Soudní překladatel

Přestože práce překladatele není tak snadná, jak se může na první pohled zdát, není zase tak složité se jím stát, má-li člověk předpoklady. Jak to ale funguje v případě soudního překladatele? Pojďme se na to podívat.

 

Obsah článku:

 • kdo je soudní překladatel,
 • jak se stát soudním překladatelem,
 • seznam soudních překladatelů.

 soudní překladatel

Soudní překladatel, nebo soudní tlumočník?

To je důležitá otázka na začátek. Jak jistě všichni víme, překladatel a tlumočník nejsou jedna a ta samá osoba.

Nutno ale podotknout, že právě v případě soudního překladatele/tlumočníka to tak dlouhou dobu fungovalo, jelikož zákon obě profese zkrátka spojoval pod soudního tlumočníka.

Až 1. 1. 2021 nabyl účinnosti Zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, který mimo jiné konečně rozlišuje překlad a tlumočení jako dvě různé činnosti.

Neplatí již tedy, že osoba tlumočníka provádí jak tlumočení, tak i překlady – teď si může vybrat, zda bude vykonávat obě činnosti, nebo pouze jednu z nich.

 

Kdo je tedy soudní překladatel?

Je to jedinec s oprávněním užívat státní pečeť s malým státním znakem, přestože se nejedná o úřední osobu. A co přesně tedy dělá?

Slouží především cizincům a lidem, kteří studovali/pracovali v zahraničí, jelikož jeho úkolem je překlad dokumentů do češtiny, aby je mohly přijmout naše úřady, které nemohou přijímat listiny v cizích jazycích.

Překládá následující typy dokumentů:

 • úřední dokumenty,
 • plné moci,
 • výpisy z rejstříku trestů,
 • rodné, oddací a úmrtní listy,
 • diplomy a certifikáty,
 • lékařské zprávy.

 

Překlad těchto dokumentů, které pak obvykle putují právě k úřadům či soudům, musí být opatřen razítkem.

 

Jak se stát soudním překladatelem

Vzhledem k charakteru práce je snad jasné, že soudním překladatelem nemůže být každý jazyk ovládající člověk z ulice. Soudního překladatele jmenuje příslušný krajský soud a musí pro to splňovat následující podmínky:

 • české občanství,
 • znalosti daného jazyka a zkušenosti v oboru,
 • vysokoškolské vzdělání či nejvyšší stupeň státní jazykové zkoušky,
 • příslušné vzdělání v oblasti právní terminologie.

 

Seznam soudních překladatelů

Naše překladatelská agentura samozřejmě nabízí mimo jiné také soudní překlady. Kompletní seznam soudních překladatelů najdete na stránkách Komory soudních tlumočníků České republiky.