Tlumočení čínštiny

Čeká vás obchodní jednání s čínsky hovořícími partnery? Plánujete zahraniční cestu do Číny, kde se bez profesionálního tlumočení neobejdete?

Naše překladatelská agentura poskytuje tlumočení čínštiny po celé České republice i v zahraničí. Zajistíme vám tlumočení z čínštiny i do čínštiny v té nejvyšší kvalitě. Spolupracujeme výhradně s profesionálními tlumočníky a rodilými mluvčími, kteří si bez problémů poradí s jakoukoliv odbornou terminologií.

Co nabízíme

 • Konsekutivní tlumočení čínštiny během obchodních a technických jednání
 • Konsekutivní tlumočení čínštiny při příležitosti oficiálních státních návštěv a na mezinárodních kongresech a konferencích (vysoká konsekutiva)
 • Konsekutivní tlumočení čínštiny pro média, na tiskových konferencích apod.
 • Simultánní tlumočení čínštiny při mezinárodních konferencích, přednáškách a vzdělávacích seminářích
 • Simultánní tlumočení čínštiny šeptem (šušotáž) pro malá obchodní jednání a menší semináře
 • Soudní tlumočení čínštiny
 • Expresní tlumočení čínštiny
 • Doprovodné tlumočení čínštiny
 • Dlouhodobé tlumočení čínštiny ve firmách
 • Tlumočení čínštiny po telefonu
 • Zajištění tlumočnické techniky

Naše agentura poskytuje komplexní tlumočnické služby v oblasti konsekutivního i simultánního tlumočení čínštiny, a to včetně využití tlumočnické techniky. Zajímavou součástí naší nabídky je možnost pořízení audio/video záznamu z vaší akce a jeho následné profesionální zpracování v našem studiu.

Zaujala Vás naše nabídka nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

Jak probíhá tlumočení čínštiny?

Jak bude probíhat tlumočení čínštiny, vždy závisí na potřebách konkrétní situace. V některých případech stačí zajistit pouze služby tlumočníka, ale v případě větších akcích, jako jsou mezinárodní konference a přednášky, je často potřeba dodat také tlumočnickou techniku. U nás ale vždy platí, že tlumočení zajišťují pouze profesionální tlumočníci čínštiny a rodilí mluvčí.

Konsekutivní tlumočení čínštiny

Při konsekutivním tlumočení čínštiny tlumočník převádí řeč z jednoho jazyka do druhého až poté, co řečník zakončí větu, nebo určitý úsek projevu. Tento typ tlumočení se hojně využívá během obchodních a technických jednání, v průběhu školení ve firmách a na společenských událostech. Pokud konsekutivní tlumočení čínštiny probíhá při příležitosti oficiálních státních návštěv nebo na konferencích, jedná se o vysokou konsekutivu.

Simultánní tlumočení čínštiny

Pro simultánní tlumočení čínštiny je typické to, že probíhá současně s řečníkem v druhém jazyce. V případě simultánního tlumočení se v kabině se střídají 2 tlumočníci po zhruba 30 minutách, je tedy nutné objednat 2 tlumočníky. Většinou se tento typ tlumočení využívá na konferencích, přednáškách a skupinových setkáních. Tlumočník sedí v tlumočnické protizvukové kabině, odkud tlumočí prostřednictvím tlumočnické techniky, nebo sedí těsně vedle jednotlivce, či skupiny maximálně 3 osob a tlumočí šeptem „do ucha“, v tomto případě se jedná o tzv. „šušotáž“.

Doprovodné tlumočení čínštiny

Doprovodné tlumočení čínštiny se nejčastěji využívá při obchodních cestách, schůzkách a akcích v zahraničí, kde není nutná znalost odborné terminologie. Tlumočník v tomto případě kromě tlumočení pomáhá klientovi zorientovat se v cizím prostředí a pomáhán např. při vyřizování dokumentů na úřadech.

Soudní tlumočení čínštiny

Soudní (taktéž úřední) tlumočení čínštiny vyžaduje přítomnost soudního tlumočníka. Ten do této funkce bývá jmenován příslušným krajským úřadem a je zapsán na Seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů Ministerstva spravedlnosti. Služeb soudního tlumočníka je vyžadována v situacích, které zahrnují přítomnost orgánů veřejné moci (např. pří soudním jednání, policejní výpovědi, uzavírání sňatku...).

Tlumočnická technika

Tlumočnickou techniku poskytujeme včetně montáže, demontáže a dopravy na místo akce a zpět. Můžeme vám zajistit techniku pro akce všech velikostí, od malých seminářů přes firemní prezentace až po mezinárodní kongresy či konference.

Cena za tlumočení čínštiny

Cena za tlumočení čínštiny se v naší agentuře účtuje zpravidla podle dnů (1 den znamená 8 hodin) nebo půldnů tlumočení (4 hodiny a méně). Každá hodina navíc se dále počítá podle aktuálního ceníku tlumočnických služeb. Sazby profesionálních tlumočníků vždy odpovídají nárokům kladeným na tuto profesi, liší se podle druhu tlumočení a typu akce. V případě dlouhodobého spolupráce vám také můžeme poskytnout zajímavé slevy.

Kompletní ceník našich tlumočnických služeb nebo cenovou nabídku týkající se konkrétního tlumočení prostřednictvím formuláře. Rádi vám vše obratem zašleme.

Než si objednáte tlumočení čínštiny

Před objednáním tlumočení čínštiny vám doporučujeme projít si následující body, které vám umožní vhodně specifikovat vaše požadavky a následně také lépe spolupracovat s tlumočníkem.

 • Podle tlumočeného tématu připravte materiály, které je třeba poskytnout našemu tlumočníkovi několik dní před začátkem akce, aby se na ni mohl připravit.
 • Podle typu akce vyberte vhodné místo, kde bude tlumočení čínštiny probíhat. Také tento úkol můžete svěřit naší překladatelské agentuře, která vám vhodné prostory najde.
 • Spočítejte si, jak dlouho bude tlumočení trvat – půlden tlumočení jsou 4 hodiny, celý den znamená 8 hodin. Každá další hodina navíc se pak účtuje zvlášť podle aktuálního ceníku.
 • Je důležité zvolit si kontaktní osobu, která bude odpovědná za hladký chod celé akce.
 • Rozhodněte se, zda si tlumočnickou techniku zajistíte sami, nebo jestli to necháte na nás.

Tlumočení čínštiny mimo Prahu

 • Pokud tlumočení bude probíhat mimo Prahu, rozmyslete si, zda budete zajišťovat tlumočníkům dopravu.
 • V případě, že bude tlumočení čínštiny probíhat v zahraničí, zvolte si, zda zabezpečíte našim tlumočníkům i dopravu, ubytování a stravu, nebo zda tuto starost necháte na naší překladatelské agentuře (dopravné, diety v zákonné výši).

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required