Překlad

Co je to překlad?

Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého. Může se jednat o překlad - text umělecký, odborný, technický, naučný, administrativní, náboženský, návod na použití přístroje apod. U uměleckého překladu je důležitý převod nejen obsahu, ale také estetických hodnot textu a individuálního stylu autora. U ostatních druhů překladu převládá ve valné většině požadavek na přesnost a srozumitelnost.

Na rozdíl od tlumočníka nemusí být překladatel rychlý, důležitá je hlavně faktická správnost a přesnost překladu. To se týká jak překladů s důrazem na vhodnou stylystickou hodnotu (např. knihy, obchodní či marketingově laděný tex), tak na již výše uvedenou přesnost a správnost překladu (technické překlady, překlady v oblasti farmaceutického průmyslu, lékařství, apod.).

Překladatel obvykle překládá z cizího jazyka do své mateřštiny. K tomu potřebuje nadprůměrnou znalost obou jazyků, kromě toho i znalosti lingvistiky, stylistiky, literární teorie a teorie překladu.

Vědeckým zkoumáním v oblasti překladu (i tlumočení) se zabývá obor, který nazýváme translatologie.

Druhy překladů:

Ačkoliv je nejběžnější formou překladu převod mezi dvěma cizími jazyky, lze v zásadě rozlišovat tři druhy překladu (dle Romana Jakobsona):

interlingvální, tj. mezijazykový – nejznámější forma překladu

intralingvální, tj. vnitrojazykový – převod v rámci jednoho jazyka, např. modernizace starého textu, který by pro současného čtenáře téhož jazyka byl nesrozumitelný; k těmto úpravám slouží běžně využívaná součást překladatelských služeb, kterou nazýváme korektura / korektury

intersemiotický, tj. meziznakový – převod mezi různými znakovými systémy, např. při filmové adaptaci románu

Pokud hledáte pro svůj text kvalitní překlad, rádi Vám nabídneme své služby, které si můžete prohlédnout zde. Provádíme mnoho druhů překladů a nabídku přizpůsobíme přesně Vašemu textu. Ceník překladů si můžete prohlédnout zde.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required