Tlumočení

Organizujete konferenci, kongres nebo workshop s mezinárodní účastí? Čeká Vás obchodní schůzka se zahraničním partnerem? Rádi Vám zajistíme kompletní tlumočnické služby té nejvyšší kvality.

Co nabízíme

Poskytujeme komplexní tlumočnické služby ve více než 40 jazycích pro obchodní jednání, na mezinárodních konferencích, při školeních a přednáškách, na veletrzích a na mnoha dalších akcích. Špičkové tlumočnické služby včetně tlumočnické techniky poskytujeme již více než 25 let a spolupracujeme výhradně se zkušenými profesionály, kteří tlumočí konsekutivně i simultánně. Zajišťujeme tlumočení v Praze, po České republice a také pro cesty do zahraničí.

Naše tlumočnické služby

 • Konsekutivní tlumočení
 • Simultánní tlumočení
 • Soudní tlumočení
 • Doprovodné tlumočení
 • Zajištění tlumočnické techniky
 • Expresní tlumočení
 • Dlouhodobé tlumočení ve firmách
 • Tlumočení po telefonu
 • Služby hostesek a další doprovodné služby
Zaujala Vás naše nabídka nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

Jak tlumočení probíhá?

Druh tlumočení se vždy liší podle kontextu a potřeb konkrétní situace, pro kterou Vám poskytneme naše tlumočnické služby. Někdy je potřeba navíc zajistit tlumočnickou techniku, zatímco pro některé příležitosti postačí přítomnost tlumočníka, který může tlumočit souběžně či následovně. Níže Vás blíže seznámíme s jednotlivými službami.

Konsekutivní tlumočení

U konsekutivního tlumočení se tlumočí dílčí úseky nebo jednotlivé věty. Jedná se o tzv. následné tlumočení, kdy tlumočník nebo tlumočnice tlumočí hned po tom, co řečník pronese větu nebo část projevu, např. během obchodních jednání nebo instruktáží ve výrobním závodu. Pokud je konsekutivně tlumočeno na přednáškách a konferencích nebo při státních návštěvách, jedná se o tzv. vysokou konsekutivu.

Doprovodné tlumočení

Doprovodné tlumočení se využívá zejména na obchodních cestách a schůzkách. Tlumočník nejen tlumočí, ale také pomáhá svému klientovi zorientovat se v programu, kterého se účastní, případně je mu nápomocen při vyřizování různých záležitostí, například na úřadech. Doprovodné tlumočení se většinou týká běžných záležitostí a nejsou při něm kladeny nároky na znalost odborné terminologie.

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení probíhá většinou ve speciálních tlumočnických kabinách, kde jsou 2 tlumočníci, kteří se střídají po 20‒30 minutách. Používá se zejména na konferencích. Pokud je tlumočení požadováno jen pro několik málo osob a tlumočnická kabina není k dispozici, lze zajistit tzv. „šušotáž“, při níž tlumočník sedí vedle účastníka nebo ve středu skupiny a tlumočí mluvený projev účastníkům tlumeně – šeptáním.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení se někdy také nazývá úřední tlumočení. Je k němu zapotřebí soudní tlumočník, který je registrovaný u příslušného krajského soudu, a má tedy udělené zvláštní oprávnění. Typickým příkladem je tlumočení při schůzích valných hromad, při jednání s orgány státní správy, při uzavírání sňatku, podávání svědecké výpovědi apod.

Tlumočnická technika

Tlumočnickou techniku zajišťujeme pro akce všech velikostí, od malých seminářů přes firemní prezentace až po mezinárodní kongresy či konference. Tlumočnickou a konferenční techniku dodáváme včetně montáže, demontáže a dopravy na místo akce a zpět. Součástí našeho tlumočnického servisu je také ozvučení a trvalá technická podpora na místě. Poskytujeme následující tlumočnickou techniku:

 • Tlumočnická konferenční technika – např. tlumočnické kabiny, vícekanálové systémy pro pilotáž a jednosměrné tlumočení, sluchátka, mikrofony, řečnické pulty apod.
 • Mobilní tlumočnická technika (technika pro šušotáž) – zejména tzv. šeptákové soupravy a mobilní mikrofony
 • Audio-video, ozvučení a prezentační technika – např. dataprojektory, projekční plátna, ozvučení apod.

Než si objednáte tlumočnické služby

Před objednáním tlumočení Vám doporučujeme projít si následující body, které Vám umožní nejen vhodně specifikovat Vaše požadavky, ale také následně lépe spolupracovat s tlumočníkem.

 • Podle tlumočeného tématu připravte materiály, které je třeba poskytnout našemu tlumočníkovi několik dní před začátkem akce, aby se na ni mohl připravit.
 • Podle typu akce vyberte vhodné místo, kde bude tlumočení probíhat. I tento úkol můžete svěřit naší překladatelské agentuře, která Vám vhodné prostory najde.
 • Spočítejte si, jak dlouho bude tlumočení trvat. Půlden tlumočení jsou 4 hodiny, celý den znamená 8 hodin. Každá další hodina navíc se pak účtuje zvlášť podle platného ceníku tlumočnických služeb.
 • Je důležité zvolit si kontaktní osobu, která bude odpovědná za hladký chod celé akce.
 • Rozhodněte se, zda si tlumočnickou techniku zajistíte sami, nebo zda to necháte na nás.

Tlumočení mimo Prahu

 • V případě, že se tlumočení uskuteční mimo Prahu, rozmyslete si, zda budete zajišťovat tlumočníkům dopravu.
 • Pokud bude tlumočení probíhat v zahraničí, zvolte si, zda zabezpečíte našim tlumočníkům i dopravu, ubytování a stravu, nebo zda tuto starost necháte na naší překladatelské agentuře (dopravné, diety v zákonné výši).

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required