Konsekutivní tlumočení

Čeká vás obchodní jednání nebo zahraniční návštěva a potřebujete se dorozumět se svými zahraničními partnery? Pak Vám rádi pomůžeme s konsekutivním tlumočením (též konsekutivní překlad). Poskytujeme profesionální tlumočnické služby nejen v Praze, Brně a Ostravě, ale i ve všech dalších městech ČR.

Chcete jednat se svými obchodními partnery v zahraničí? Zajistíme Vám tlumočníky podle Vašich představ, s jejichž službami budete spokojeni.

Co nabízíme

 • Konsekutivní tlumočení během obchodních a technických jednání z více než 40 jazyků
 • Konsekutivní tlumočení u příležitosti oficiálních státních návštěv (vysoká konsekutiva)
 • Konsekutivní tlumočení na mezinárodních kongresech a konferencích (vysoká konsekutiva)
 • Konsekutivní tlumočení v průběhu školení, vzdělávacích programů a seminářů
 • Konsekutivní tlumočení na společenských a kulturních akcích
 • Konsekutivní tlumočení pro média, na tiskových konferencích apod.
 • Konsekutivní tlumočení před orgány veřejné moci (soudní tlumočení)
 • Doprovodné tlumočení

Naše překladatelská agentura poskytuje komplexní tlumočnické služby v oblasti konsekutivního tlumočení včetně využití tlumočnické techniky. Atraktivní součástí naší nabídky je také možnost pořízení audio/video záznamu z Vašeho jednání a jeho profesionální zpracování v našem zvukovém studiu.

Zaujala Vás naše nabídka nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

Konsekutivní překlad: Jaké jazyky tlumočíme

Nabízíme konsekutivní tlumočení z více než 40 světových jazyků, nicméně mezi nejžádanější patří především:

 • konsekutivní tlumočení angličtiny
 • konsekutivní tlumočení němčiny
 • konsekutivní tlumočení francouzštiny
 • konsekutivní tlumočení ruštiny
 • konsekutivní tlumočení polštiny
 • konsekutivní tlumočení španělštiny
 • konsekutivní tlumočení italštiny

Naši klienti dále využívají i služeb tlumočníků čínštiny, arabštiny, vietnamštiny a korejštiny. Rádi Vám však zajistíme konsekutivní tlumočení také pro další světové jazyky.

Cena za konsekutivní tlumočení

Ceny za konsekutivní tlumočení se účtují zpravidla podle dnů nebo půldnů (4 hodiny a méně) tlumočení, výjimečně je možné se dohodnout i na hodinové sazbě. Ceny profesionálních tlumočníků odpovídají vysokým nárokům kladeným na tuto profesi a liší se podle druhu tlumočení a typu akce.

Vyžádejte si ceník našich tlumočnických služeb nebo cenovou nabídku týkající se konkrétního tlumočení, kterou Vám rádi obratem zašleme. U dlouhodobého konsekutivního tlumočení Vám můžeme poskytnout zajímavé slevy.

Kdy využít konsekutivní tlumočení?

Konsekutivní tlumočení je vhodné pro události s menším počtem účastníků. Jelikož konsekutivní překlad je následovný, chybí zde plynulost projevu a řeč celkově zabere více času. Je tedy vždy nutné počítat s větší časovou rezervou.

Konsekutivní tlumočení není vhodné na akcích, kde se hovoří třemi a více jazyky, právě z uvedených důvodů. V takovém případě je vhodnější využít simultánní tlumočení, které je souběžné. Konsekutivní překlad se nejčastěji využívá v situacích, jako jsou:

 • Obchodní či technická jednání
 • Přednášky
 • Menší školení
 • Při zahraničních návštěvách

Konferenční tlumočení

Konsekutivní tlumočení se rovněž využívá na menších konferencích v případech, kdy není k dispozici tlumočnická technika. V tomto případě se jedná o tzv. konferenční tlumočení neboli vysokou konsekutivu. Řečník vždy pronese delší úsek projevu a až poté tlumočník překládá.

Soudní tlumočení

Konsekutivní tlumočení bývá rovněž vyžadováno soudy a policií pro výslechy svědků a delikventů, nebo také na svatbách, je-li jeden ze svatebčanů cizinec. V takovém případě je nutná přítomnost soudního tlumočníka, který byl do této funkce jmenován krajským soudem v místě svého bydliště a je zapsaný na Seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Pokud tedy konsekutivní překlad probíhá před orgány veřejné moci, hovoříme o soudním tlumočení.

Výhody konsekutivního tlumočení

Konsekutivní tlumočení je obvykle možné zprostředkovat bez tlumočnické techniky, díky čemuž je z organizačního hlediska mnohem jednodušší. Odpadají rovněž náklady na tlumočnickou techniku a na druhého tlumočníka, neboť na rozdíl od simultánního tlumočení často postačí přítomnost pouze jednoho tlumočníka.

Konsekutivní tlumočení bývá také stylisticky kvalitnější než například simultánní tlumočení, jelikož poskytuje tlumočníkovi více prostoru. Nepsané pravidlo však říká, že tlumočník by nikdy neměl hovořit déle než řečník, jehož projev tlumočí.

Jak konsekutivní tlumočení probíhá

Při konsekutivním překladu tlumočník vyčká na odmlku řečníka po několika větách a jakmile se první řečník odmlčí, tlumočník zpaměti překládá obsah řečníkova sdělení za pomoci tlumočnických značek, které si během proslovu zaznamenává.

V průběhu konsekutivního tlumočení překládá tlumočník jak do svého mateřského jazyka, tak do cizího jazyka, na který se specializuje. Někteří tlumočníci mohou tlumočit z více cizích jazyků nebo do nich, popřípadě i mezi dvěma cizími jazyky.

U vysoké konsekutivy, která se používá zejména při oficiálních státních návštěvách a je nejnáročnějším druhem tlumočení, je tlumočník schopen díky trénované paměti a tlumočnickému zápisu přesně přeložit až několik minut řeči najednou.

Doprovodné tlumočení

Doprovodné tlumočení je specifickým typem konsekutivního tlumočení. U doprovodného překladu je tlumočník svému klientovi stále nablízku, například při obchodních cestách a schůzkách, a pomáhá mu nejen se dorozumět, ale je mu také průvodcem v rámci programu, kterého se klient účastní. Doprovodné tlumočení je vhodné zejména pro jednotlivce nebo velmi malý počet osob (maximálně 4).

Doprovodné tlumočení tedy leží na pomezí tlumočením a organizací práce. Zpravidla se týká běžných záležitostí a nejsou zde kladeny vysoké nároky na znalost odborné terminologie.

Než si objednáte konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení má svá specifika, proto Vám doporučujeme před objednávkou si projít následující přehled, který Vám usnadní výběr tlumočení a tlumočnických služeb.

 • Konsekutivní tlumočení je vhodné především pro události s menším počtem účastníků.
 • Najednou je možné překládat pouze do dvou jazyků. Pro tři a více jazyků se hodí simultánní tlumočení.
 • Podle tlumočeného tématu si předem připravte materiály, které je třeba poskytnout našemu tlumočníkovi několik dní před začátkem akce, aby se na ni mohl připravit.
 • Podle typu akce vyberte vhodné místo, kde bude tlumočení probíhat. I tento úkol můžete svěřit naší překladatelské agentuře, která Vám vhodné prostory najde.
 • Spočítejte si, jak dlouho bude tlumočení trvat, a podle toho stanovte Vaši objednávku. Půlden v praxi znamenají 4 hodiny a méně času tlumočníka. Celý den se počítá od 4 do 8 hodin, každá hodina navíc se pak účtuje zvlášť podle platného ceníku pro tlumočnické služby.
 • Doporučujeme zvolit si kontaktní osobu, která bude odpovědná za hladký chod celé akce.
 • U náročných akcí, které trvají několik hodin (např. konference, školení apod.), je standardem, že se při tlumočení střídají 2 tlumočníci zhruba po 30 minutách. V takových případech je na zvážení, zda není výhodnější domluvit se na simultánním (kabinovém) tlumočení. Výhodou konsekutivního tlumočení je větší osobní bezprostřednost, na druhé straně kabinové simultánní tlumočení šetří čas, nicméně zvyšují se náklady za kabinu a kompletní tlumočnickou techniku.

Konsekutivní tlumočení mimo velká města ČR

 • V případě, že tlumočení bude probíhat mimo Prahu nebo velká města v ČR, je třeba počítat s dopravou pro tlumočníka. Rozmyslete se tedy, zda ji budete zajišťovat sami, nebo to necháte raději na nás.
 • Pokud bude tlumočení probíhat v zahraničí, rozhodněte se, zda budete našim tlumočníkům zajišťovat i dopravu, ubytování (jednolůžkový pokoj) a stravu, nebo tuto starost přenecháte na naší překladatelské agentuře (dopravné, ubytování a diety dle zákonné výše).

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required