Práce překladatele

Překladatelství je krásná práce - tvořivá a napínavá. Pracujete s cizím textem, který musíte přizpůsobit českému uživateli, nebo naopak překládáte ze své mateřštiny do jiného jazyka. Hledáte vhodná slova, která by vystihla to, co je v textu obsažené. Není to právě jednoduché. Stát se opravdu dobrým překladatelem vyžaduje kromě příslušného vzdělání také odborné zkušenosti.  

V našem článku vás seznámíme s následujícími body: 

  • Jak se stát dobrým překladatelem 
  • Co musí ovládat správný překladatel 
  • Požadavky na vzdělání kvalitního překladatele 
  • Je lepší být překladatelem na volné noze, nebo v agentuře 
  • Jaký plat může překladatel očekávat 

Jak se stát dobrým překladatelem 

Cesta k výkonu práce profesionálního překladatele začíná už výběrem cizího jazyka. Pokud se rozhodnete pro nejběžnější němčinu nebo angličtinu, máte jistotu, že práce na trhu bude vždy dostatek. Na druhou stranu lze očekávat vysokou konkurenci, v níž budete muset obstát. Se znalostí méně obvyklého jazyka, jako je například mandarínská čínština, máte konkurenční výhodu, kterou můžete využít ve svůj prospěch. Riskujete ovšem, že práce nebudete mít tolik. 

Co musí ovládat správný překladatel? 

Překladatel zároveň musí mít výborné znalosti gramatiky a stylistické schopnosti ve svém mateřském jazyce, do kterého obvykle překládá. Měl by umět rozpoznávat jednotlivé nuance jazyka a s nimi pracovat. Dále je třeba se ve zvolené odborné oblasti neustále vzdělávat, učit se nová slovíčka a stát se v ní odborníkem. To ovšem vyžaduje velkou sebekázeň a nesmíte usnout na vavřínech. Vždy se najde něco, v čem se můžete ještě zlepšit. 

Požadavky na vzdělání kvalitního překladatele 

Překladatelská práce obvykle vyžaduje vysokoškolské vzdělání. Jistě že existují kvalitní překladatelé bez vysoké školy, ti však musejí disponovat vyššími požadavky na překladatelskou praxi přesně podle toho, jak to stanovuje norma ISO 17100. Lze tedy vystudovat lingvisticky zaměřenou vysokou školu - většinou se jedná o jazykový obor na filozofické nebo pedagogické fakultě některé univerzity. 

K výkonu překladatelství to však nestačí. Velmi často se totiž překládají odborné texty, k nimž je nutné mít i dostatek zkušeností z příslušné oblasti, kterou může být například právolékařství, stavebnictví a podobně. Znamená to se dále ve zvolené oblasti vzdělávat z hlediska překladatelství. 

Další možností, jak se stát dobrým překladatelem, je vystudovat jakýkoliv obor na vysoké škole, získat v něm praxi a zároveň studovat i cizí jazyk. 

Je lepší být překladatelem na volné noze, nebo v agentuře? 

Spousta překladatelů pracuje z domu na volné noze. Překladatelství je volnou živností, provozovanou na základě živnostenského listu. Někteří překladatelé ovšem pracují bez něho podle autorského zákona nebo na základě smlouvy o dílo. Tímto způsobem nejsnadněji získají potřebnou praxi do CV, kterou vyžadují profesionální překladatelské agentury. 

Práce z domu od překladatele vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti. Sám si totiž musí shánět zakázky, naučit se vhodnou sebepropagaci (vlastní webové stránky, Facebook, reklama atd.) a dodržovat stanovené termíny. Získává však jistou míru volnosti. Dále je třeba se se vzdělávat - buď samostudiem, nebo na seminářích. 

Pokud budete raději zaměstnancem profesionální překladatelské agentury, obvykle po vás budou chtít příslušné vysokoškolské vzdělání, jazykové schopnosti, praxi a reference. S kvalitní agenturou však získáte stálý přísun zakázek, o práci mít nouzi nebudete. 

Do naší agentury stále hledáme kvalitní překladatele. Vyplňte formulář a pošlete nám životopis, brzy se vám ozveme. Aktuálně vypsané pozice a další informace najdete v sekci “kariéra”. 

Soudní překladatel a požadavky na jeho kvalifikaci 

Abyste mohli vykonávat práci soudního překladatele, musíte mít vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu překladatelství a tlumočnictví nebo programu učitelství jazyka či filologie. Další podmínkou je absolvování studia pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě v délce dvou semestrů. Takovéto programy nabízí například Masarykova univerzita v Brně nebo Univerzita Karlova v Praze. 

Přestože máte vystudovaný inženýrský nebo magisterský obor jiného zaměření, než je překladatelství, stále máte šanci se stát soudním překladatelem. Bude vám k tomu stačit speciální státní jazyková zkouška pro obor překladatelství a tlumočnictví a doplňkové dvousemestrální studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě. 

Nejjednodušší cestou k práci soudního překladatele je vysokoškolské vzdělání v oboru práva a státní jazyková zkouška pro překladatelský a tlumočnický obor. 

Patřičné vzdělání je ještě třeba doplnit minimální pětiletou praxí v oboru, a to získanou převážně ihned po skončení vysokoškolského studia. 

Ke jmenování soudním překladatelem budete muset podat žádost o zápis do seznamu soudních tlumočníků u příslušného krajského soudu podle vašeho trvalého bydliště. 

Jaký plat může překladatel očekávat? 

Plat překladatele v zaměstnanecké sféře se pohybuje mezi 28 až 45 tisíci korunami. Záleží pochopitelně na pracovní pozici. Překladatel na volné noze si průměrně účtuje 250 Kč za 1 normostranu překladu. Pak už jen záleží na tom, jak je rychlý a schopný si sehnat zakázky.