CAT nástroje

Překladatel není v současné době odkázaný pouze na své nabyté vědomosti a rozsáhlý cizojazyčný slovník. Jeho další pomocníci jsou mnohem sofistikovanější a práci mu značně ulehčují. Jedná se o takzvané CAT (Computer Assisted Translations) nástroje.  

V článku vám vysvětlíme: 

  • Co jsou to CAT nástroje 
  • Jak se používají 
  • Jaké CAT nástroje patří k nejpoužívanějším 

CAT nástroje a jejich fungování 

Při překladu dlouhých textů profesionálnímu překladateli pomáhá překladatelský software – CAT nástroje, které se při překladech používají už více než dvě desetiletí. Jedná se o počítačem podporovaný překlad, který však není automatický. Rozhodně nejde o strojový překladač nebo internetový translator. Jedná se o šikovného pomocníka, jenž ručí za vyšší kvalitu překladu. 

Základním principem CAT nástrojů je ukládání přeložených vět do překladové paměti. Jestliže se někdy v budoucnosti překladatel setká ve svém překladu s podobnou větou, CAT nástroj mu ji nabídne. Překladatel ji buď použije, nebo upraví podle potřeby. Lidský faktor je zde stále důležitý. CAT nástroje značně ulehčují a urychlují práci. Dokonce jsou tyto překlady levnější, protože u stejných vět se platí pouze jen překlad prvního výskytu. 

CAT nástroje jsou schopné do textového editoru integrovat: 

  • elektronický slovník, 
  • automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky, 
  • překladovou paměť, 
  • terminologickou databázi. 

Hlavní výhody CAT nástrojů tkví v zachování jednotnosti překladu z terminologického i stylistického hlediska. Překlady jsou rychlejší a přitom je možné zpracovat jakýkoliv formát souborů. CAT nástroje dokážou také napravit případné překladatelovy chyby. Hotový překlad lze kontrolovat podle řady parametrů – jsou-li všechny číslovky správně opsány, nejsou-li v textu zbytečné mezery mezi slovy, odpovídá-li použitá terminologie požadavkům zákazníka apod. 

Příklady CAT nástrojů 

Existuje velké množství CAT nástrojů, dá se však říci, že z pohledu jejich funkčního vybavení jsou téměř rovnocenné. O jejich využíváním pak většinou rozhoduje uživatelská přívětivost a tradice s jejich používáním spojená. Například CAT nástroj SDL Trados patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším společně s WordfastemDejà Vu a MemoQ. Kromě těchto placených programů existují i CAT nástroje zdarma. Mezi ně patří například ForeignDesk nebo OmegaT.  

  • Nástroj SDL Trados je mezi překladateli velmi žádaný, protože disponuje množstvím funkcí a možností. Ovšem platí zde, že podrobné seznámení s programem zabere delší čas, než se překladatel naučí využívat všech jeho výhod. Pak se však z něho stává užitečný pomocník, s nímž je radost překládat. Po instalaci automaticky přidává šablonu do MS Word. 
  • Program MemoQ   patří také k oblíbeným CAT nástrojům, i když nenabízí tolik funkcí jako SDL Trados. Pokud jste však běžným překladatelem na volné noze, bude vám určitě vyhovovat. Jeho nevýhodou může být vyšší pořizovací cena. 

Jak se pracuje s CAT nástroji? 

Překladatel si do nainstalovaného softwaru nahraje překládaný text. Ten bude následně rozdělen na jednotlivé segmenty, jako jsou slova, věty či fráze. Tyto segmenty se uloží v originále i v přeložené verzi, kterou překladatel vytvořil. Čím více textů se načte do programu, tím větší bude zásoba slov a frází. Toto je výhodné zvláště u technických překladů (například u manuálů a popisů), kde jsou opakující se odborné výrazy. V CAT nástroji si překladatel ručně vytváří terminologický glosář, získává tak databázi slov, s níž pak při překladu může pracovat. 

Jaké jsou výhody CAT nástrojů? 

Hodně překladatelů uvádí, že s CAT přeloží za stejný čas více textu. Jsou-li placeni za přeložené normostrany, pak je to velmi užitečná výhoda. Rychlost tedy patří mezi velké přednosti tohoto překladatelského softwaru, který kromě toho nabízí i jednotnost, důslednost a přesnost překladu. CAT nástroje usnadňují také týmovou spolupráci nebo překlad formátů, s nimiž se překladatel zatím nesetkal. Obvykle disponují přehledným a jednotným rozhraním. Umožňují také zobrazení zdrojového i překladového textu najednou, díky tomu nelze udělat chybu a vynechat část překládaného textu.  

Naše agentura při překladech využíváme CAT nástroje, které dokáží efektivně pracovat s opakováním textu v překladu. Díky tomu můžeme překládat rychleji a přitom mít jistotu konzistentního překladu odborné terminologie v celém dokumentu. Pokud se poohlížíte po kvalitním překladu, obraťte se na nás.