Španělština a abeceda

Španělštinou dnes hovoří více než 500 miliónů lidí po celém světě a zároveň je národním jazykem ve 20 zemích, překlady španělštiny i u nás patří k těm nejžádanějším. Pokud se tento jazyk toužíte také naučit, měli byste jako první začít abecedou. Španělská abeceda vychází z latinky a je velmi podobná jiným evropským jazykům, liší se však výslovností a několika drobnými detaily.

Čím se vyznačuje španělská abeceda?

Španělská abeceda, nebo také El alfabeto či El abecedario, se nějak výrazně neliší od té naší, neboť rovněž vychází z latinky. V čem je však jiná, je výslovnost některých písmen. Samozřejmě v ní, až na výjimky, také nenajdeme diakritická znaménka typická pro českou abecedu. Kromě toho je navíc doplněna o specifické písmeno Ñ.

Ve slovech se dále objevují, podobně jako v českém jazyce, samohlásky s čárkou (á, é, í, ó, ú), ale mají jiný význam po stránce výslovnostní. Zatímco v češtině čárka signalizuje, že máme samohlásku vyslovit dlouze, ve španělštině označuje slabiku, na kterou je třeba klást důraz.

Výslovnost písmen španělské abecedy

A

B

C

D

E

F

a

be

ce [θe, se]

d

e

efe

G

H

I

J

K

L

ge [che]

Hache [ače]

i

Jota [chota]

ka

ele

M

N

Ñ

O

P

Q

eme

ene

eñe [eňe]

o

pe

cu [ku]

R

S

T

U

V

W

erre

ese

te

u

uve, ve [ube, be]

Uve doble [ube doble]

X

Y

Z

 

 

 

Equis [ekis]

ye [je], i griega

zeta [θeta, seta]

 

 

 

*V případě, že jsou v tabulce uvedeny dvě varianty, první se vztahuje k výslovnosti evropské španělštiny a druhá k výslovnosti španělštiny na území latinské Ameriky.

*K a W se používají pouze ve slovech cizího původu.

Zajímavosti španělské abecedy

Přestože španělská abeceda oficiálně neuznává spřežky a dvojité souhlásky, ve slovech je najdeme. Jmenovitě se jedná o „LL“, „CH“ a v latinské Americe navíc také o „RR“. Dříve tato písmena byla součástí španělské abecedy, ale Akademie španělského jazyka se rozhodla pro jejich vyřazení v rámci zjednodušení jazyka v roce 2010. Od té doby abeceda obsahuje pouze 27 znaků.

Španělština podobně jako jiné evropské jazyky používá členy k odlišení životnosti a rodu, přičemž každé písmeno abecedy je rodu ženského. Můžeme tedy říci nebo napsat například „la zeta“ či „una pe“.

Kromě specifického znaku v podobě vlnky nad N (ve španělštině nazývaného tilde) španělština také používá obrácená interpunkční znaménka. Obrácený vykřičník nebo otazník se píše na začátku věty a jeho význam je stejný jako v našem jazyce. Na konci věty se uvádí znovu, ale již v podobě, kterou známe. Níže si uvedeme názorné příklady:

  • ¿Cómo estás? -  Jak se máš?
  • Tengo tiempo, ¿y tú, Juan? -  Mám čas, a ty, Chuane?
  • ¡Qué bonito!  -  To je hezké!

Další příspěvky o světových jazycích: