Retour

Retour označuje typ simultánního tlumočení, při kterém tlumočník převádí nejen cizí jazyk do jazyka rodného, ale také obráceně, čili mateřský jazyka do jazyka naučeného.

Co je retour?

Práce tlumočníka běžně spočívá v převádění cizího jazyka do jazyka mateřského. Pokud ovšem tlumočník ovládá cizí jazyk na úrovni mateřského, může jazyky tlumočit i obráceně. Francouzským termínem retour (v překladu návrat) tedy označujeme simultánní tlumočení, při němž tlumočník převádí svůj rodný jazyk do jazyka naučeného. Tato forma tlumočení se využívá hlavně při kabinovém tlumočení na velkých konferencích.

Na jaké úrovni je nutné ovládat cizí jazyk pro retour?

Tlumočníků, kteří znají druhý jazyk natolik dobře, že jsou schopni do něj tlumočit, není mnoho. Retour totiž vyžaduje perfektní znalost všech rovin naučeného jazyka, náležitých jazykových prostředků a jemných významových nuancí.

Podle Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků (AIIC – International Association of Conference Interpreters) rozdělujeme tlumočení na jazyky A, B a C, přičemž první dva jsou aktivní a poslední je pasivní. Aktivní jazyky (A i B) jsou ty, do kterých tlumočník převádí jazyk, zatímco pasivní jazyky (C) jsou ty, ze kterých pouze tlumočí.

Kategorie jazyků

Kategorie jazyků jsou rozděleny následujícím způsobem:

  • Jazyky A: Do této kategorie řadíme mateřský jazyk tlumočníka nebo cizí jazyk na úrovni rodného jazyka, do kterého tlumočí ze všech ostatních jazyků.
  • Jazyky B: Do této skupiny spadají aktivní jazyky, do kterých tlumočník převádí zpravidla pouze řeč z jazyka A, a které dokonale ovládá, přestože nejsou jeho mateřským jazykem.
  • Jazyk C: Poslední kategorie označuje pasivní jazyky, tedy takové, kterým tlumočník plně rozumí, ale pouze je tlumočí do jazyků, který ovládá aktivně (A, případně B).

Každý tlumočník musí vždy perfektně ovládat svůj mateřský jazyk (jazyk A), a dále plně rozumět jinému jazyku alespoň na pasivní úrovni (jazyk C). Pokud ovládá i jazyk B, může provádět zpětný převod jazyka. Převod jazyka B do jazyka A tedy označujeme jako retour.

V čem je retour nejvíce obtížný?

Když se tlumočníci řadu let učí cizí jazyk, mohou mít tendenci se domnívat, že se toho naučili dost na to, aby pochopili veškerý obsah sdělení. Vytvoření bohaté slovní zásoby, která umožňuje plnohodnotně komunikovat s ostatními, vede k tomu, že lidský mozek usoudí, že už nic víc nepotřebuje.

To je chvíle, kdy dotyčný přestává hledat slova ve slovníku. A právě kvůli tomu je tlumočení technikou retour obzvláště náročné. Říct, co můžete říkat, není totéž, jako říkat, co musíte říkat.

Řečník může během projevu zrychlit svůj projev nebo bez varování změnit téma. Může také například pronést vtip či změnit registr řeči. To vše je nutné okamžitě a bez chyby převést do naučeného jazyka. Zvyšuje se tím celková náročnost tlumočení a s ním i riziko přetížení mozku.

Jak probíhá retour?

Retour je technika simultánního kabinového tlumočení, proto vždy probíhá ve speciální kabině, aby se jednotlivý tlumočníci mezi sebou nerušili. Tyto kabiny se z téhož důvodu vždy umísťují dále od publika i mluvčích.

V každé kabině jsou zpravidla 2 tlumočníci, kteří se střídají po 30 minutách, jelikož simultánní tlumočení, zejména pak formou retour, je velmi náročnou disciplínou a vyžaduje maximální soustředěnost. Pokud by jeden tlumočník tlumočil déle než 45 minut, utrpěla by tím kvalita překladu.

V kabině má tlumočník k dispozici techniku sestávající ze sluchátek a mikrofonu, pomocí níž téměř okamžitě překládá řeč do cílového jazyka pro určitou část účastníků konference.

Kdy se využívá tlumočení technikou retour?

Simultánní tlumočení formou retour se běžně používá na velkých konferencích, během mezinárodních kongresů, seminářů, přednášek, jednání politických skupin či manažerů nadnárodních korporací.

Tento typ tlumočení se nejčastěji uplatňuje na setkáních, které mají relaci otázek a odpovědí. Retour je zejména užitečný při poskytování přenosů exotického nebo vzácného jazyka do známého jazyka.

Při konferenčním tlumočení se projednávají zásadní informace a chyby nebo omyly rozhodně nejsou vítány. Proto je vždy důležité vědět, jakého tlumočníka byste si pro konkrétní situaci měli najmout.

V naší agentuře spolupracujeme výhradně se zkušenými a prověřenými tlumočníky a rádi vám zajistíme setkání s vaším tlumočníkem předtím, než proběhne samotná akce. Máte-li zájem o retour nebo jiné druhy tlumočení, i jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.