Polština

Kolik toho víte o jazyce našich východních sousedů? Znáte například nějaké zajímavosti o polštině? Pravděpodobně ne, protože je tento jazyk často neprávem opomíjen.

V tomto krátkém příspěvku si proto představíme základní informace a zajímavosti o polském jazyce.

 

 

Polština, neboli język polski, či polszczyzna, patří mezi západoslovanské jazyky. Do stejné kategorie spadají také čeština, slovenština a další méně rozšířené jazyky. Polština je tedy jazykem slovanským, ale v historii převzala mnoho slov také z ostatních jazyů – například z latiny, němčiny a francouzštiny.

Polský jazyk je mateřským jazykem pro přibližně pro 44 milionů lidí. Tento jazyk se používá nejen v Polsku, ale i na územích sousedních států, kde žije polská menšina. Mezi tyto země patří Slovensko, Ukrajina, Litva a Bělorusko. Polsky se mluví také na území České republiky, především v oblasti Těšínska.

 

Zajímavosti o polštině

Pojďme si představit pár zajímavostí o tomto slovanském jazyce.

Jazyk EU

Polsko je členským státem EU, takže polština je tím pádem unijním jazykem. Za zmínku stojí také fakt, že v rámci Evropské unie je polština nejrozšířenějším slovanským jazykem.

Speciální písmena

Polština je zapisována latinkou, přičemž se její abeceda skládá z 32 liter. Vyskytuje se v ní devět neobvyklých písmen tvořených pomocí diakritických znamének (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). Dále se v písmu objevuje sedm spřežek tvořených dvěma znaky (sz, rz, ch, sz, dż, dź) a jedna spřežka tvořená třemi znaky (dzi).

Slovní zásoba

Polština společně s češtinou patří k slovanským jazykům, jsou si tedy v lecčem podobné. Věděli jste třeba, že řada polských církevních slov je velice podobná češtině? Je to především kvůli tomu, že Poláci přejali křesťanství od Čechů.

Po naszymu

O podobnosti češtiny a polštiny jsme již mluvili. Polštině je nejblíže těšínské nářečí "po naszymu", které vychází ze staropolštiny. Jedná se o stále používaný jazyk, mluví se jím především ve slezském Těšínsku.

 

Další příspěvky o světových jazycích: