Superlegalizace – kdy ji tedy vlastně potřebuji a k čemu slouží? (aktuální pro 2023)

Superlegalizaci potřebujete v případě, kdy chcete úřední listinu dokládat v cizí zemi. V některých případech potřebujete soudní překlad, který bude navíc ověřený jak orgány země, které listinu vydaly, tak i orgány země, ve které chcete tuto listinu předkládat. Tento proces se nazývá právě superlegalizace.

V případě předkládání cizokrajné listiny v určitých zemích existují tři možnosti:

 1. obyčejný soudní překlad;
 2. soudní překlad opatřený navíc apostilní doložkou;
 3. soudní překlad, který je třeba superlegalizovat (dozvíte se na této stránce).

Pokud si nevíte rady, kterou možnost budete potřebovat pro svůj překlad, vše se dozvíte v tomto článku (včetně přehledné infografiky zemí).

Pokud již víte, že musíte Vaše dokumenty superlegalizovat, v tomto článku Vám povíme:

 • co je to superlegalizace;
 • v kterých případech ji využijete;
 • jak si superlegalizaci opatřit v případě dokládání české listiny v zahraničí;
 • jak si superlegalizaci opatřit v případě dokládání cizokrajné listiny v ČR.

Co je to superlegalizace? 

Superlegalizace je vyšší stupeň ověření úředních listin, kterým se ověřuje listina, která má být předkládána v zahraničí.

Superlegalizace spočívá v ověření pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na takové listině. Úředník v cílové zemi totiž nezná a ani není prakticky možné, aby znal podpisové a razítkové vzory každého státu na světě a tím pádem, aby si byl jistý, že je taková listina pravá. 

Díky tomuto ověření může zahraniční stát bez obav takový dokument přijmout a považovat ho za legitimní 

V kterých případech předkládání oficiálních listin v ČR i v zahraničí potřebuji superlegalizaci?

Superlegalizovat listiny a dokumenty je potřeba ve všech státech, které:

 • nemají s Českou republikou uzavřenou ani dvoustrannou mezinárodní smlouvu, která upravuje osvobození od ověření;
 • ani není smluvním státem Úmluvy o apostile. 

Pokud si chcete prohlédnout infografiku základního přehledu o obyčejných soudních překladech, apostile a superlegalizaci, podívejte se zde.

Které dokumenty se nejčastěji superlegalizují? 

 • rodný list, úmrtní list, oddací list;
 • vysvědčení, diplom o vysokoškolském vzdělání, certifikáty, osvědčení;
 • zdravotní doklady;
 • výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list;
 • plná moc, smlouvy, společenské smlouvy, stanovy, zakladatelská listina.

Jak postupovat v případě, že chci superlegalizovat českou listinu pro účely předložení v zahraničí? 

1. Připravte si potřebný počet kolkových známek

Před tím, než si zajdete zajistit superlegalizaci, je potřeba zakoupit potřebný počet kolkových známek, kterými se platí správní poplatek na úřadech a které si musíte obstarat předem.

Za ověření jednoho dokumentu/podpisu zaplatíte jednou kolkovou známkou v hodnotě 100 Kč.

Kolkové známky jsou k dostání na každé pobočce České pošty. Nejbližší pobočku najdete zde.

    

2. Ověření ústředního orgánu, který listinu vydal

Nejprve je potřeba listinu opatřit ověřením ústředního orgánu, který listinu vydal (např. Ministerstvo spravedlnosti u listin vydaných justicí či notáři, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy u dokladů o studiu, Rejstřík trestů ČR v Praze u výpisů z rejstříků trestů, Ministerstvo zdravotnictví apod.). Toto ověření slouží k tomu, že další orgány budou vědět, že je listina pravá a mohou ji dále ověřovat.

   

3. Vyšší ověření skupiny legalizace odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí

Poté je třeba navštívit Ministerstvo zahraničních věcí, jehož skupina legalizace odboru konzulárních činností také připojí své vyšší ověření. Více informací o Ministerstvu zahrančních věcí najdete níže. Toto je poslední krok, který s listinou činíte na území ČR.

