Simultánní tlumočení na konferencích: co obnáší a jak ho zorganizovat

Simultánní tlumočení je nezbytnou součástí mezinárodních konferencí, kde účastníci pocházejí z různých zemí a hovoří odlišnými jazyky. Tento proces umožňuje okamžitý překlad pro všechny posluchače konference, což zajišťuje efektivní komunikaci, přirozenou interakci mezi řečníkem a účastníky a snižuje pravděpodobnost nedorozumění.

simultánní tlumočení

Co je simultánní tlumočení?

Při simultánním tlumočení hovoří tlumočník zároveň s řečníkem. Posluchači tak mohou pomocí sluchátek poslouchat projev v reálném čase. Z tohoto důvodu se tento typ tlumočení využívá především pro konference, sympózia a kongresy.

Simultánní tlumočení představuje nejnáročnější jazykovou službu. Vyžaduje brilantní jazykové schopnosti ve dvou jazycích, důkladné znalosti tématu, zručnost v improvizaci a mnoho dalších dovedností.

Aby tlumočník zůstal ve střehu a byla zachována vysoká kvalita tlumočení, v každé tlumočnické kabině sedí vždy dva tlumočníci, kteří se přibližně po 20 až 30 minutách střídají. V případě velmi dlouhé konference může být nutné zajistit i více tlumočníků, kteří pracují společně jako tým.

Proč se na konferencích využívá simultánní tlumočení?

Simultánní tlumočení se na konferencích využívá především proto, že neprodlužuje dobu trvání akce, na rozdíl od konsekutivního tlumočení. Díky tomu, že jsou tlumočníci od posluchačů odděleni tlumočnickými kabinami, je možné zajistit překlad řeči do několika světových jazyků najednou, aniž by tím byl narušen průběh akce.

Vzhledem k takřka okamžitému převodu řeči z jednoho jazyka do druhého, které probíhá v reálném čase, je zajištěna přirozená interakce přednášejícího s publikem. Účastníci si mohou na svých zařízeních zvolit preferovaný jazyk, což jim umožňuje plně se na výklad soustředit.

Jak pracují tlumočníci na konferencích?

Tlumočníci sedí ve zvukotěsné tlumočnické kabině, která je umístěna mimo publikum (obvykle za ním), aby se vzájemně nerušili. Mají zde k dispozici stolní pulty, mikrofony, sluchátka, zesilovače a další potřebnou techniku, zatímco posluchači mají možnost si na svých přijímačích zvolit jazyk, ve kterém budou projev poslouchat.

Tlumočníci musí zvládnout provádět několik procesů ve velmi rychlém sledu. Analyzují, co mluvčí řekl, extrahují tuto zprávu a upřednostňují informace s ohledem na omezený čas (několik sekund), který mají pro svůj výklad.

Aby tlumočník stihl zpracovat to, co právě bylo řečeno, tlumočí přibližně s třiceti sekundovým zpožděním. Tato prodleva se nazývá decalage nebo EVS (ear voice span). Tlumočníci také musí brát v úvahu publikum a ujistit se, že použitým termínům posluchači rozumí.

Zajištění tlumočnické techniky pro simultánní překlad

Simultánní tlumočení na konferencích vždy probíhá s využitím kvalitní tlumočnické techniky. Při organizování mezinárodní konference tedy nestačí objednat pouze tlumočníky. Je nutné zajistit i kvalitní tlumočnickou techniku a technické odborníky, kteří se postarají o instalaci zařízení a kvalitní ozvučení.

Nejspolehlivější cestou je objednat si tlumočení na konferenci u překladatelské agentury, která Vám zajistí kompletní balíček na klíč, abyste předešli jakémukoli případnému nedorozumění, ke kterému může dojít při objednávání služeb u více různých dodavatelů (například neodpovídající počet kabin apod.).

Typický scénář simultánního tlumočení na konferencích

Klasickým příkladem simultánního tlumočení jsou setkání zástupců Evropské Unie, kterých se účastní posluchači z 27 členských států. Ti mohou díky přítomnosti simultánních tlumočníků projednávat a debatovat o důležitých tématech.

simultánní tlumočení_3

Na mezinárodních konferencích a dalších velkých akcích je přítomnost simultánních tlumočníků nezbytná, aby se jich mohli účastnit delegáti různých národností. Může se jednat například o globální konference o zdraví a medicíně či nejnovějších technologiích, kde je nutné diskutovat o inovacích, nejnovějších studiích, provedených výzkumech apod. Všechna tato důležitá témata se neobejdou bez prvotřídních simultánních tlumočníků.

Jak zorganizovat simultánní tlumočení na konference?

1. Nepředpokládejte, že všichni rozumí angličtině

Mnozí lidé se domnívají, že většina populace dnes hovoří alespoň jedním cizím jazykem, zpravidla anglicky, ale často tomu tak není. Zatímco pro mladší generace může být angličtina samozřejmostí, starší generace s ní mohou mít problém a naopak. Pokud je na konferenci dostupný překlad do více jazyků, lidé si budou chtít poslechnout řeč v jazyce, kterému rozumí nejlépe. Zajištěním simultánního tlumočení zpřístupníte svou akci účastníkům, kteří by se angličtinou (případně jiným jazykem) mohli nechat odradit.

2. Zajistěte tlumočníky s dostatečným předstihem

Profesionální tlumočníci jsou často vytíženi a obsazeni na několik týdnů dopředu. Proto, pokud je to možné, se snažte shánění tlumočníků na konferenci nenechávat na poslední chvíli. Tlumočníci se navíc specializují na různé obory (ekonomie, technologie, zdravotnictví, právo apod.). Čím specifičtější téma bude, tím dříve bude nutné zajistit, že tlumočníci s požadovanou specializací budou k dispozici.

3. Spočítejte si přibližné náklady

Tlumočníci jsou honorováni podle odtlumočených hodin a minimální doba, kterou si účtují, jsou 4 hodiny. Standardně pracují ve dvojicích, jelikož jejich práce je extrémně náročná a musejí se každých 20 až 30 minut střídat, aby mohli podat maximálně kvalitní výkon. Čím delší tedy akce bude, tím vyšší budou celkové náklady. S tím souvisejí samozřejmě i výdaje za pronájem prostor, technického vybavení apod. Také je nutné počítat s dalšími vedlejšími náklady pro tlumočníky, jako je občerstvení, doprava na místo tlumočení a případně také ubytování.

4. Dodejte tlumočníkům materiály k prezentaci

Pokud je to možné, je nejefektivnější umožnit tlumočníkům, aby si dopředu nastudovali scénáře a poznámky k prezentacím a projevům, které budou na konferenci předneseny. Tlumočníci vždy ocení možnost prostudovat si dopředu témata, která se budou na konferenci projednávat, a připravit se na případné lingvistické zádrhely, strukturu projevu a jeho celkové poselství. Poskytnutí dostupných materiálů tlumočníkům s dostatečným předstihem před akcí pomůže zajistit tu nejvyšší kvalitu tlumočeného projevu.

Na závěr

Simultánní tlumočení je klíčovou součástí mezinárodních konferencí a jednání. Bez tohoto důležitého procesu by komunikace mezi účastníky z různých zemí byla mnohem obtížnější, pokud vůbec možná. Díky vysoké kvalitě tlumočení je možné zajistit hladký průběh jednání a ulehčit tak dialog mezi účastníky.

Aby komunikace mezi řečníkem a účastníky byla co nejefektivnější, je nezbytné zajistit nejen profesionální tlumočníky, ale také kvalitní technické vybavení. S naší rozsáhlou sítí rodilých mluvčích pro Vás v naší překladatelské agentuře můžeme zajistit tlumočníky ve více než 40 světových jazycích s dodáním veškeré tlumočnické techniky. Pokud hledáte simultánní tlumočníky pro konkrétní jazykové kombinace, zašlete nám svůj požadavek.