Právní překlady

Hledáte špičkové odborníky na překlad právních dokumentů, např. překlady smluv? Obraťte se na nás. Právní překlady děláme již déle než 25 let.

Překlady právních textů, které nejčastěji zajišťujeme, se týkají oblasti práva obchodního, občanského a pracovního. Dodáváme také překlady legislativy včetně zákonů, mimo jiné např. Evropskému soudnímu dvoru.

„S právními překlady máme bohaté zkušenosti – přeložíme přes 60 000 normostran právních textů ročně.“

Co nabízíme

Překlady právních dokumentů patří mezi naše nejžádanější služby. Běžně zajišťujeme následující:

 • Překlady smluv
 • Překlady zákonů ČR a EU
 • Překlady směrnic
 • Překlady vyhlášek
 • Překlady žalob a rozsudků
 • Překlady právních posudků a stanovisek
 • Překlady firemních předpisů a směrnic
 • Překlady auditorských zpráv
 • Překlady bezpečnostních předpisů
 • Překlady podkladů pro výběrová řízení
 • Překlady zakladatelských listin (stanovy společnosti, výpisy z obchodního rejstříku)
 • Překlady licenčních smluv
 • Překlady norem, dokumentů ISO apod.
 • Překlady všech typů úředních dokumentů
 • Překlady se soudním ověřením
Zaujala Vás naše nabídka?
Rychlá kalkulace již do 15 minut.
Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás ohledně konzultace zdarma.

Jak překlady právních textů probíhají

Objednávka online

Překlady právních dokumentů si můžete objednat jednoduše online. Do 15 minut Vás budeme kontaktovat s cenovou nabídkou, nebo kvůli případnému upřesnění zadání překladu (např. požadovaný výstupní formát, grafické úpravy apod.).

Kvalifikovaní překladatelé

Věříme, že alfou a omegou právních překladů je správné pochopení textu v kontextu právních a smluvních ustanovení. Všichni naši překladatelé mají proto vysokou odbornost a specializují se přímo na danou problematiku.

Systém řízení kvality

Na překlady uplatňujeme integrovaný systém řízení kvality v souladu se standardy ISO 9001. Všechny právní překlady podléhají přísné výstupní kontrole, aby byla garantována požadovaná úroveň.

Naši klienti

Spolupráce s Úřadem vlády ČR a dalšími státními institucemi

Úřadu vlády ČR jsme přeložili více než 100 000 stran zákonů EU z angličtiny, francouzštiny a němčiny před vstupem ČR do Evropské unie.

Po dobu předsednictví ČR Evropské unii jsme byli oficiálním dodavatelem překladatelských služeb. Právní texty překládáme většině dalších institucí ČR, mimo jiné Úřadu vlády, Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu životního prostředí.

Spolupráce s institucemi EU

Velmi náročné právní a odborné překlady zajišťujeme dlouhodobě těmto institucím:

 • Evropský parlament
 • Evropská komise
 • Evropský hospodářský a sociální výbor
 • Evropský soudní dvůr

Naše překladatelská agentura překládá institucím EU od roku 2005 z angličtiny, francouzštiny, němčiny a dalších evropských jazyků v běžných i expresních termínech. Abychom mohli vyhovět vysokým nárokům kladeným na překlady těchto textů, máme samostatné oddělení, které se specializuje pouze na překlady institucím EU.

Při překladech právních textů EU používáme odbornou terminologii EU, pro překladatele a korektory máme zpracovány manuály a příručky k jednotlivým typům textů EU a využíváme též specializované programy, které nám umožňují efektivní, rychlé a přesné zpracování právních překladů.

Spolupráce s právními kancelářemi a s Ministerstvem spravedlnosti

Mezi naše klienty patří celá řada renomovaných právních kanceláří, které využívají pravidelně naše služby. Překládáme jim právní texty převážně  z češtiny a slovenštiny do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny a dalších jazyků a také zpět z těchto jazyků do češtiny, případně i mezi těmito cizími jazyky navzájem. Nejčastěji jim dodáváme překlady smluv.

Advokátním kancelářím zajišťujeme rovněž soudně ověřené překlady ve standardních i expresních termínech.

Velmi si ceníme toho, že k našim klientům patří i Ministerstvo spravedlnosti, které si u nás objednalo překlad nového občanského zákoníku do němčiny a ruštiny.

Proč si objednat právní překlady u nás

 • Jsme přední překladatelská agentura působící na českém trhu již od roku 1990, za tu dobu jsme přeložili mnoho různých dokumentů pro více než 20 000 spokojených klientů napříč odvětvími.
 • Poskytujeme špičkové překladatelské služby díky týmu zkušených specialistů a více než 4 000 prověřených překladatelů a rodilých mluvčích.
 • Nabízíme přes 40 jazykových mutací našich překladů, a to i v expresních termínech.
 • Máme bohaté zkušenosti i s náročnými zakázkami o velkých objemech a v netradičních formátech, stejně jako s úzce specializovanými překlady.
 • Vaše překlady smluv i překlady dalších právních dokumentů můžeme zpracovat v libovolném formátu a samozřejmostí jsou u nás také grafické úpravy textu včetně profesionální služby DTP.
 • Využíváme nejmodernější překladatelské technologie a máme vlastní nahrávací studio.
 • Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001 a ISO 17100 a bezpečnosti informací ISO 27001.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required