Arabština

Arabština patří mezi jazyky, které u nás nejsou příliš oblíbené, z velké části i právě proto, že její využití v našich končinách je spíše minimální. Třeba v Asii se ale jedná o jazyk významný, pojďme si tedy prostřednictvím tohoto článku připomenout alespoň:

 • některé základní informace,
 • pár zajímavostí týkajících se arabštiny.

 arabština

Základní informace o arabštině

Arabština patří do rodiny semitských jazyků, které jsou rozšířené zejména v severní Africe a na Blízkém východě. Arabština samotná pak tvoří vlastní skupinu v jazycích západosemitských. Jedná se o jazyk poměrně starý, nejstarší zápisy se datují až do 4. století, a stal se úředním na všech územích, která dobyli Arabové.

V dnešní době čítá přibližně 250 milionů mluvčích, to ale není vše, jelikož jako liturgický jazyk jej používá až miliarda lidí, zcela logicky se totiž jedná o jazyk Koránu.

Jak již bylo řečeno, jako úřední jazyk arabština figuruje především ve státech afrických a asijských, jsou to mimo jiné:

 • Egypt,
 • Irák,
 • Izrael,
 • Katar,
 • Saudská Arábie,
 • Somálsko,
 • Spojené arabské emiráty,
 • Súdán,
 • Sýrie

 

Arabské písmo

Jedna z prvních věcí, která lidem přichází na mysl ve spojení s arabštinou, je arabské písmo, které pravděpodobně mnohem více než jiné písmo připomíná laikům rozsypaný čaj – aby taky ne, když asijské prostředí je pro čajovníky snad nejvhodnější.

Písmo to není pro nás Evropany vůbec jednoduché, jelikož není podobné žádným našim písmům.

Píše se zprava doleva, nerozlišuje tiskací a psací písmo a stejně tak ani malá a velká písmena (přiznejme si, že zrovna tento aspekt jazyka bychom u nás zajisté uvítali).

Arabština navíc obsahuje řadu nám neznámých hlásek a podoba jednotlivých písmen se liší dle svého postavení ve slově.

 

Zajímavosti

Trápit podrobnou arabskou gramatikou a historií vás rozhodně nechceme, pojďme se tedy podívat především na některé zajímavosti, které se jazyka týkají.

 

1.    Málokdo aktivně ovládá spisovnou arabštinu

Jak už to tak bývá, i arabština se dle užívání dělí na různé vrstvy. A je to překvapivě zrovna spisovná arabština – jazyk Koránu –, kterou aktivně ovládá nejméně lidí, vlastně pouze hrstka těch vzdělanějších.

 

2.    Víc čísel než časů

Z arabské gramatiky si pojďme připomenout jen některá zajímavá čísla. Například to, že arabština má pouze dva časy, dva rody a tři pády, což je na naše poměry poměrně málo. Kompenzuje si to ale třemi čísly (singulár, duál, plurál).

 

3.    14 způsobů lásky

Ano, je to tak, jak to vypadá. Arabština má až 14 výrazů pro lásku, které se liší v závislosti na tom, v jaké fázi se tento cit nachází.

 

4.    Trust in God, but tie up your camel

Láska ovšem není nic proti velbloudům, pro které má arabština až stovky výrazů, z nichž některé označují například i vyděšeného velblouda.

 

5.    Arabština je nám blíž, než si možná myslíme

Je to tak, jelikož v češtině je slov převzatých z arabštiny, celá řada. Třeba ta následující:

 • alkohol,
 • cukr,
 • žirafa,
 • káva,
 • havárie.

Další příspěvky o světových jazycích: