ISO certifikáty

Naše společnost má tyto certifikáty kvality:

Certifikát dle ČSN EN 15038

Certifikát překladatelských služeb
dle ČSN EN 15038:2006

Naše společnost je certifikována podle normy ČSN EN 15038:2006. Režimu této normy podléhají pouze takové překlady, u kterých to výslovně deklarujeme.