Tlumočení soudní

Soudní tlumočení je specifická disciplína, v níž jde především o přesnost. Nejčastěji bývá vyžadováno při jednání se soudy, úřady nebo jinými státními institucemi. 

V tomto článku najdete:

 • Co je soudní tlumočení
 • Soudní tlumočení a jeho využití
 • Jaké musí mít soudní tlumočení předpoklady
 • Typy soudního tlumočení
 • Soudní tlumočník

Zdroj: https://pixabay.com/cs/photos/spravedlnost-socha-pan%c3%ad-spravedlnost-2060093/

Co je soudní tlumočení?

Soudní tlumočení je typem tlumočení, které vyžaduje soudního tlumočníka a které se poskytuje pro mluvčí dvou různých jazyků v soudním, právním či jiném prostředí s právními prvky. Soudní tlumočení je vyžadováno především při styku s úřady, jako je např. jednání u notáře, svatební obřady, soudní jednání apod.

Soudní tlumočení může vykonávat pouze soudní tlumočník, který je dle zákona č. 354/2019 Sb. o soudních znalcích a tlumočnících jmenován krajským soudem. Funkce tlumočníka má tedy oficiální charakter.

Soudní tlumočení a jeho využití

Soudí tlumočení se využívá v každé situaci, kde je zapotřebí styk se státními či jinými úřady nebo institucemi. Soudního tlumočníka je zapotřebí vždy, dochází-li k jednání osob z jiných států s českými úřady, nebo naopak, tedy pokud český mluvčí jedná se zahraničními institucemi. Nejčastěji se soudní tlumočení využívá v těchto situacích:

 • jednání na odborech azylové a migrační politiky MV ČR
 • soudní jednání
 • úřední jednání s účastí cizích státních příslušníků
 • sňatek s příslušníkem jiného státu
 • jednání u notáře a advokáta
 • nostrifikační zkoušky na středních a vysokých školách
 • jednání s cizineckou policií
 • a mnoho dalších

Jaké musí mít soudní tlumočení předpoklady?

Při soudním tlumočení je důležitá vysoká přesnost tlumočeného projevu a přesná odborná terminologie. Celý tento proces a oprávnění soudního tlumočníka dokládá, že projev byl účastníkovi jednání přetlumočen správně a doslovně. Soudní tlumočení musí být zcela nezávislé a nestranné.

Soudní tlumočení musí přesně odpovídat tlumočenému projevu bez jakékoli změny. Není tedy povoleno cokoli v projevu měnit. V případě, že je z tlumočení pořizován záznam, tlumočník jej musí ověřit a opatřit kulatým razítkem a také podpisem.

Náročnost soudního tlumočení je dána zejména tím, že soudní tlumočník má ve své roli velkou odpovědnost. Vše, co od daného jednotlivce tlumočí, je bráno jako fakt, což na tlumočníka vyvíjí tlak, aby se ujistil, že tato komunikace je velmi přesná.

Typy soudního tlumočení

Soudní tlumočení může zahrnovat simultánní tlumočenítlumočení konsekutivní v závislosti na okolnostech a preferencích situace. Zatímco konsekutivní tlumočení je často preferováno pro prostředí soudní síně a individuální rozhovory, je možné, že simultánní tlumočení bude použito k usnadnění neformálnějších rozhovorů. V závislosti na nastavení tlumočnických služeb se hodiny a povaha soudního tlumočení mohou mezi jednotlivými zaměstnáními také značně lišit.

Soudní tlumočník

Soudní tlumočení smí vykonávat výhradně soudní tlumočník, který je do funkce jmenován příslušným krajským soudem a je vedený na seznamu Ministerstva spravedlnosti. Úkolem soudního tlumočníka je zprostředkovat komunikaci mezi mluvčími za dodržení určitých etických podmínek.

Soudní tlumočníci musí získat odbornou přípravu nejen v jazykových a tlumočnických dovednostech, ale také odborné vzdělání v oboru právo. Často navíc neexistují dvojjazyčné právní slovníky, které by tuto práci usnadnily.

Pokud hledáte soudní tlumočení, neváhejte se na nás obrátit. Společně s Vámi vybereme toho nejlepšího soudního tlumočníka přesně pro Vás. Celou nabídku našich služeb si můžete prohlédnout zde.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required