Strojový překlad

Strojový překlad je automatizovaný převod textu z jednoho jazyka do druhého vyhotovený počítačovým programem bez lidského zásahu. K čemu lze takový překlad v praxi využít?

V tomto článku se dozvíte

  • Co je strojový překlad
  • Typy strojového překladu
  • Rozdíl mezi strojovým překladem a CAT nástroji
  • K čemu se využívá strojový překlad

Zdroj: https://getit.eu/wp-content/uploads/2018/08/machine-translation-1110x660-1.webp

Co je strojový překlad?

Strojový překlad neboli machine translation (MT), představuje proces automatizovaného překladu jednoho jazyka do jiného, který je vyhotoven pomocí speciálního překladového softwaru bez lidské pomoci, zohlednění kontextu a kulturní nástavby.

Výsledky takovýchto překladů jsou velice nekvalitní a slouží pouze k základnímu porozumění. Je také důležité rozlišovat mezi strojovým překladem a počítačem podporovaným překladem (CAT), který pouze pomáhá překladateli při jeho práci.

Jaké typy strojového překladu existují?

Strojový překlad založený na pravidlech

Strojový překlad založený na pravidlech pracuje s gramatikou a jazykovými pravidly, které vytvořili odborníci na jazyky a slovníky. Tyto překlady mohou být přizpůsobeny konkrétnímu tématu.

Jedná se o nejstarší typ strojového překladu, který má hned několik nevýhod, včetně nutnosti značného lidského zásahu, požadavků na ruční vkládání jazyků a obecně nízké kvality. Lze jej využít ve velmi jednoduchých překladech, kde je potřeba rychlé pochopení významu.

Statistický strojový překlad

Tento typ strojového překladu nespoléhá na jazyková pravidla a slova, ale učí se překládat na základě analýzy velkého množství již existujících překladů realizovaných překladateli. Vytváří statistický model ze vztahů mezi slovy, frázemi a větami v textu. Aplikuje model na druhý jazyk tak, aby tyto prvky převedl do nového jazyka. Tímto způsobem vylepšuje strojový překlad založený na pravidlech, ale sdílí mnoho podobných problémů.

Neuronový strojový překlad

Neuronový strojový překlad využívá umělou inteligenci a sám se učí překládat pomocí rozsáhlé neuronové sítě. Tento typ strojového překladu poskytuje zdařilejší výsledky při překladu v jednotlivých jazykových párech. Je přesnější a umožňuje snazší přidávání jazyků. Stále však zdaleka nedokáže nahradit lidský překlad v mnoha ohledech. V současnosti jej využívá například společnost Google, Amazon nebo Microsoft.

Rozdíl mezi strojovým překladem a CAT nástroji

Jak jsme si uvedli výše, strojový překlad je proces, při kterém je překlad generován počítačovým softwarem. To znamená, že vzniká automaticky bez lidského zásahu. Překladatelské technologie CAT na druhé straně jsou softwarové nástroje, které profesionální překladatelé používají ke zkvalitnění a urychlení své náplně práce. Tím, kdo vytváří překlad, je tedy v tomto případě překladatel.

Jak mu při tom konkrétně nástroje CAT pomáhají? Tím, že mu poskytnou již přeložené termíny a fráze uložené v databázi zvané překladová paměť. To je obzvláště důležité při zachování jednotnosti terminologie, jelikož jsou dané výrazy a fráze překládány vždy stejným způsobem, pokud na překladu pracuje více překladatelů.

K čemu se využívá strojový překlad?

Někteří překladatelé mají k dispozici více sofistikované profesionální programy pro strojový překlad, které však nedokáží plně nahradit lidský mozek a slouží překladatelům spíše jako pomocník při dodržování jednotné terminologie. Tyto programy mají rozsáhlou překladovou paměť na slova, slovní spojení a věty.

Překladatelé mohou ze strojového překladu vycházet, nicméně v takovém případě musí důkladně zkontrolovat a opravit veškeré věcné, terminologické a stylistické chyby.

Zda překladatel využije strojový překlad jako inspiraci pro vlastní překlad, nebo z něj bude vycházet tím, že jej pouze zkontroluje a opraví, závisí samozřejmě na kvalitě daného strojového překladu a typu překládaného textu.

Pokud potřebujete přeložit jakýkoli typ dokumentů, neváhejte se na nás obrátit. Celou nabídku našich překladů si můžete prohlédnout zde.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required