   

4. Ověření zastupitelského úřadu

Tuto listinu nakonec ověřuje zastupitelský úřad státu, ve kterém bude použita. Toto konečné ověření se nazývá právě proces superlegalizace. 

Tip: Při zařizování superlegalizace doporučujeme kontaktovat úřad, u kterého bude listina předkládána a ověřit si, jaké ověření a v jaké podobě bude tento úřad požadovat. Může se totiž stát, že i když by oficiálně měl takový úřad listinu přijmout, bude mít problém a bude vyžadovat jiný druh ověření, než dle dostupných informací naleznete. 

   

1. až 4. krok přes překladatelskou agenturu

Jednou z možností je superlegalizaci svěřit do rukou překladatelské agentuře. Ta za vás listinu jak přeloží, tak zajistí veškeré kroky potřebné k vyššímu ověření a následné superlegalizaci této listiny. Superlegalizaci můžete poptat u partnerské překladatelské agentury Didacticus.

Jak postupovat v případě, že chci superlegalizovat zahraniční listinu pro účely předložení v ČR? 

Superlegalizace zahraničních listin pro účely předložení v České republice probíhá obdobným způsobem.

 

1. Ověření listiny příslušnými orgány dané země

Listina se ověří příslušnými orgány a ministerstvem zahraničních věcí daného státu, ze kterého listina pochází.

Pro dokumenty ze Slovenska najdete informace o postupu na stránce o superlegalizaci naší dceřinné společnosti na Slovensku.

2. Superlegalizace zastupitelským úřadem ČR

Poté je listina superlegalizována pro použití v České republice zastupitelským úřadem ČR, který je akreditován pro stát, jehož orgán listinu vystavil.  

Tip: Pokud občan ČR, který chce superlegalizovat listinu vydanou v zahraničí pro použití v ČR, nemá možnost požádat o tato ověření příslušné cizí úřady, může se obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR, který mu poskytne informace jak dále postupovat. 

Další informace k úřadům

Ministerstvo zahraničních věcí 

Adresa: Pracoviště ověřování dokladů – Hradčanské nám. 5, Praha 1

Jak se tam dostat: Odkaz na mapu Google.

Telefon: 224 182 188, 224 182 153, fax: 224 182 527 

E-mail: legalizace@mzv.cz 

Poštovní adresa: Ministerstvo zahraničních věcí ČR: Odbor konzulárních činností – pracovní skupina legalizace. 
Hradčanské nám. 5, 110 00, Praha, Česká republika 

Úřední hodiny pro veřejnost: 

pondělí 

8:00 – 12:00                              13:30 – 17:00 

úterý 

8:00 – 12:00                     

středa 

8:00 – 12:00                              13:30 – 17:00 

čtvrtek 

zavřeno

pátek 

8:00 – 12:00                                     

 

Kdy volat?

Pokud chcete Ministerstvo kontaktovat telefonicky, doporučujeme volat mimo úřední hodiny, a to ve dnech úterý od 14:00 do 16:00, ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 a v pátek od 14:00 do 15:00 V naléhavých případech můžete zaslat email v úředních hodinách na adresu: legalizace@mzv.cz

Lhůty:

Lhůta pro vyřízení žádostí o legalizaci dokumentů činí 30 dnů. Ověření je ale prováděno zpravidla tentýž den. Pracovní skupina legalizace si vyhrazuje právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů dle aktuální vytíženosti. Obvykle je to do 5-ti ověření. Poslední dokumenty jsou přijímány 15 minut před koncem úředních hodin.

Plná moc:

Můžete pověřit vyřízením žádosti někoho jiného i bez předložení plné moci.

Správní poplatek:

Správní poplatek za tyto úkony se hradí ve formě kolkových známek. Ty jsou v hodnotách 100 Kč (pro české listiny) a 600 Kč (pro cizozemské listiny). Kolkové známky je potřeba mít již připravené s sebou a jsou k dostání na každé pobočce České pošty.

Ministerstvo spravedlnosti 

Adresa: Pracoviště pro ověřování listin - Na Děkance 3, Praha 2

Jak se tam dostat: Odkaz na mapu Google.

Telefon: 221 997 982, 221 997 473, 221 997 319, 221 997 910

E-mail: moc@msp.justice.cz 

Poštovní adresa: Ministerstvo spravedlnosti ČR: Mezinárodní odbor civilní. Vyšehradská 16,128 10, Praha 2, Česká republika 

Pokud chcete žádost zasílat poštou, uveďte v žádosti následující:

 • stát, ve kterém bude listina použita;
 • svoji přesnou adresu, na kterou bude poté ověřené listina zaslána;
 • telefonní číslo, e-mailovou adresu;
 • přiložte potřebný počet kolkových známek (pozor, volně je vložte do obálky, nikam nelepte);
 • připojte listinu.

Úřední hodiny: 

pondělí 

8:00 – 12:00                              13:30 – 17:00 

úterý 

pouze po předchozí online rezervaci                   

středa 

8:00 – 12:00                              13:30 – 17:00 

čtvrtek 

pouze po předchozí online rezervaci                   

pátek 

zavřeno

 

Online rezervace termínu návštěvy:

Rezervovat termín návštěvy si můžete na této adrese: https://rezervaceovereni.justice.cz

Lhůty:

Ověřování je vyřizováno zpravidla na počkání do 10 ověření. 

Plná moc:

Můžete pověřit vyřízením žádosti někoho jiného i bez předložení plné moci.

Správní poplatek: 

Správní poplatek se hradí formou kolkové známky - za apostilní doložku je to 100 Kč za ověření jednoho razítka, za vyšší ověření listin je to 30 Kč za ověření jednoho razítka. Mějte kolkové známky připraveny s sebou, jsou k dostání na každé pobočce České pošty.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

  Kontakt: Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy - Karmelitská 529/5, Praha 1

  Jak se tam dostat: Odkaz na mapu Google.

  Telefon: 234 811 703 

  E-mail: legalizace@msmt.cz 

  Poštovní adresa: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy. Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1, Česká Republika

  Pokud chcete žádost zasílat poštou, uveďte v žádosti následující:

  • stát, ve kterém bude listina použita;
  • přesnou adresu, na kterou bude ověřená listina zaslána;
  • telefonní číslo, e-mailovou adresu;
  • přiložte potřebný počet kolkových známek (pozor, nenalepujte je).

  Lhůta pro vyřízení je 30 dnů ode dne doručení. 

  Úřední hodiny pro veřejnost: 

  pondělí 

  9:00 – 11:00                              13:00 – 15:00 

  úterý 

  zavřeno

  středa 

  9:00 – 11:00                              13:00 – 15:00 

  čtvrtek 

  zavřeno

  pátek 

  zavřeno

   

  Kdy kontaktovat telefonicky:

  Pokud chcete Ministerstvo kontaktovat telefonicky, možné to je v úterý od 9:00 do 11:00 a ve čtvrtek od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00.

  Lhůty:

  U vysvědčení vydaných po roce 1995 se legalizace vyřizuje během úředních hodin na počkání. 

  Plná moc:

  Můžete pověřit vyřízením žádosti někoho jiného i bez předložení plné moci.

  Správní poplatek: 

  Správní poplatek se hradí ve formě kolkové známky a to v hodnotě 30 Kč za jeden doklad. Kolkové známky mějte připravené u sebe, jsou k dostání na každé pobočce České pošty.

  Další informace:

  K legalizaci lze předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o vzdělání (vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, diplom absolventa vyšší odborné školy, vysvědčení o absolutoriu) vydaného základní, střední a vyšší odbornou školou v  České republice, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Rejstřík škol a školských zařízení je dostupný zde.

   

  Kontaktujte nás

  Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

  Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

  tel.: +420 225 000 722
  e-mail: info@presto.cz


  Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

  required required required
  required