Překlad

Co je to překlad?

Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého. Může se jednat o překlad - text umělecký, odborný, technický, naučný, administrativní, náboženský, návod na použití přístroje apod. U uměleckého překladu je důležitý převod nejen obsahu, ale také estetických hodnot textu a individuálního stylu autora. U ostatních druhů překladu převládá ve valné většině požadavek na přesnost a srozumitelnost.

Na rozdíl od tlumočníka nemusí být překladatel rychlý, důležitá je hlavně faktická správnost a přesnost překladu. To se týká jak překladů s důrazem na vhodnou stylystickou hodnotu (např. knihy, obchodní či marketingově laděný tex), tak na již výše uvedenou přesnost a správnost překladu (technické překlady, překlady v oblasti farmaceutického průmyslu, lékařství, apod.).

Překladatel obvykle překládá z cizího jazyka do své mateřštiny. K tomu potřebuje nadprůměrnou znalost obou jazyků, kromě toho i znalosti lingvistiky, stylistiky, literární teorie a teorie překladu.

Vědeckým zkoumáním v oblasti překladu (i tlumočení) se zabývá obor, který nazýváme translatologie.

Druhy překladů:

Ačkoliv je nejběžnější formou překladu převod mezi dvěma cizími jazyky, lze v zásadě rozlišovat tři druhy překladu (dle Romana Jakobsona):

interlingvální, tj. mezijazykový – nejznámější forma překladu

intralingvální, tj. vnitrojazykový – převod v rámci jednoho jazyka, např. modernizace starého textu, který by pro současného čtenáře téhož jazyka byl nesrozumitelný; k těmto úpravám slouží běžně využívaná součást překladatelských služeb, kterou nazýváme korektura / korektury

intersemiotický, tj. meziznakový – převod mezi různými znakovými systémy, např. při filmové adaptaci románu

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required