Titulkování videa: několik zajímavostí, o kterých jste nevěděli

Titulky ve videích mnohonásobně zvyšují sledovanost, jsou nadčasové a umožňují porozumění videu lidem z nejrůznějších koutů světa i jedincům se sluchovým omezením. Kromě toho jsou ale i určitou formou umění, zejména pokud jde o titulkování filmů a seriálů. V tomto článku Vám prozradíme několik zajímavostí o titulkování videí, o kterých jste doposud možná vůbec nevěděli.

Zdroj: uploads.panopto.com

Zdroj: uploads.panopto.com

Přidání titulků zpřístupňuje videa všem

Největší přínos vkládání titulků do videa spočívá ve zvýšení dostupnosti multimediálního obsahu. Titulky se používají jako písemný přepis vyprávění nebo dialogu obsaženého ve videu ve stejném jazyce, jako je původní zvuk, nebo jako překlad původního znění do jiného jazyka. To se může hodit zejména tehdy, pokud plánujete oslovit zahraniční trh.

V obou případech je cílem titulků zajistit, aby videu porozuměli lidé, kteří neznají daný jazyk, mají problémy se sluchem, nebo jednoduše sledují videa bez zvuku. Věděli jste, že videa bez zvuku si pouští přibližně 50 % lidí?

Zdroj: https://inspirante.cz Zdroj: https://inspirante.cz

Titulky umožňují divákům, kteří nemají přístup ke zvukové složce mediálního souboru, stále si užívat video v maximální možné míře, aniž by přišli o veškeré informace, které jsou ve videu obsaženy. Oslovení nového publika je základním kamenem obchodního úspěchu.

Titulkování videa zlepšuje úspěch na sociálních sítích

Jak popularita online videí neustále roste, stoupá i poptávka po službách titulků. Vložení titulků do videa může zlepšit zapojení diváků a zvýšit dobu sledování. Je to proto, že titulky dělají videa dostupnější pro diváky všech kategorií.

Ale také umožňují divákům sledovat video, i když nemohou nebo nechtějí poslouchat zvuk. Víte, že například na Facebooku sleduje videa bez zvuku dokonce až 80 % uživatelů? Pokud chcete oslovit širší publikum na sociálních sítích prostřednictvím videa, měli byste mu poskytnout dokonalý zážitek kombinací obrazu, zvuku i textu.

Pravděpodobně Vás nepřekvapí, že YouTube a Facebook jsou jedny z nejlepších platforem pro videoobsah. V současnosti se ovšem i LinkedIn ukázal jako efektivní platforma pro sdílení videí.

Při porovnávání videopříspěvků s pouze textovými příspěvky získává video na LinkedIn trojnásobek zapojení. Celkově je tak u videa na LinkedIn 5krát vyšší pravděpodobnost, že zahájí konverzaci mezi uživateli. A přidání titulků k Vašemu videu může jen zvýšit Vaše šance na splnění nebo překonání těchto statistik. Tato platforma je zvláště důležitá pro B2B business.

Zdroj: adobomagazine.com

Zdroj: adobomagazine.com

Vkládání titulků do videa zvyšuje návštěvnost webu

Nejenže titulky vložené do videa mají schopnost zvýšit jeho sledovanost na sociálních sítích, navíc umožňují lidem, aby video našli ve vyhledávačích, jako je Google. Přidáním textu do videa zlepšíte optimalizaci webu (kde je umístěno) pro vyhledávače.

Ty díky titulkům dokáží obsah videa identifikovat a přivést tak na web větší počet návštěvníků. Čím více kliknutí Vaše videa zaznamenají a čím déle uživatelé budou procházet Váš web, tím více bodů pro Vaše SEO.

Video s titulky zjednodušuje interní komunikaci ve firmách

Videa s titulky se dají využít nejen v externí komunikaci na oslovení potenciálních zákazníků, ale také v interní komunikaci ke zjednodušení procesů a budování firemní kultury. V rámci interní komunikace jde především o školení, vzdělávání, interaktivní e-learningy, zavádění nových postupů, shrnutí výsledků nebo například sestřihy z firemních teambuildingů.

Takováto videa jsou mnohem vhodnější a efektivnější než pročítání brožur. Nejenže je v současnosti video preferovaným formátem, ale z videa si lidé mohou odnést mnohem větší množství informací. Na rozdíl od tištěných a statických materiálů, videa dokáží předat mnohem více obsahu a emocí. Titulky ve videích pak pomáhají lidem snáze se soustředit a zapamatovat si informace a umožňují jim sledovat je v jakémkoli prostředí citlivém na zvuk.

Vložení titulků do videa zlepšuje porozumění a učení

Titulky zlepšují porozumění, pozornost a zapamatování si videa. Zběžné průzkumy ve skutečnosti ukazují, že mnoho lidí zapíná titulky, když sledují televizní pořady, filmy nebo jiná videa, i když jsou rodilými mluvčími původního jazyka. Jen tomu lépe rozumí.

Titulky k videu mohou být také cenným učebním nástrojem pro lidi, kteří studují cizí jazyk. Dosavadní výzkumy ukázaly, že titulky mohou studentům pomoci zlepšit zapamatování a celkové pochopení látky. Kromě toho mohou titulky poskytnout cenné porozumění autentickému používání jazyka a pomoci studentům rozvíjet jejich dovednosti v oblasti poslechu.

Zdroj: www.futurnet.cz

Zdroj: www.futurnet.cz

65 % světové populace jsou navíc vizuální studenti. Pro lidi s vizuální pamětí se video obsah stává velmi přínosným vzdělávacím nástrojem k pochopení pojmů, kterým ve školních lavicích prostřednictvím tradičních výukových technik nedokázali příliš porozumět.

Existují specializované firmy, které vyrábí titulky

Čím více se titulkování videí stává nezbytností pro firmy a tvůrce obsahu, kteří chtějí oslovit globální publikum, tím se zvyšují požadavky na jejich kvalitní zpracování. Je tedy důležité zajistit, aby byl proces tvorby titulků a jejich překladu proveden správně, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Pokud jde o titulkování videí, máte řadu možností. Můžete si najmout nezávislé pracovníky, používat bezplatný software pro generování titulků nebo spolupracovat s profesionální společností poskytující titulky. Otázkou však je, co je pro Vás tou správnou volbou.

Pokud chcete přesné, kulturně citlivé a organicky plynoucí titulky, které bude Vaše cílové publikum považovat za kvalitní a vhodné, je nejlepší spolupracovat s profesionální titulkovací společností, jako je naše překladatelská agentura Presto.

Titulkování videa je forma umění

Titulkování je považováno za určitou formu umění a to zcela právem. Při tvorbě titulků tvůrci a překladatelé čelí celé řadě výzev, protože musejí zajistit, aby každý divák porozuměl sdělení ve videu co nejjednodušším způsobem. Zatímco titulky lidem maximálně usnadňují pochopení obsahu videa, práce, která stojí za titulkováním, je ve skutečnosti často velmi náročná.

Titulky jsou formou audiovizuálního překladu, který má svá vlastní kritéria, pravidla a specifikace. Profesionálně provedené titulkování vyžaduje dovednosti lingvistických specialistů, kteří jsou vyškoleni, aby zvládali složitý proces překladu různých žánrů a obsahu pořadů. Mají tak schopnost zachovat kontext a význam původního materiálu v rámci titulků, které přidávají.

Emocionální vyjádření je nejtěžším aspektem titulkování

Aby něco mohlo být považováno za umění, musí to něco komunikovat a vyjadřovat. A to titulky dělají. Jsou vyjádřením obsahu a emocí. Tvůrce titulků musí zprostředkovat stejné emoce zobrazené na obrazovce jako v dialozích.

Jsou lidé, kteří své emoce dokáží vyjádřit lépe mluvením a jiní zase psaním. Pokud jde ale o vyjádření emocí z již natočeného filmu, při kterém je nutné řídit se určitými pravidly tak, aby to dávalo smysl a sedělo v daném kontextu, není to vůbec jednoduché. Tvůrce titulků musí v dialozích zprostředkovat stejný pocit, jaký diváci vidí na obrazovce nebo na plátně. Pokud by použité výrazy nebyly zvoleny správně, publikum plně nepochopí situaci.

Schopnost vybrat konkrétní slova v daném jazyce, poskládat je dohromady a dát jim správný smysl vyžaduje vytříbené jazykové dovednosti. Emocionální vyjádření je proto jedním z nejnáročnějších aspektů titulkování.

Vícejazyčné titulky ve videích šetří čas a náklady

Globalizace a technologie umožnily, aby videa vidělo celosvětové publikum a na různých kanálech. Streamovací platformy a filmový průmysl se tak v současnosti bez vícejazyčných titulků při uvedení nových filmů a seriálů už neobejdou, pokud chtějí oslovit publikum z celého světa.

