Tlumočení němčiny

Organizujete workshop či přednášku s německou účastí, čeká vás obchodní jednání s německy mluvícími partnery nebo plánujete cestu zemí, kde se potřebujete dorozumět německy?

Naše překladatelská agentura poskytuje tlumočení němčiny nejen v Praze, Brně a Ostravě, ale i ostatních městech ČR. Rádi vám zajistíme tlumočení z němčiny i do němčiny té nejvyšší kvality.

Spolupracujeme výhradně s profesionálními tlumočníky a rodilými mluvčími, kteří si hravě poradí s hovorovou i odbornou terminologií.

Co nabízíme

 • Simultánní tlumočení němčiny při mezinárodních konferencích, přednáškách a mezinárodních vzdělávacích seminářích
 • Simultánní tlumočení němčiny šeptem (šušotáž) pro malá obchodní jednání a menší semináře
 • Konsekutivní tlumočení němčiny během obchodních a technických jednání
 • Konsekutivní tlumočení němčiny při příležitosti oficiálních státních návštěv a na mezinárodních kongresech a konferencích (vysoká konsekutiva)
 • Doprovodné tlumočení němčiny
 • Soudní tlumočení němčiny
 • Expresní tlumočení němčiny
 • Dlouhodobé tlumočení němčiny ve firmách
 • Tlumočení němčiny po telefonu
 • Služby hostesek a další doprovodné služby
 • Zajištění tlumočnické techniky

Poskytujeme komplexní služby tlumočení němčiny v oblasti simultánního i konsekutivního tlumočení i s možností využít tlumočnickou techniku. Atraktivní součástí naší nabídky je také možnost pořízení audio/video záznamu z vaší události a jeho profesionální zpracování v našem zvukovém studiu.

Zaujala Vás naše nabídka nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

Jak probíhá tlumočení němčiny

Jakým způsobem tlumočení němčiny probíhá, záleží na kontextu a potřebách konkrétní události, na které tlumočník překládá. Někdy také může být nutné objednat více tlumočníků, zejména jedná-li se o simultánní tlumočení němčiny, které je velmi náročné. Na větších akcích také může být nutné zajistit tlumočnickou techniku.

Simultánní tlumočení němčiny

Při simultánním tlumočení němčiny tlumočník klasicky sedí v tlumočnické kabině a do mikrofonu tlumočí jazyk spolu s řečníkem. Přetlumočená řeč je posluchačům zprostředkována pomocí sluchátek prakticky bez zpoždění. Jelikož je tento typ tlumočení němčiny velmi náročný, zpravidla se při něm střídají dva tlumočníci po 20 až 30 minutách, je tedy nutné objednat 2 tlumočníky.

Pro jednotlivce a malé skupiny do 3 osob je rovněž možné zajistit šušotáž, neboli tlumočení šeptem, která nevyžaduje tlumočnickou techniku a druhého tlumočníka. Ta je ovšem vhodnější pouze pro menší akce s kratším trváním.

Konsekutivní tlumočení němčiny

Konsekutivní tlumočení němčiny je vhodné na akcích, kde se hovoří pouze dvěma jazyky. Jelikož tlumočník překládá řeč do druhého jazyka až po dokončení věty nebo úseku vět mluvčího, celá řeč je časově náročnější a méně plynulá, ale zato umožňuje stylisticky kvalitnější projev.

Konsekutivní tlumočení němčiny obvykle nevyžaduje tlumočnickou techniku, vyjma vysoké konsekutivy na konferencích.

Doprovodné tlumočení němčiny

Doprovodné tlumočení němčiny představuje specifický typ konsekutivního tlumočení, při kterém je tlumočník klientovi neustále na blízku při příležitostech, jako jsou obchodní cesty a schůzky, a pomáhá mu se zorientovat v cizojazyčném prostředí a programu, kterého se klient účastní. Tento typ tlumočení je vhodný pro jednotlivce, případně skupinku do 3 osob.

Soudní tlumočení němčiny

Soudní tlumočení němčiny se často nazývá také úřední tlumočení. Je při něm zapotřebí soudní tlumočník, který je registrovaný u příslušného soudu a má k soudnímu tlumočení němčiny zvláštní oprávnění, známé jako „kulaté razítko“.

Soudní tlumočení němčiny se využívá například při soudním jednání, jednání s orgány státní správy, uzavírání sňatků či schůzích valných hromad. Obvykle probíhá konsekutivně.

Tlumočnická technika

Tlumočnickou techniku vám můžeme zajistit pro akce všech velikostí, od malých seminářů přes firemní prezentace až po mezinárodní kongresy či konference. Tlumočnickou a konferenční techniku poskytujeme včetně montáže, demontáže a dopravy na místo akce a zpět. Součástí našeho tlumočnického servisu je rovněž ozvučení a trvalá technická podpora na místě.

Cena za tlumočení němčiny

Cena za tlumočení němčiny se vždy odvíjí ode dnů (1 den znamená 8 hodin) nebo půldnů tlumočení (4 hodiny a méně). Každá hodina navíc se dále počítá podle stanoveného ceníku tlumočnických služeb. Sazby našich profesionálních tlumočníků odpovídají nárokům kladeným na tuto profesi a liší se podle typu tlumočení a druhu události, na které tlumočí.

Vyžádejte si proto ceník našich tlumočnických služeb nebo cenovou nabídku týkající se konkrétního tlumočení prostřednictvím formuláře. Rádi vám je obratem zašleme.

U dlouhodobého tlumočení němčiny vám také můžeme poskytnout zajímavé slevy.

Než si objednáte tlumočení němčiny

Před objednáním tlumočení němčiny vám doporučujeme projít si následující body, které vám umožní nejen vhodně specifikovat vaše požadavky, ale také následně lépe spolupracovat s tlumočníkem.

 • Podle tlumočeného tématu si připravte materiály, které je třeba poskytnout našemu tlumočníkovi několik dní před začátkem akce, aby se na ni mohl připravit.
 • Podle typu akce vyberte vhodné místo, kde bude tlumočení němčiny probíhat. I tento úkol můžete svěřit naší překladatelské agentuře, která vám najde vhodné prostory.
 • Spočítejte si, jak dlouho bude tlumočení němčiny trvat. Půlden tlumočení jsou 4 hodiny a méně, celý den znamená 8 hodin. Každá další hodina navíc se pak účtuje zvlášť podle platného ceníku tlumočnických služeb.
 • Je důležité zvolit si kontaktní osobu, která bude odpovědná za hladký chod celé akce.
 • Rozhodněte se, zda si tlumočnickou techniku zajistíte sami, nebo zda to necháte na nás.

Tlumočení němčiny mimo Prahu

 • V případě, že se tlumočení němčiny uskuteční mimo Prahu, rozmyslete si, zda budete zajišťovat tlumočníkům dopravu.
 • Pokud bude tlumočení němčiny probíhat v zahraničí, zvolte si, zda zabezpečíte našim tlumočníkům i dopravu, ubytování a stravu, nebo zda tuto starost necháte na naší překladatelské agentuře (dopravné, diety v zákonné výši).

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required