Retour

Retour označuje typ tlumočení, při kterém tlumočník převádí nejen cizí jazyk do jazyka rodného, ale také obráceně, čili mateřský jazyka do jazyka naučeného.

Co je retour?

Práce tlumočníka běžně spočívá v převádění cizího jazyka do jazyka mateřského. Pokud ovšem tlumočník ovládá cizí jazyk na úrovni mateřského, může jazyky tlumočit i obráceně. Francouzským termínem retour (v překladu návrat) tedy označujeme simultánní tlumočení, při kterém tlumočník převádí svůj rodný jazyk do jazyka naučeného.

Tlumočníků, kteří znají druhý jazyk natolik dobře, že jsou schopni do něj tlumočit, není mnoho, jelikož vyžaduje perfektní znalost všech rovin jazyka, náležitých jazykových prostředků a jemných významových nuancí. Zpětné tlumočení je zvláště užitečné pro poskytování přenosů z méně známých jazyků do rozšířenějších jazyků.

Na jaké úrovni je nutné ovládat jazyk pro retour?

Podle Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků (AIIC – International Association of Conference Interpreters) rozdělujeme tlumočení na jazyky A, B a C, přičemž první dva jsou aktivní a poslední je pasivní. Aktivní jazyky (A i B) jsou ty, do kterých tlumočník převádí jazyk, zatímco pasivní jazyky (C) jsou ty, ze kterých pouze tlumočí. Kategorie jazyků jsou rozděleny následujícím způsobem:

  • Jazyky A: Do této kategorie řadíme mateřský jazyk tlumočníka nebo jazyka na úrovni mateřského jazyka, do kterého tlumočí ze všech ostatních jazyků.
  • Jazyky B: Do této skupiny spadají aktivní jazyky, do kterých tlumočník převádí zpravidla pouze z jazyka A, a který dokonale ovládá, přestože není jeho mateřským jazykem.
  • Jazyk C: Poslední kategorie označuje pasivní jazyky, tedy takové, kterým tlumočník plně rozumí, ale pouze je tlumočí do jazyků, který ovládá aktivně (A,B).

Každý tlumočník musí vždy perfektně ovládat svůj mateřský jazyk (jazyk A), a dále plně rozumět jinému jazyku alespoň na pasivní úrovni (jazyk C). Pokud ovládá i jazyk B, může provádět zpětný převod jazyka. Převod jazyka B do jazyka A tedy označuje proces, při kterém tlumočník provádí retour.