Afrikánština

Patří mezi jazyky, o nichž toho spíše moc (nebo taky nic) nevíme. Mnozí z nás jej dokonce mohou podezírat z toho, že neexistuje. Koneckonců afrikánština zní jako amerikánština nebo asijština… a takové jazyky samozřejmě neexistují.

Je to pravda, ovšem kromě té afrikánštiny – ta totiž existuje. Nevěříte? Tak se pojďte dočíst více v tomto článku, kde vám:

  • afrikánštinu krátce představíme,
  • a obeznámíme vás s některými více či méně zajímavými fakty.

 

Co je afrikánština?

Z úvodu je snad jasné, že se jedná o jazyk. Konkrétně zde mluvíme o západogermánském jazyce, jenž se v 17. století začal vyvíjet z nizozemštiny, které se také nejvíce podobá.

Vliv na vývoj jazyka dále měla němčina, angličtina, portugalština nebo africké jazyky. Jako samostatný spisovný jazyk byla afrikánština ustanovena ve 2. polovině 19. století.

V dnešní době afrikánsky mluví přibližně 7 milionů lidí, jako jeden z úředních jazyků je afrikánština uznávána v Jihoafrické republice (od roku 1925), dále je pak 2. jazykem většiny obyvatel Namibie.

 

Zajímavosti

Tento jazyk v životě spíše neužijeme, nebudeme proto dále zabíhat do podrobnějších informací o něm. V závěru bychom chtěli zmínit pouze pár informací souvisejících s tímto jazykem, které nám přišly zajímavé.

 

Dvojitý zápor

V naprosté většině jazyků (minimálně tedy v jejich spisovných variantách) to funguje tak, že zápor ve větě je zkrátka jen jeden, jelikož dva by se navzájem rušily. Afrikánština však dva zápory umožňuje. Že by šlo o jazyk věčných odmítačů?

 

Neurčitý tvar slovesa = určitý tvar slovesa

Afrikánština nemá pády, rody podstatných jmen…. a také nerozlišuje slovesné tvary. Sloveso má zkrátka jediný neměnný tvar. Nebylo by skvělé učit se gramatiku takového jazyka?

 

Grey rhebok

To je jiný název pro antilopu srnčí, jednoho z nejrychlejších druhů antilop, které se vyskytují v jižní Africe. Je vám slovo rhebok povědomé? Má to svůj důvod, jelikož právě podle této antilopy si vybrala název americká sportovní značka Reebok.

 

Hymna Jihoafrické republiky

Tu zde zmiňujeme proto, že obsahuje hned několik jazyků – xhoštinu, zuluštinu, sesothštinu, angličtinu a samozřejmě afrikánštinu. I v rámci ukázky jazyka přikládáme právě afrikánskou sloku s překladem do angličtiny

 

Uit die blou van onse hemel,

Uit die diepte van ons see,

Oor ons ewige gebergtes,

War die kranse antwoord gee.

 

Ringing out from our blue heavens

From the depth of your seas

Over our everlasting mountains

Where the echoing crags resound

Další příspěvky o světových jazycích: