Baltské jazyky

Řada lidí nejen v naší republice v minulých týdnech žila pro 84. mistrovství světa v ledním hokeji, které se odehrávalo v lotyšské Rize. Proč to zmiňujeme? Samozřejmě nemáme v plánu rozebírat jednotlivé zápasy, jde o zkrátka to, že v tomto článku se budeme věnovat baltským jazykům, mezi které patří i jazyk zmíněné pořadatelské země.

Skupina baltských jazyků patří do indoevropské jazykové rodiny a jde o jazyky užívané baltskými národy, v dnešní době tedy Litevci a Lotyši, v minulosti např. Prusy, Kuronci a dalšími kmeny ze severu Evropy.

Skupina se dělí na jazyky:

  • západobaltské – dnes už mrtvé,
  • východobaltské

Z východobaltských jazyků se dnes užívá litevština a lotyština, občas se mezi ně ale počítá i latgalština (některými považována za dialekt lotyštiny) a žemaitština (brána jako dialekt litevštiny).

Východiskem pro všechny baltské jazyky byla protobaltština. Grafický zápis pak probíhá v latince s diakritikou, kterou převzaly z různých zdrojů – například ž, š nebo č mají společné právě s češtinou.

Rozebírat všechny baltské jazyky dopodrobna pochopitelně nebudeme, pojďme si tedy jen stručně říct něco právě k litevštině a lotyštině.

 

Baltské jazyky

Litevština

Jak již bylo zmíněno výše, jedním z mála stále užívaných jazyků je litevština, která je – a to snad nikoho nepřekvapí – úředním jazykem Litvy. Dohromady čítá přibližně necelé 4 miliony mluvčích.

U nás se v poslední době hodně mluví o přechylování příjmení, a to právě proto, že pro ženy skončila povinnost přechýleného tvaru. A proč to zmiňujeme právě tady? Litevština je totiž zajímavá mimo jiné tím, že z příjmení tam lze u žen vyčíst nejen pohlaví, ale i to, zda jsou provdané, nebo svobodné.

 

Lotyština

O něco “menším” jazykem je lotyština, která čítá přibližně milion a půl mluvčích a je úředním jazykem v Lotyšsku.

Jazyk může mimo jiné zaujmout asi zejména tím, jak je „slušný“. V první řadě totiž podobně jako čeština používá vykání, dále je také zajímavé, že lotyšská slovní zásoba prakticky neobsahuje žádné silné vulgarismy.

Jste zklamáni naším sprostě nadávajícím národem? Pak tedy není nic jednoduššího, než se odstěhovat do Lotyšska!

Další příspěvky o světových jazycích: