Tlumočení angličtiny

Čeká Vás obchodní jednání s anglicky hovořícími partnery, organizujete firemní prezentaci či školení v angličtině nebo se jen potřebujete dorozumět s návštěvou, která hovoří anglicky? V takovém případě Vám rádi sjednáme profesionálního tlumočníka pro anglicky mluvící země. Zajišťujeme tlumočení z angličtiny i do angličtiny.

Nabízíme profesionální tlumočnické služby nejen v Praze, Brně a Ostravě, ale i dalších městech ČR. Čeká-li Vás cesta do zahraničí, můžeme Vám i pro tuto příležitost obstarat tlumočníka angličtiny podle Vašich představ.

Co nabízíme

 • Simultánní tlumočení angličtiny při mezinárodních konferencích, přednáškách a vzdělávacích seminářích
 • Simultánní tlumočení angličtiny šeptem (šušotáž) pro malá obchodní jednání a menší semináře
 • Konsekutivní tlumočení angličtiny během obchodních a technických jednání
 • Konsekutivní tlumočení angličtiny při příležitosti oficiálních státních návštěv a na mezinárodních kongresech a konferencích (vysoká konsekutiva)
 • Konsekutivní tlumočení angličtiny pro média, na tiskových konferencích apod.
 • Doprovodné tlumočení angličtiny
 • Soudní tlumočení angličtiny
 • Expresní tlumočení angličtiny
 • Dlouhodobé tlumočení angličtiny ve firmách
 • Tlumočení angličtiny po telefonu
 • Služby hostesek a další doprovodné služby
 • Zajištění tlumočnické techniky

Naše agentura poskytuje komplexní tlumočnické služby v oblasti konsekutivního i simultánního tlumočení angličtiny včetně využití tlumočnické techniky. Atraktivní součástí naší nabídky je také možnost pořízení audio/video záznamu z vašeho jednání a jeho profesionální zpracování v našem zvukovém studiu.

Zaujala Vás naše nabídka nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

Jak probíhá tlumočení angličtiny?

Průběh tlumočení angličtiny vždy závisí na potřebách konkrétní situace, pro kterou tlumočení poskytujeme. Někdy postačí zajistit pouze služby tlumočníka, zatímco na větších akcích, jako jsou mezinárodní semináře a přednášky, je často potřeba dodat i tlumočnickou techniku. Tlumočení provádějí pouze profesionální tlumočníci angličtiny a rodilí mluvčí.

Konsekutivní tlumočení angličtiny

Při konsekutivním nebo také následném tlumočení angličtiny tlumočník převádí řeč z jednoho jazyka do druhého až poté, co řečník dokončí větu nebo určitý úsek projevu. Typicky se tento typ tlumočení využívá během obchodních a technických jednání, v průběhu školení ve firmách a na společenských událostech. Pokud konsekutivní tlumočení angličtiny probíhá při příležitosti oficiálních státních návštěv nebo na konferencích, jedná se o tzv. vysokou konsekutivu.

Simultánní tlumočení angličtiny

Simultánní tlumočení angličtiny probíhá současně s řečníkem v druhém jazyce. V případě simultánního tlumočení se v kabině se střídají 2 tlumočníci po zhruba 30 minutách, je tedy nutné objednat 2 tlumočníky. Běžně se tento typ tlumočení využívá na konferencích, přednáškách a skupinových meetinzích. Tlumočník tradičně sedí v tlumočnické protizvukové kabině, odkud tlumočí prostřednictvím tlumočnické techniky, nebo sedí těsně vedle jednotlivce či skupinky do 3 osob a tlumočí šeptem „do ucha“, tehdy hovoříme o tzv. „šušotáži“. 

Doprovodné tlumočení angličtiny

Doprovodné tlumočení angličtiny se nejčastěji využívá při obchodních cestách, schůzkách a akcích v zahraničí, kde není nutná znalost odborné terminologie. Tlumočník v tomto případě doprovází klienta, a kromě tlumočení mu pomáhá se zorientovat v cizím prostředí. Může mu být rovněž nápomocen při vyřizování dokumentů na úřadech či v bankách.

Soudní tlumočení angličtiny

Soudní nebo také úřední tlumočení angličtiny vyžaduje přítomnost soudního tlumočníka, který byl do této funkce jmenován příslušným krajským úřadem a je zapsán na Seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů Ministerstva spravedlnosti. Soudní tlumočník je vyžadován v situacích, které zahrnují přítomnost orgánů veřejné moci, jako jsou soudní jednání, policejní výpovědi, uzavírání sňatků apod.

Tlumočnická technika

Tlumočnickou techniku vám můžeme dodat pro akce všech velikostí, od malých seminářů přes firemní prezentace až po mezinárodní kongresy či konference. Tlumočnickou techniku poskytujeme včetně montáže, demontáže a dopravy na místo akce a zpět.

Cena za tlumočení angličtiny

Cena za tlumočení angličtiny se účtuje zpravidla podle dnů (1 den znamená 8 hodin) nebo půldnů tlumočení (4 hodiny a méně). Každá hodina navíc se dále počítá podle aktuálního ceníku tlumočnických služeb. Sazby profesionálních tlumočníků vždy odpovídají nárokům kladeným na tuto profesi a liší se podle druhu tlumočení a typu akce.

Vyžádejte si ceník našich tlumočnických služeb nebo cenovou nabídku týkající se konkrétního tlumočení prostřednictvím formuláře. Rádi vám je obratem zašleme.

U dlouhodobého tlumočení angličtiny vám také můžeme poskytnout zajímavé slevy.

Než si objednáte tlumočení angličtiny

Před objednáním tlumočení angličtiny vám doporučujeme projít si následující body, které vám umožní nejen vhodně specifikovat vaše požadavky, ale také následně lépe spolupracovat s tlumočníkem.

 • Podle tlumočeného tématu připravte materiály, které je třeba poskytnout našemu tlumočníkovi několik dní před začátkem akce, aby se na ni mohl připravit.
 • Podle typu akce vyberte vhodné místo, kde bude tlumočení angličtiny probíhat. I tento úkol můžete svěřit naší překladatelské agentuře, která vám vhodné prostory najde.
 • Spočítejte si, jak dlouho bude tlumočení trvat. Půlden tlumočení jsou 4 hodiny, celý den znamená 8 hodin. Každá další hodina navíc se pak účtuje zvlášť podle platného ceníku tlumočnických služeb.
 • Je důležité zvolit si kontaktní osobu, která bude odpovědná za hladký chod celé akce.
 • Rozhodněte se, zda si tlumočnickou techniku zajistíte sami, nebo zda to necháte na nás.

Tlumočení angličtiny mimo Prahu

 • V případě, že se tlumočení angličtiny uskuteční mimo Prahu, rozmyslete si, zda budete zajišťovat tlumočníkům dopravu.
 • Pokud bude tlumočení angličtiny probíhat v zahraničí, zvolte si, zda zabezpečíte našim tlumočníkům i dopravu, ubytování a stravu, nebo zda tuto starost necháte na naší překladatelské agentuře (dopravné, diety v zákonné výši).

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required