Lokalizace

Stalo se Vám někdy, že se jinak kvalitní překlad textu vůbec nesetkal s očekávaným účinkem? Nebo že by Váš zahraniční partner prohlásil, že je tento překlad nepoužitelný? V takovém případě jste zřejmě opomněli aspekty lokalizace pro danou zemi nebo cílovou skupinu. S lokalizacemi textů pro různé země a trhy Vám rádi pomůžeme.

Co nabízíme

Zaujala Vás naše nabídka nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

Co je to lokalizace?

Lokalizace je proces, který obnáší nejen překlad, ale také dbá na dodržení zvyklostí  cílové země nebo cílové skupiny, a snaží se tak maximálně vyjít vstříc požadavkům tamního trhu, což s sebou přináší požadovaný marketingový efekt. Lokalizace má i druhou, technickou stránku zahrnující převody různých formátů, práce v jiných než běžných programech pro psaní textů nebo úpravu odděleně překládaných segmentů po jejich sloučení. Třetím aspektem lokalizací je právní hledisko – uzpůsobení textu tak, aby v dané zemi splňoval nezbytné právní předpoklady (např. u návodů, u příbalových letáků k lékům) a obsahoval i odkazy na příslušné místní předpisy.

Proč není dobré na lokalizace zapomínat?

Většinou je třeba uzpůsobit text místním specifickým podmínkám, zejména kulturním. Typickým příkladem je lokalizace jednotlivých měrných soustav. Klient ze Spojených států bude v překladu jen těžko akceptovat evropský měrný systém a naopak. Běžný český marketingový text přeložený do angličtiny pro trh v USA bude připadat tamním čtenářům nejspíše příliš nudný, naopak marketingový text z amerického prostředí přeložený věrně do češtiny se nám bude zdát nabubřelý a nevěrohodný. Každý jazyk je specifický a pro každý jazyk platí jiná pravidla. Je nutné dbát i na marketingovou podobu textu, tj. aby byl přeložený text co nejpřístupnější běžným uživatelům a aby plnil stejný účel jako text zdrojový.

Bez správné a kvalitní lokalizace, respektive testování, nedávají některé druhy překladů občas vůbec žádný smysl. Pokud překladatel překládá například u softwaru, mobilních aplikací nebo počítačových her jen určité segmenty bez přesného kontextu, pak je třeba výsledné texty po implementaci otestovat a upravit. Textové segmenty musí také bezpodmínečně nutně pasovat do příslušných umístění (délka slov a přeložených vět se často u druhého jazyka liší), abychom zabránili zbytečnému a namáhavému přepisovaní zdrojového kódu. Takovéto úpravy a ladění textů probíhají často v několika fázích.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:
tel.: +420 225 000 755
e-mail: localisation@presto.cz
Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required