Aktuálně v souvislosti s koronavirem: Dokumenty nám můžete zaslat pouze elektronicky, poštou nebo kurýrem. Více informací

Soudní překladatel

Přestože práce překladatele není tak snadná, jak se může na první pohled zdát, není zase tak složité se jím stát, má-li člověk předpoklady. Jak to ale funguje v případě soudního překladatele? Pojďme se na to podívat.

 

Obsah článku:

 • kdo je soudní překladatel,
 • jak se stát soudním překladatelem,
 • seznam soudních překladatelů.

 soudní překladatel

Soudní překladatel, nebo soudní tlumočník?

To je důležitá otázka na začátek. Jak jistě všichni víme, překladatel a tlumočník nejsou jedna a ta samá osoba.

Nutno ale podotknout, že právě v případě soudního překladatele/tlumočníka to tak dlouhou dobu fungovalo, jelikož zákon obě profese zkrátka spojoval pod soudního tlumočníka.

Až 1. 1. 2021 nabyl účinnosti Zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, který mimo jiné konečně rozlišuje překlad a tlumočení jako dvě různé činnosti.

Neplatí již tedy, že osoba tlumočníka provádí jak tlumočení, tak i překlady – teď si může vybrat, zda bude vykonávat obě činnosti, nebo pouze jednu z nich.

 

Kdo je tedy soudní překladatel?

Je to jedinec s oprávněním užívat státní pečeť s malým státním znakem, přestože se nejedná o úřední osobu. A co přesně tedy dělá?

Slouží především cizincům a lidem, kteří studovali/pracovali v zahraničí, jelikož jeho úkolem je překlad dokumentů do češtiny, aby je mohly přijmout naše úřady, které nemohou přijímat listiny v cizích jazycích.

Překládá následující typy dokumentů:

 • úřední dokumenty,
 • plné moci,
 • výpisy z rejstříku trestů,
 • rodné, oddací a úmrtní listy,
 • diplomy a certifikáty,
 • lékařské zprávy.

 

Překlad těchto dokumentů, které pak obvykle putují právě k úřadům či soudům, musí být opatřen razítkem.

 

Jak se stát soudním překladatelem

Vzhledem k charakteru práce je snad jasné, že soudním překladatelem nemůže být každý jazyk ovládající člověk z ulice. Soudního překladatele jmenuje příslušný krajský soud a musí pro to splňovat následující podmínky:

 • české občanství,
 • znalosti daného jazyka a zkušenosti v oboru,
 • vysokoškolské vzdělání či nejvyšší stupeň státní jazykové zkoušky,
 • příslušné vzdělání v oblasti právní terminologie.

 

Seznam soudních překladatelů

Naše překladatelská agentura samozřejmě nabízí mimo jiné také soudní překlady. Kompletní seznam soudních překladatelů najdete na stránkách Komory soudních tlumočníků České republiky.