Vícejazyčné titulky jsou časově efektivnější a náklady na jejich vytvoření jsou nižší ve srovnání s jinými možnostmi, jako je tvorba cizojazyčného obsahu nebo dabování zvuku, díky minimální práci s multimédii. Pokud je navíc potřeba obsah aktualizovat, úpravy titulků jsou mnohem efektivnější než přetáčení nebo předabování videa. Dalším výjimečným aspektem vícejazyčných titulků je možnost jejich vypínání nebo přepínání mezi více jazyky podle preferencí diváka.

V některých oblastech světa dokonce můžete na plátnech kin vidět více než jednu sadu titulků najednou. Obvykle je to proto, že v dané zemi se může používat více než jeden hlavní jazyk, takže titulky v jednom jazyce nepostačí.

Zdroj: i.ytimg.com

Zdroj: i.ytimg.com

Tvůrci titulků musí počítat s časovými limity

Titulky mají na obrazovce časový limit, neboli omezenou dobu, po kterou se mohou zobrazit, a s tím je nutné pracovat při jejich tvorbě. Minimální doba zobrazení je alespoň jedna sekunda a maximální doba je šest sekund. Průměrná rychlost čtení diváka se v současnosti odhaduje na tři slova za sekundu. Přečtení dvou řádků textu o sedmdesáti znacích, což je v průměru dvanáct slov, tedy zabere průměrnému divákovi asi čtyři sekundy.

Aby se titulky shodovaly se zvukem ve videu, musí tvůrce vědět, kdy se titulky na obrazovce objeví a kdy zmizí. K tomu je nezbytné vzít v úvahu i změny v záběru kamery. Ty mají totiž také vliv na délku titulků, protože divák je náchylný k opětovnému čtení titulků při změně záběru. Změny scén a záběrů proto musí být přidány do seznamu věcí, na které je nutné dávat při titulkování pozor. Technická příprava a časování titulků je samostatnou kapitolou, proto jsme se rozhodli věnovat mu samostatný článek.

Titulkování videa má svá úskalí již při překladu

Když komunikujeme, každé slovo, které použijeme, má za úkol něco určitého sdělit. V češtině však existuje řada slov, která nemusí mít přímé ekvivalenty v jiných jazycích. Některé výrazy mohou při překladu vyžadovat více slov. Například české slovo „mělká“ (voda) je ve francouzštině „peu profond“ (přesný překlad je „málo hluboký“), a třeba portugalský pojem „jarrete“ je zase v češtině „zadní část kolene“.

Existují také slova, která namísto přímého překladu vyžadují delší popis. A naopak jsou slova, která mají více různých významů. Například portugalské slovo „massa“ může znamenat pečivo, těsto, směs na koláč nebo chlebové těsto. Pokud není jiná možnost, překladatel musí použít stejné slovo a přidat význam do závorek.

Další výzvou jsou místní adaptace, jako například u slova „romantika“, která v jednoduché čínštině bude „Làngmàn“. Nejedná se však o překlad, ale o to, jak slovo zní, když se vysloví. Další výrazy, u kterých mají překladatelé potíže s překladem titulků do jiných jazyků, jsou například anglická slova jako „mind-boggling“ (mind – mysl, boggle – nechápat), která mohou mít celou řadu interpretací.

První titulky se zrodily už po roce 1900

První titulky se objevily už v roce 1903 ve filmu Edwina S. Portera s názvem Chata strýčka Toma. V té době se nazývaly „mezititulky“. Jednalo se o texty, které byly napsané nebo tištěné na papíře a následně umístěny mezi filmové sekvence. Titulkování se následně dostalo do povědomí po roce 1909 během éry němého filmu.

Menší zádrhel poté nastal v roce 1927 s vynálezem zvukového filmu, protože vytváření titulků s různými překlady se ukázalo nejen jako obtížné, ale také nákladné. První zvukový film s titulky s názvem „Jazzový zpěvák“ vyšel v roce 1927 v USA a dva roky poté se objevil na plátnech pařížských kin s francouzskými titulky.

Na závěr

Když jste se nyní dozvěděli tolik zajímavostí o tvorbě titulků a jejich významu, budete moci lépe ocenit nelehkou práci, která se za titulkováním videí skrývá, přestože se o ní příliš nemluví. Snad Vám tyto informace také pomohly lépe porozumět důležitosti přidávání titulků ke všem Vašim marketingovým videím.

Chcete-li svému publiku poskytnout dokonalý divácký zážitek, dopřejte mu sledování Vašich videí s titulky. Pokud s tím potřebujete pomoct, můžete se obrátit na nás. Rádi Vám s tvorbou i překlady titulků pomůžeme.