Soudní tlumočení

Existují situace, pro které nejsou běžné tlumočnické služby dostačující, a je nutné zajistit soudní tlumočení. Jedná se zpravidla o úkony před orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním.

Soudní tlumočení poskytujeme firmám i soukromým osobám zejména při jejich jednání s úřady, proto se také někdy toto tlumočení nazývá úřední.

Tlumočení zajišťují soudní tlumočníci, kteří musí být registrováni jako soudní tlumočníci daného jazyka u příslušného krajského soudu. Součástí soudního tlumočení může být i jeho písemný přepis, který pak soudní tlumočník opatří tzv. soudní doložkou.

Co nabízíme

Pro firmy a podnikatele:

 • Soudní tlumočení na schůzích valných hromad společností
 • Soudní tlumočení při zakládání společnosti
 • Soudní tlumočení během jednání o různých změnách ve společenské smlouvě
 • Soudní tlumočení v souvislosti s notářskými zápisy

Pro úřady a instituce:

 • Soudní tlumočení v průběhu soudních jednání
 • Soudní tlumočení pro policejní složky
 • Soudní tlumočení při úředních úkonech

Pro soukromé osoby (cizí státní příslušníky):

 • Soudní tlumočení před policejními orgány
 • Soudní tlumočení během svatebních obřadů
 • Soudní tlumočení u notáře nebo advokáta
 • Soudní tlumočení při zajišťování osobních dokladů a dokumentů
 • Soudní tlumočení při ostatních úředních úkonech
Zaujala Vás naše nabídka nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

Kdo je soudní tlumočník

Soudní tlumočník je osoba, zapsaná do Seznamu soudních tlumočníku a soudních překladatelů vedeného Ministerstvem spravedlnosti, která má oprávnění k výkonu soudní tlumočnické činnosti. Profese soudního tlumočníka vyžaduje kromě mimořádných odborných a řečnických schopností také znalosti práva a zkušenosti ve svém oboru.

Soudní tlumočníci musí být v ČR registrováni u příslušného krajského soudu a pro výkon této činnosti mají udělené zvláštní oprávnění. Tlumočení tak splňuje požadavky státních orgánů ČR pro účely specifikovaných úředních úkonů. Soudní tlumočení se dále řídí zákonem č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Co zahrnuje soudní tlumočení

Soudní tlumočení musí přesně odpovídat originálnímu znění projevu a není povoleno cokoli měnit. Tento typ tlumočení je vyžadován v případě, že mezinárodní jednání vyžadují přítomnost nějakého veřejného orgánu. V praxi lze rozdělit 4 typy soudního tlumočení:

 • Soudní jednání
 • Svatební obřad
 • Úřední dokladované události
 • Jednání u notáře

Pro soudní tlumočníky je klíčová především nestrannost, nezávislost a vysoká přesnost tlumočeného projevu. Soudní tlumočník se průběžně ujišťuje, že jeho klient překládanému projevu rozumí. V případě, že je potřeba pořídit z tlumočení záznam, musí jej soudní tlumočník stvrdit svým kulatým razítkem a podpisem.

Do jakých jazyků tlumočíme

Naši soudní tlumočníci nabízejí své služby pro více než 40 jazyků. Mezi nejžádanější patří soudní tlumočení z i do angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, ukrajinštiny, polštiny, španělštiny a italštiny. Naši klienti využívají i služeb tlumočníků z čínštiny, arabštiny, vietnamštiny, korejštiny a dalších jazyků.

Jaké ceny si účtují soudní tlumočníci

Ceny za soudní tlumočníky se účtují zpravidla podle dnů nebo půldnů tlumočení, výjimečně je možné se dohodnout i na hodinové sazbě. Ceny profesionálních soudních tlumočníků odpovídají nárokům kladeným na tuto profesi.

Vyžádejte si ceník našich tlumočnických služeb nebo cenovou nabídku týkající se konkrétního tlumočení, kterou Vám rádi obratem zašleme.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required