Amharština

Kdyby se vás někdo zeptal, kde na Zemi se domluvíte amharsky, věděli byste, co odpovědět? Dostali byste ze sebe konkrétní zemi? Nebo byste se rozhodli pro možnost, že se jazykem nemluví už nikde? A co jít do extrému s tím, že jazyk nikdy ani neexistoval?

My vám s jistotou můžeme říct to, že minimálně odpověď na tyto otázky existuje. Prozradíme vám ji v tomto článku.

 

Amharština… jazyk, nebo náhodně vygenerované slovo?

Je nejspíš jasné, že o náhodně generovaném slově bychom článek nepsali. Z toho tedy vyplývá, že amharština jako jazyk skutečně existuje. A co víc, jedná se o jazyk v dnešní době stále využívaný, mluvčích má dokonce celkem 25 milionů.

 

Oblast rozšíření

Jenže kdo a kde takto mluví? Jde o jeden z jazyků, jehož působiště si z názvu zkrátka neodvodíme. Neexistuje Amharsko ani Amharská republika ani Spojené amharské státy.

Nebudeme vás napínat, amharština je jediným oficiálním jazykem v Etiopii. Název jazyka je pravděpodobně odvozen od Amharů, což je etnická skupina žijící právě na území zmíněného afrického státu.

 

Další fakta

Amharština jazyk semitský (afroasijský) a poměrně složitý. Pro grafický zápis totiž nepoužívá latinku, ale amharské písmo, které laici s největší pravděpodobností zkrátka velmi nešťastně popíšou jako rozsypanou rýži. Dále se jazyk vyznačuje třeba tím, že má více než 10 jmenných rodů.

Další příspěvky o světových jazycích: