Švédština

Co se vám vybaví, když se řekne Švédsko? Je to IKEA, ABBA, nebo třeba masové kuličky? Švédsko toho má světu hodně co nabídnout, jednou z těchto věcí je například zajímavá a unikátní švédština. Pojďme si představit nějaké zajímavé informace o tomto jazyce.

V tomto článku najdete:

  • základní informace o švédštině,
  • pár zajímavostí.

 

Švédština patří do východní větve severogermánských jazyků. Nejvíce je tedy podobná norštině a dánštině, trochu vzdálenější jsou jí pak faerština s islandštinou. Nejlépe ze všech se Švédové domluví s Nory, jazyky jsou si podobné asi jako čeština a slovenština. Z našeho pohledu se švédština nejvíce podobá němčině, především kvůli podobné slovní zásoby a tendenci utvářet dlouhé složeniny.

 

Zajímavosti o švédštině

Představili jsme si základy, takže teď se můžeme obohatit o pár zajímavostí o tomto jazyce.

Jazykolamy

Ve Švédsku mají samozřejmě také své jazykolamy. Dokážete například přečíst následující větu rychle a bez zakoktání?

„Farfar, får får får? Nej, får får inte får, får får lamm.“

V překladu do češtiny tato věta znamená: „Dědečku, mají ovce ovce? Ne, ovce nemají ovce, ovce mají jehňata.“

Čeština a švédština

Přejímání slov mezi češtinou a švédštinou bylo z geografických a dalších důvodů vzácné. Přesto do češtiny pronikla některá švédská slova, např. skansen, nebo ombudsman. Do švédštiny, jako do mnoha jiných jazyků, proniklo české slovo robot.

Neformální Švédové

Vykání tak, jak ho známe z češtiny, se od druhé poloviny minulého století ve švédštině téměř nepoužívá. Je tak běžné tykat politikům, šéfům, nebo třeba učitelům.

Švédština zdarma

Ve Švédsku existují kurzy švédštiny pro přistěhovalce, zahraniční pracovníky a studenty ze zahraničí zdarma. Jedná se většinou o celodenní nebo večerní kurzy a nabízí je Svenskundervisning för invandrare (SFI).

Další příspěvky o světových jazycích: