Pravopis angličtina – velká písmena u všeobecných pojmenování

Říká se, že jednou z nejtěžších výzev českého pravopisu je správné psaní velkých a malých písmen. Nejhorší na tom navíc je, že to, co se o velkých písmenech naučíme v češtině, následně nemusí platit pro jiné jazyky – a peklo s velkými písmeny může při učení cizího jazyka začít nanovo.

Jak je na tom třeba angličtina? Na to se teď podíváme!

 velká písmena v angličtině

Co je stejné

Psaní velkých písmen v angličtině se od češtiny pochopitelně neliší úplně ve všem, proto se nejprve podíváme na případy, kdy se počáteční velké písmeno píše v obou jazycích.

V angličtině i češtině velká písmena tedy píšeme:

 • na začátku věty,
 • v názvech,
 • ve jménech,
 • ve zkratkách.

 

1. Začátek věty

To, že věta začíná velkým písmenem a končí interpunkčním znaménkem, bychom měli vědět všichni – stejně tak i to, že to platí pro všechny jazyky.

Problémy ovšem mnohým dělá psaní přímé řeči, kde promluvy také začínají velkým písmenem. Je-li ovšem uvozující věta za promluvou, pak promluvu ukončujeme čárkou a v uvozovací větě pokračujeme malým písmenem. Obojí lze pozorovat na ukázce níže.

 

It must have made sense to Dumbledore, though, because he put it back in his pocket and said, ’Hagrid’s late. I suppose it was he who told you I’d be here, by the way?’

’Yes,’ said Professor McGonagall. ’And I don’t suppose you’re going to tell me why you’re here, of all places?’

– Harry Potter and the Philosopher’s Stone, J. K. Rowling

 

2. Názvy

V obou jazycích píšeme s velkým písmenem názvy svátků, míst, filmů, písní a knih, platí ovšem, že někdy tak provádíme rozdílně.

Zatímco v češtině u víceslovných názvů máme poměrně složitý systém plný výjimek, angličtina píše velké písmeno ve všech slovech vyjma předložek, spojek a dalších slov, která nenesou význam.

 • Czech Republic x Česká republika
 • United States of America x Spojené státy americké
 • Harry Potter and the Philosopher’s Stone x Harry Potter a kámen mudrců
 • Christmas Eve x Štedrý den

 

3. Jména

Poměrně jasné je to i u jmen, ta se s velkým písmenem zkrátka píší všude. V angličtině velké písmeno dostává navíc i případný titul.

 • Peter Parker
 • President Obama
 • Queen Elizabeth II.
 • House
 • Mrs Norris

 

Zajímavé je, že např. i mother se někdy píše s velkým začátečním písmenem. Je tomu tak v případě, kdy tento titul užijeme bez členu či jiného upřesnění. V opačné situaci zůstává písmeno malé.

 

’I’m not Fred, I’m George’ said the boy. ’Honestly, woman, call yourself our mother? Can’t you tell I’m George?’

            (…)

’Fred? George? Are you there?’

’Coming, Mum.’

– Harry Potter and the Philosopher’s Stone, J. K. Rowling

 

4. Zkratky

Zejména u známých a ustálených zkratek platí, že se píšou velkými písmeny, zpravidla proto, že slova, z nichž pochází, jsou názvem.

 • USA – United States of America
 • IKEA – Ingvar Kamprad + Elmtaryd + Agunnaryd
 • HBO – Home Box Office
 • P.E.W. – the Society for the Promotion of Elfish Welfare

 

Co se liší

Angličtina dále píše velké písmeno i na začátku některých slov, která se v čeština píší celá písmeny malými. Jedná se o:

 • osobní zájmeno já (I),
 • dny,
 • měsíce,
 • jazyky.

 

1. Osobní zájmeno já

Jsou anglicky mluvící egoisti? Těžko říct. V první osobě, v osobním zájmenu já (neboli I), každopádně píší velké písmeno. Na rozdíl od osob ostatních, tam se píše písmeno malé.

 

I think I know who that one’s from,’ said Ron, going a bit pink and pointing to a very lumpy parcel. ’My mum. I told her you didn’t expect any presents and – oh, no’ he groaned, ’she’s made you a Weasley jumper.’

– Harry Potter and the Philosopher’s Stone, J. K. Rowling

 

2. Dny

Na rozdíl od nás píší anglicky mluvící velké písmeno i v označeních pro dny v týdnu.

 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Sunday

 

3. Měsíce

Velké počáteční písmeno patří i měsícům.

 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December

 

4. Jazyky

Nebo jazykům, a to i v případě, že se jedná o přídavné jméno.

 • Do you speak English?
 • Italian cuisine

 

Věříme, že minimálně tato základní velká písmena se určitě bez problému naučíte psát správně. Váháte-li ovšem například při psaní nějakého důležitějšího textu, bylo by možná lepší ušetřit se zbytečného trápení a nechat si jej zkontrolovat.

V anglickém jazyce se velká písmena nepíší pouze u nadpisů, ale také například u pojmenování stran smlouvy (Customer, Supplier apod.), příloh (Annex, Figure) a pojmenování různých dokumentů (First Aid Certificate). Velká písmena se píší také v názvech jiných právních smluv, obchodních a technických dokumentů atp. Zajímavostí je i psaní velkých písmen v názvech školních předmětů (History of Human Rights).

Čeští překladatelé často opomíjejí tento základní rozdíl mezi češtinou a angličtinou, a proto u nás dbáme, aby každý náš překladatel toto pravidlo dodržoval.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required