového technika, který zajistí vysokou kvalitu zvukového přenosu, jež podléhá mezinárodní ISO normě. Veškerou techniku Vám naše agentura může rovněž obstarat.

Výhody simultánního tlumočení

Velkou předností simultánního překladu je časová úspora a plynulost projevu a co je opravdu důležité – během simultánního tlumočení nedochází ke ztrátě některých informací, neboť tlumočníci překládají informace s maximální přesností.

Souběžný překlad tedy neprodlužuje trvání dané události a také dokáže snáze udržet pozornost posluchačů. Nasazená sluchátka navíc umožňují odfiltrovat veškerý hluk zvenčí. Hlavní výhodou simultánního tlumočení je tedy pohodlí, které je poskytováno jak publiku, tak samotnému řečníkovi.

Jak simultánní tlumočení probíhá

Při konferenčním (kabinovém) simultánním tlumočení sedí tlumočník v tlumočnické kabině a do mikrofonu tlumočí souběžně s řečníkem prakticky bez zpoždění. Jeho tlumočený projev je účastníkům zprostředkováván pomocí moderních tlumočnických systémů do sluchátek.

Jelikož je simultánní tlumočení velmi náročné, jsou v kabině standardně přítomni dva tlumočníci pro každý cílový jazyk. Ti se při tlumočení střídají, a to asi po 20‒30 minutách. Tlumočník musí být schopen se plně soustředit, aby byl schopen souběžně poslouchat, překládat a hovořit.

Pilotáž, relay a retour

U simultánního tlumočení do většího množství jazyků, kdy přednášející mluví jiným než anglickým jazykem, se využívá tzv. pilotáž. Jde o způsob tlumočení, kdy je projev tlumočen do jednoho pilotního jazyka, například angličtiny, kterému rozumějí všichni ostatní tlumočníci. Ti z pilotního jazyka následně tlumočí do svých jazyků.

Existuje-li více pilotních jazyků, přes které se tlumočí do dalších řečí, například pokud je německý tlumočník následně tlumočen do češtiny a do francouzštiny a z nich se dále překládá do dalších jazyků, tomuto procesu se říká relay.

Na větších konferencích tlumočníci také mohou pracovat v režimu retour, což znamená, že tlumočník převádí řeč ze svého mateřského jazyka do jazyka naučeného, tedy pasivního. Tato forma se využívá zejména u málo rozšířených jazyků.

Simultánní tlumočení šeptem ‒ šušotáž

Jednotlivcům a malým skupinám (max. do 3 osob) poskytujeme také simultánní tlumočení šeptem „do ucha“, tzv. šušotáž (z francouzského slova chuchoter, tj. šeptání). Při šušotáži nesedí tlumočník v kabině, ale přímo vedle účastníka nebo ve středu malé skupiny a překládá tlumeným hlasem.

U tohoto typu simultánního tlumočení se většinou nepoužívá tlumočnická technika. Pro větší skupiny lze použít sluchátka a klopové mikrofony, tzv. šeptáky, které Vám také rádi zajistíme.

Než si objednáte simultánní tlumočení

Simultánní překlad má svá specifika, proto vám doporučujeme si před objednávkou tlumočení projít následující přehled, který Vám může pomoci při specifikaci tlumočnických služeb.

 • Rozhodněte se, zda si tlumočnickou techniku zajistíte sami, nebo zda to necháte na nás.
 • Podle tlumočeného tématu připravte materiály, které je třeba poskytnout našemu tlumočníkovi, resp. tlumočníkům, několik dní před začátkem akce, aby bylo možné se na ni připravit.
 • Podle typu akce vyberte vhodné místo, kde bude tlumočení probíhat. I tento úkol můžete svěřit naší překladatelské agentuře, která Vám vhodné prostory najde.
 • Spočítejte si, jak dlouho bude tlumočení trvat. Půlden představují 4 hodiny a méně, celý den znamená 4‒8 hodin. Každá hodina navíc u celodenních akcí se pak účtuje zvlášť podle platného ceníku tlumočnických služeb.
 • Doporučujeme zvolit si kontaktní osobu, která bude odpovědná za hladký chod celé akce.
 • Rozhodněte, zda si tlumočnickou techniku obstaráte sami, nebo zda to necháte na nás.

Simultánní překlad mimo velká města ČR

 • V případě, že se tlumočení uskuteční mimo Prahu nebo velká města ČR, v nichž máme naše tlumočníky, je třeba počítat s jejich dopravou. Rozmyslete si, zda ji budete zajišťovat sami, nebo ji máme zařídit my a náklady Vám vyúčtovat.
 • Pokud bude tlumočení probíhat v zahraničí, zvolte si, zda zabezpečíte našim tlumočníkům i dopravu, ubytování (jednolůžkový pokoj) a stravu, nebo zda tuto starost necháte na naší překladatelské agentuře (dopravné, ubytování a diety v zákonné výši).

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required