Druhy tlumočení

Tlumočení představuje ústní formu překladu, která umožňuje mezijazykovou komunikaci v reálném čase. Při tomto procesu tlumočník opakuje v jednom jazyce to, co mluvčí řekl v jazyce jiném. Tlumočení má však různé podoby v závislosti na kontextu a potřebách konkrétní situace.

Na každý typ akce, kde je potřeba využít tlumočnických služeb, se hodí jiný typ tlumočení. Jednotlivé druhy tlumočení se také liší potřebnou tlumočnickou technikou a vybaveností tlumočníka.

Tlumočení v první řadě dělíme na dva základní typy, pod něž spadají další druhy tlumočení. Jedná se o:

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení je tzv. následné tlumočení. V praxi probíhá tak, že řečník nejprve dokončí určitý úsek proslovu a tlumočník jej až poté za pomocí svých poznámek přetlumočí. Řečník a tlumočník se tedy střídají po několika větách. V tomto případě je tudíž nutné počítat s delší časovou rezervou (přibližně o 30 až 40 % času navíc), neboť posluchači uslyší celý projev dvakrát.

Pro konsekutivní tlumočení není kromě mikrofonu nutná žádná tlumočnická technika. Z tohoto důvodů je tento druh tlumočení vhodný v situacích, kdy není možné zajistit simultánní tlumočení, nebo pokud je situace vyžaduje bezprostřední kontakt s tlumočníkem.

Typicky se konsekutivní tlumočení využívá při doprovodu delegací, na obchodních setkáních, na přednáškách a seminářích nebo například při výrobním provozu. Mezi konsekutivní typ tlumočení dále patří níže uvedené:

1. Doprovodné tlumočení

Tento druh tlumočení se využívá zejména pro obchodní cesty a obchodní schůzky. Tlumočník v tomto případě doprovází klienta, pomáhá mu s orientací v cizojazyčném prostředí a je mu zároveň průvodcem na celé akci nebo po sobě jdoucích událostech. Doprovodné tlumočení je vhodné pro malé skupiny do 4 osob.

2. Soudní tlumočení

Soudní tlumočení může provádět pouze soudní tlumočník jmenovaný krajským soudem. Kromě soudu je tento druh tlumočení vyžadován při jednání na úřadech, na svatbách nebo například u policejních výslechů. Soudní tlumočení může v některých případech probíhat rovněž simultánně.

Simultánní tlumočení

Simultánnímu tlumočení se rovněž říká souběžné tlumočení. Při simultánním tlumočení tak hovoří mluvčí i tlumočník zároveň, což umožňuje přesnější převod jednoho jazyka do druhého.

Tento druh tlumočení je vhodný zejména pro akce s odborným obsahem. Využívá se zejména na mezinárodních konferencích, kde nevzniká časová prodleva a delegáti mohou poslouchat projev v původním znění spolu s tlumočením.

V souvislosti s konferencemi hovoříme o čisté formě simultánního tlumočení, zvaného kabinové tlumočení. Pro jiné situace lze využít druhou formu simultánního tlumočení, tzv. šušotáž.

1. Kabinové tlumočení

Tento typ tlumočení se někdy rovněž nazývá konferenční tlumočení. Při kabinovém tlumočení je nutná tlumočnická technika a zvukotěsná kabinka. Toto tlumočení zajišťují dva tlumočníci, kteří pracují tandemově a pravidelně se střídají. Důvodem je náročnost této činnosti, která vyžaduje maximální pozornost. Tu však lze udržet pouze několik desítek minut.

Posluchači mají během přednášky sluchátka, do kterého je přiváděn zvuk z mikrofonu, který používá tlumočník. Pro tento typ tlumočení je potřeba zajistit zvukového technika, neboť požadavky na kvalitu zvukového přenosu podléhají mezinárodní ISO normě.

Kromě mezinárodních konferencí je kabinové tlumočení vhodné pro oficiální větší akce, jako jsou například gala večery či mezinárodní sympózia.

2. Šušotáž

Simultánní tlumočení je možné zajistit rovněž bez zvukové techniky, čemuž se říká šušotáž nebo také tlumočení šeptem do ucha. Tento druh tlumočení lze využít pouze pro jednu až dvě, případně tři, osoby, aby tlumočník nerušil ostatní mluvčí a tlumočníky. Šušotáž je vhodná pro méně početné akce s kratším trváním, jako jsou menší obchodní jednání a schůzky.

3. Simultánní tlumočení s šeptáky

Není-li možné zařídit potřebnou zvukovou techniku pro kabinetní tlumočení, ale je nutné zprostředkovat tlumočení pro skupinku mluvčích do 15 osob, je možné zajistit tlumočení prostřednictvím tzv. „šeptáků“, které sestává ze sluchátek pro posluchače a mikrofonu pro tlumočníka. Tento způsob poskytuje finanční úsporu, ale je vhodný spíše pro menší akce.

Na co se zaměřit při výběru tlumočníka?

Při jakémkoli typu tlumočení mějte na paměti, že tlumočnická zkušenost je stejně důležitá jako odborná znalost tématu, který tlumočník ústně převádí z jednoho jazyka do druhého.

Tlumočník musí být vybaven mimořádnými naslouchacími schopnostmi, řečnickými dovednostmi a schopnostmi okamžitě převést veškeré kulturně specifické výrazy, jako jsou například idiomy či hovorové výrazy do druhého jazyka s maximální přesností tak, aby mu publikum rozumělo.

Překladatelské centrum Presto poskytuje tlumočnické služby již více než 25 let a spolupracujeme pouze s prověřenými tlumočníky. Na naši kompletní nabídku tlumočnických služeb se můžete podívat tady.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required