Semitské jazyky

Nejznámějšími semitskými jazyky jsou například arabština a hebrejština, ale patří sem i mrtvé jazyky, jako je féničtina či akkadština. Zajímá vás, kde se těmito jazyky mluví?

Semitské jazyky

Zdroj:https://static.wixstatic.com/media/0cc378ca12b84ab19f8b804a2948c94c.jpg/v1/fill/w_1000,h_667,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/0cc378ca12b84ab19f8b804a2948c94c.jpg 

Co jsou semitské jazyky?

Semitské jazyky jsou samostatnou podskupinou afroasijské skupiny a zahrnují živé i mrtvé jazyky. Je pro ně typické především to, že význam slova nesou souhlásky, a z toho důvodu používají písma, ve kterých se zaznamenávají pouze souhlásky. Samohlásky se následně doplňují až při čtení, čemuž se říká vokalizace písma.

Semitskými jazyky se hovoří na území severní a východní Afriky a na Arabském poloostrově. Semitská jazyková rodina se skládá z desítek odlišných jazyků a moderních dialektů, ale hlavními jazyky jsou arabština, amharština (v Etiopii), tigrajština (v Etiopii a Eritrei), hebrejština, tigré (v Súdánu), aramejština (v Libanonu, Sýrii, Izraeli, Iráku a Íránu) a maltština.

Název Semitské vychází ze slova „Šém“, což je podle Bible jméno jednoho ze tří synů Noemových. Šém je tedy považován za praotce Semitů. Další syn Cham je praotcem Hamitů a třetí syn Jafet se stal praotcem Indoevropanů.

Rozdělení semitských jazyků

Dnes již známe asi 70 odlišných forem semitštiny, od důležitějších jazyků s významnou literaturou až po jazykové formy používané na omezeném území, a to buď jen zcela mluvené, nebo s malým množstvím dochovaných dokumentů. Ještě před nedávnem bylo obvyklé seskupovat všechny tyto jazyky do 5 velkých větví:

  • Kananejské
  • Aramejské
  • Akkadské
  • Arabské
  • Etiopské

Klasifikace semitských jazyků

Zdroj: https://cdn.britannica.com/50/117850-050-42864BA5/Relationships-languages-Semitic.jpg?w=690&h=388&c=crop

Každá z výše uvedených skupin obsahovala důležitý spisovný jazyk, a ostatní formy byly považovány za dialekty. Toto rozdělení ovšem nemůže být nadále zachováno kvůli objevu jazyků, které nezapadají do žádné z těchto větví, a nárůstu pochybností ohledně genetického předpokladu těchto větví. Kromě 70 živých semitských jazyků existuje několik důležitých zaniklých jazyků, mezi něž patří zejména:

  • Akkadština je zaniklý semitský jazyk, kterým se v Mezopotámii mluvilo od 3. do 1. tisíciletí před naším letopočtem.
  • Kanaánskými jazyky, které zahrnují hebrejštinu, féničtinu a punštinu, se mluvilo v Palestině, Sýrii a v roztroušených komunitách po celém Středomoří. Obnovena byla pouze hebrejština.
  • Féničtina je starověký semitský jazyk, kterým se původně mluvilo v dnešním Libanonu, v oblasti Fénecie. Fénické souhláskové písmo je téměř totožné se starohebrejským písmem. Je předchůdcem řecké a latinské abecedy.
  • Syrština byla křesťanským literárním a liturgickým jazykem od 3. do 7. století našeho letopočtu. Dnes je stále používán jako liturgický jazyk iráckými křesťany.

Níže si dále v krátkosti představíme pouze hlavní semitské jazyky.

Arabština

Na počátku 21. století byla nejdůležitějším semitským jazykem z hlediska počtu mluvčích arabština. Standardní arabštinou mluví jako prvním jazykem více než 200 milionů lidí žijících v široké oblasti od atlantického pobřeží severní Afriky až po západní Írán. Dalších 250 milionů lidí v této oblasti dále mluví standardní arabštinou jako druhým jazykem.

Většina písemné a zpravodajské komunikace v arabském světě je vedena v tomto jednotném spisovném jazyce, vedle kterého se pro účely každodenní komunikace používají četné místní arabské dialekty, které se často navzájem výrazně liší.

Amaharština

Amharština se 17 miliony mluvčími jako prvním jazykem a 4 miliony mluvčích jako druhým jazykem je oficiálním jazykem Etiopie spolu s angličtinou a tigrajštinou. Používá se ve vládě, veřejných médiích, národním obchodu a ve vzdělávání až do sedmé třídy. Byla úředním jazykem vlády, armády a etiopské ortodoxní církve Tewahedo v moderní době. Mnoho mluvčích amharštiny také používá angličtinu, arabštinu a afaan oromo.

Tigrajština

Tigrajština, nebo také tigriňa, je rovněž národní jazyk Etiopie, kde jím mluví 3,2 milionu lidí jako prvním jazykem a zhruba 147 000 lidí jako druhým jazykem. Je to třetí nejrozšířenější jazyk po amharštině a oromštině. Tigrajština zároveň slouží jako lingua franca mezi různými etnickými skupinami. Používá se v hromadných sdělovacích prostředcích, ve školách a ve vládních a nevládních agenturách. Tigrajštinou mluví dále 1,2 milionu lidí v Eritrei, která nemá vlastní oficiální jazyk, a v Izraeli je asi 10 000 mluvčích tigrajštiny.

Hebrejština

V Izraeli mluví hebrejštinou přibližně 5 milionů lidí. Kromě toho jí hovoří několik set tisíc mluvčích na palestinských územích a krajanských židovských komunitách po celém světě. Oficiálním jazykem Mandátu Palestina se stala v roce 1922.

Dnes je spolu s arabštinou a angličtinou dominantním úředním jazykem státu Izrael a zůstává liturgickým jazykem Židů po celém světě. Používá se pro úřední, veřejné i soukromé účely v celém Izraeli, s výjimkou arabského sektoru, kde se uplatňuje arabština. Hebrejština je prostředkem výuky i na univerzitní úrovni. Je to jazyk většiny novin, knih, časopisů, rádia a televize.

Aramejština

Aramejština, kdysi používaná jako lingua franca v celém Středomoří, má dnes asi 500 000 mluvčích roztroušených po celém severním Iráku, východním Turecku, severozápadním Íránu a Sýrii. Svého času tedy byla významným jazykem a dokonce nahradila starou hebrejštinu. Později však byla nahrazována okolními jazyky, zejména arabštinou a perštinou. Syrština, starší potomek aramejštiny, je používána jako liturgický jazyk iráckými křesťany. V žádné zemi ovšem nemá oficiální status.

Ukázka slov semitských jazyků

Ahoj

Standardní arabština

as-salaamu alaykum

Hebrejština

shalom

Amharština

sälam

Tigrajština

selam

Děkuji

Standardní arabština

shukran

Hebrejština

toda

Amharština

əgziabher yst’lñ

Tigrajština

yekenyeley

Ano

Standardní arabština

naam

Hebrejština

ken

Amharština

awon

Tigrajština

uwe

Ne

Standardní arabština

laa

Hebrejština

lo

Amharština

ay

Tigrajština

aykonen

Další příspěvky o světových jazycích: