Španělština

Plánujete dovolenou v některé ze španělsky mluvících zemí? Jedete tam studovat nebo pracovat? Nebo vás španělština zaujala a chcete se o ní dozvědět více?

Prostřednictvím tohoto článku vás španělský jazyk nenaučíme, naším cílem teď je podělit se s vámi o některé informace o španělštině, jako jsou:

 • základní fakta o španělštině,
 • rozšíření,
 • význam jazyka,
 • pár zajímavostí.

 španělština

Základní informace o španělštině

Španělština je románský jazyk, jenž má stejně jako další jazyky z této větve původ v lidové latině.

Vyvíjet se začala mezi 8. a 9. stoletím a podle místa vzniku (vznikla v Kastilii – největším španělském království) se jí zprvu říkalo kastilština.

Ve století 16. Karel I. stanovil španělštinu jako jazyk, jímž se domluví všichni obyvatelé sjednocených španělských království – v tomto čase se také jazyku začalo říkat španělština.

V dnešní době se jedná po čínštině o druhý nejrozšířenější mateřský jazyk – na naší planetě žije přes 500 milionů rodilých mluvčích.

Psaná podoba se zapisuje latinkou, která mimo nám známé znaky užívá také ñ a spřežky ch a ll.

 

Kde se mluví španělsky

Samotný název odkazuje ke Španělsku. V souvislosti s tím si ale musíme říct, že se španělština není úředním jazykem pouze ve Španělsku a také není jediným úředním jazykem v této evropské zemi.

 

Úředními jazyky ve Španělsku jsou:

 • španělština,
 • baskičtina,
 • galicijština,
 • katalánština.

           

Španělština jako úřední jazyk pak figuruje ve více než 20 zemích, třeba:

 • ve Španělsku,
 • v Rovníkové Guineji,
 • ve většině států Jižní a Střední Ameriky.

 

Jako důležitý jazyk pak mimo jiné figuruje i:

 • v USA,
 • na Filipínách.

 

Nářečí španělštiny

Jakožto jazyk rozšířený takřka po celém světě se může španělština pyšnit i vcelku vysokým počtem nářečí, přičemž ta nejvýznamnější se dělí dle kontinentů. Nejvíce jich je (možná překvapivě) v Americe, dále v Evropě s Afrikou a jedno jediné pak v Asii.

 

Je španělština důležitá?

Podle počtu rodilých mluvčích je španělština ještě rozšířenější než angličtina. Proč ale není španělština uznávaná v takové míře? Proč se povinně učíme angličtinu? Proč jsou všechny důležité informace i v angličtině, ale ne ve španělštině?

Angličtině nahrává to, že je brána jako neutrální komunikační prostředek ve většině oblastí – v letectví, sportu i ve vědě.

Tato skutečnost španělštinu upozaďuje, neznamená to ale, že by jako jazyk byla nedůležitá nebo méně užitečná. To vůbec ne. Znalost španělštiny s sebou přináší výhody hned v několika oblastech.

Tyto skutečnosti španělštinu sice upozaďují, ale nenechte se zmást. Ve světě španělština důležitá rozhodně je a pro vás jako jedince je její znalost více než výhodná. A to hned v několika oblastech.

 

1.    Trh práce

Ano, angličtina je důležitá. Ano, angličtina je požadovaná všude. A ano, anglicky dnes umí téměř každý. Zejména poslední fakt vám jakožto španělsky mluvícímu hraje do karet.

Umíte totiž něco, co spousta dalších ne. Domluvíte se španělsky. A španělsky mluvících zemí, jak jsme si již řekli, rozhodně není málo, nemusíte se tedy bát, že by tato znalost zůstala nevyužitelná.

V akademické oblasti je sice častěji užívána angličtina, ani tam se ale se španělštinou neztratíte. Díky této znalosti např. stoupá počet zemí, kam můžete vyjet studovat i pracovat.

 

2.    Cestovní ruch

Svět se teď sice na čas zastavil, ale stále platí, že v dnešní době stoupá obliba cestování bez cestovní kanceláře. Při cestách do španělsky mluvících zemí pak můžete narazit na to, že ne všude se domluvíte anglicky.

Pokud to tedy myslíte vážně s prozkoumáváním španělsky mluvících oblastí, pak není vůbec od věci rozšířit si své znalosti v oblasti španělského jazyka. Můžeme vám zaručit, že taková znalost vás posune dál i v tomto směru.

španělsko

 

3.    Kultura, zábava

Překlady jsou úžasná věc, stejně tak dabing… ale nezačnete časem toužit po něčem víc? Nezajímají vás celková specifika španělských textů? Jak asi zní španělská poezie v originále? Nechcete slyšet pravý hlas španělsky mluvících herců bez toho, abyste se museli starat o titulky?

Možná chcete. Motivace se učit kvůli zábavě bývá silnější než potřeba učit se z povinnosti. Tak to zkuste.

My vám zde pro zajímavost uvádíme některé známé španělské počiny v oblasti kultury a zábavního průmyslu, protože je jich více, než byste možná čekali.

 

4.    Španělská literatura

S ohledem na jazyk nás samozřejmě nezajímá ani tak výtvarné umění, jako spíše oblast literatury.

Ve španělštině vznikla řada hrdinských eposů (např. Píseň o Cidovi), za zmínku pak stojí o španělský dramatik a básník Lope de Vega se svým dílem.

Španělština je i původní jazyk jednoho z prvních moderních románů, jímž je světově známý Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes).

Roku 1982 získal Nobelovu cenu za literaturu kolumbijský spisovatel Gabriel García Márquez. Z jeho pera pochází španělsky psaná díla jako Sto roků samoty, Kronika ohlášené smrti či Láska za časů cholery.

 

5.    Hudba

Pojďme si připomenout i některé hudební hity ve španělštině, které řada z nás velmi dobře zná, přestože jim často nerozumíme jediné slovo a naše pokusy si tyto hity zpívat by si občas zasloužily vlastní uměleckou kategorii.

 

 • Světlo světa roku 1993 spatřil třeba hit Macarena od Los del Río. Dodnes většina z nás pravděpodobně zná jak píseň, tak i s ní spojený tanec.
 • Roku 2002 přišla španělská skupina Las Ketchup se singlem Aserejé, který s sebou rovněž přinesl ikonické taneční pohyby.
 • Někdo ji zná ze Shreka 2, někdo z nového SpongeBoba… bavíme se teď o písni Livin’ la Vida Loca (1999) od portorického zpěváka Ricky Martina. Píseň má španělskou i anglickou verzi a Ricky Martin byl jedním z prvních, kdo tímto způsobem začal s latinským popem pronikat na světový trh. Mezi další patří Enrique Iglesias či Shakira.

 

6.    Audiovizuální produkce

Opomenout nesmíme ani filmovou a seriálovou tvorbu. Na průmyslovou produkci filmových hitů jsme sice zvyklí spíše od Američanů a španělské filmy spíše nevyjmenujeme, ale snad každý alespoň koutkem oka (ať už dobrovolně nebo nedobrovolně) zahlédl nějakou telenovelu.

Mnohem více nás ale zajímají dnešní seriály ve španělštině, které k sobě přitahují čím dál více publika. Mluvíme třeba o La Casa de Papel (Money Heist, Papírový dům), Vis a vis (Locked up) nebo Élite (Elite, Elita).

Znalost tohoto jazyka se může hodit také u seriálu Narcos, kde se mísí španělština s angličtinou.

 

5 zajímavostí o španělštině

A na konec pro vás máme ještě pár zajímavostí týkající se právě španělského jazyka.

 

1.    Pouze dva rody

Jak je zvykem u románských jazyků, i ve španělštině se rozlišuje pouze rod mužský a rod ženský. Střední rod, na který jsme zvyklí u ostatních jazyků, zde zkrátka nenalezneme.

 

2.    Nejrychlejší jazyk světa

O španělštině se dále říká, že je nejrychlejším jazykem světa. Ne, že by tedy byl jazykem sprinterů, jde zkrátka o rychlost, jakou její mluvčí mluví. Když si člověk představí španělsky se hádající dvojku… tak to vlastně dává smysl. Nebo ne?

 

3.    Největší španělsky mluvící zemí není Španělsko

Člověk by tak nějak čekal, že přední příčky ohledně jazyka bude zabírat právě Španělsko – vždyť se tak jmenuje. Pravda ovšem leží jinde, jelikož největší španělsky mluvící zemí je Mexiko.

Navíc se říká, že jednou takovou zemí budou USA, kde počet španělsky hovořících stoupá.

 

4.    Státní hymna beze slov

Mezi národní hymny beze slov patřila právě ta španělská – La Marcha Real, jež byla přijata už v 18. století. Slova sice v průběhu let měla, nikdy ale ne oficiální. To změnil až rok 2008, kdy byl na základě soutěže vybrán text – aby si mimo jiné i sportovci mohli zpívat reálná slova.

 

5.    Otazníky a vykřičníky

Kdo někdy četl nějaký španělský text, musel si všimnou dvou věcí, a to, že:

 • otazníky/vykřičníky se píší nejen na konci věty, ale i na začátku,
 • na začátku se znak píše obrácený (tedy ¿ a ¡).

Význam přitom zůstává stejný – tedy otázka a rozkaz.

 

Další příspěvky o světových jazycích: