Hebrejština

Izrael je stát, který se v jarních měsících chlubil nejvyšší proočkovaností vakcínou proti nemoci covid-19. Jinak jej známe také jako zemi nepokojů, jelikož již od svého založení bojuje o uznání. My tu teď ale nebudeme řešit konflikty a politiku, zajímá nás teď jeho úřední jazyk, tedy hebrejština.

 

Obsah článku:

  • základní fakta o hebrejštině,
  • hebrejština a jidiš,
  • zajímavosti.

 

Základní fakta o hebrejštině

Hebrejština je semitský jazyk, jehož kořeny sahají až do 10. století před naším letopočtem, tehdy ovšem samozřejmě existovala hebrejština starověká, dále pokračovala biblická a dnes židovská společnost mluví hebrejštinou moderní.

Jazyk v současnosti čítá přibližně 5 milionů mluvčích, přičemž převážně jde samozřejmě o obyvatele Izraele, dál pak i jiné země židovské diaspory (např. USA).

Grafický zápis je uskutečňován hebrejským písmem. Abeceda se skládá z 22 konsonantů a zápis probíhá zprava doleva.

 

A co jidiš?

S Židy si spojujeme nejen hebrejštinu, ale i právě jidiš. Někteří si možná myslí, že to jsou dvě různá pojmenování pro jeden jazyk, tak tomu ovšem není.

Jidiš je jazyk západogermánský a označuje cosi jako židovskou němčinu. Mnozí se dohadují o tom, zda se jedná o samostatný jazyk, či právě nářečí němčiny.

Ať už je to jazyk, či pouze nářečí, vychází převážně z němčiny, není to tedy hebrejština. Mluvčích čítá ovšem přibližně tři miliony, patrně i proto jeho existenci mnozí z nás chovají v paměti.

 

Zajímavosti

V závěru už se pojďme podívat jen na několik zajímavostí ze světa hebrejštiny.

 

Být? Hebrejsky spíš nebýt

Přestože sloveso být považujeme za základ všeho, hebrejština jej postrádá. Zkrátka toto sloveso vypouští nebo jej nahrazuje jinými. S podobným jevem se lze setkat např. i v ruštině, která sloveso být taktéž vypouští, ovšem jen v některých situacích.

 

Zprava doleva – ale proč?

Jak již bylo zmíněno, hebrejština se zapisuje opačně, než jsme zvyklí, tedy zprava doleva. Důvodem toho bylo údajně to, že v dobách, kdy se tesalo dlátem do kamene, bylo zkrátka jednoduší tak provádět právě zprava doleva.

 

Písmeno sem, číslo tam

U směru ještě zůstaneme, protože zatímco písmena se zapisují zprava doleva, číslice se píšou zleva doprava. Kdo se v tom má pak vyznat?

 

Abjad

To není jméno žádného izraelského vládce, tak se nazývá písmo, jehož písmena vyjadřují pouze souhlásky. Tedy i písmo hebrejské.

Další příspěvky o světových jazycích: