Úřední překlady, soudní překlady (aktuální pro rok 2024)

Tyto pojmy znamenají vlastně jedno a to samé, jen se stejnému typu překladu v průběhu času začalo říkat různými názvy: soudní překlad, soudně ověřený překlad, úřední překlady, úředně ověřené překlady nebo překlady s kulatým razítkem. Všechny ale vycházejí ze stejné podstaty věci – popisují situaci, kdy potřebujete dokládat přeložené oficiální listiny v jiném státě, než ve kterém byly vydány.

Soudní překlady se nazývají proto, že je vykonává soudní překladatel, který k tomu byl jmenován příslušným krajským soudem. Ověřené překlady díky tomu, že takové překlady mají zajišťovat správný a přesný překlad oficiálního dokumentu, a tudíž je v cizině mohou bez obav přijmout. Překlad s razítkem, nebo také překlad s kulatým razítkem je tak nazýván právě proto, že se soudní překlady jsou opatřeny kulatým razítkem soudního tlumočníka-překladatele. A úřední překlady díky tomu, že se takto překládají úřední dokumenty úřední cestou.

Existují tři varianty soudních překladů, a to:

 1. klasický soudní překlad (dozvíte se na této stránce);
 2. soudní překlad opatřený apostilou;
 3. soudní překlad, který je třeba superlegalizovat.

Pokud si nevíte rady, který překlad pro své dokumenty potřebujete, vše Vám přehledně ukážeme v článku věnovanému překladu úředních listin. Pokud víte, že pro vaše listiny stačí obyčejný soudní překlad, čtěte dále.

V tomto článku Vám povíme:

 • v kterých případech je potřeba zařídit soudní překlad;
 • kde takový překlad získáte;
 • v kterých případech je třeba si dát pozor na další ověření.

Co je to soudní překlad?

Dokument, který je soudně přeložen, obsahuje originální listinu (nebo notářsky ověřenou kopii) v původním jazyce, přeložený text listiny a doložku/razítko. Takový soudní překlad znamená, že jej cílová země může bez obav přijmout, tedy že původní a přeložený text je zcela totožný a listina je pravá.

V jakém případě potřebuji soudní překlad?

Tyto překlady využijete v případě, kdy chcete dokládat oficiální listinu v zahraničí. Takovou listinou může být např. rodný list, osvědčení o dokončeném vzdělání, nebo výpis z rejstříku trestů, apod.

Soudní překlad je třeba vyhotovit tehdy, chcete-li úřední dokument předkládat v zemi, se kterou má Česká republika sjednanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů.  

Zde pro přehlednost uvádíme výpis těchto zemí: 

       

Státy, které jsou smluvními stranami bilatelární smlouvy o úředních překladech - Afgánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Jemen, KLDR, Kosovo, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam

Aktuální výpis těchto států najdete v dokumentu na konci stránky zde.

Od 16.2.2019 platí nařízení EU, které se týká ověřování dokumentů mezi zeměmi EU. Dle tohoto nařízení stačí vyhotovit pouze soudní překlad ve všech zemích EU (i v těch, se kterými nemá ČR sjednanou dohodu o soudních překladech) v případě, že se jedná o tyto konkrétní listiny:

 • listiny stvrzující narození, úmrtí či jméno;
 • listiny ohledně uzavření sňatku, rozvodu, registrovaném partnerství či zrušení registrovaného partnerství;
 • listiny ohledně rodičovství či osvojení;
 • listiny potvrzující státní příslušnost;
 • potvrzení o neexistenci záznamu v trestním rejstříku;
 • potvrzení o skutečnosti, že je osoba na živu;
 • notářské zápisy.

Jaké dokumenty se nejčastěji soudně překládají?

 • rodný list, úmrtní list, oddací list;
 • vysvědčení, diplom o vysokoškolském vzdělání, certifikáty, osvědčení;
 • výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list;
 • plná moc, smlouvy, společenské smlouvy, stanovy, zakladatelská listina;
 • rozsudek, nařízení, normy, zákony.

Tip: Lze nechat soudně přeložit pouze část dokumentu, avšak tyto vynechané části nesmí obsahovat důležité informace k překládanému textu. Takovým možným vynechaným textem mohou být např. vysvětlivky na druhé straně vysokoškolského diplomu. Soudnímu překladateli vždy ale předejte celý text listiny či dokumentu, aby mohl správně provést překlad překládaných stran – v nepřekládaném textu se totiž obsahově mohou nacházet důležité body ke správnému překladu.

Jak si soudní překlad opatřit? 

1. Nalézt soudního překladatele

Ověřený překlad získáte od tzv. soudního překladatele, který byl do této funkce jmenován příslušným krajským soudem. Soudní překlady se řídí zákonem č. 354/2019 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů a každý soudní překlad musí být vyhotoven dle zásad tohoto zákona.

Pokud si tedy chcete soudní překlad zařídit sami, stačí jen najít (např. na internetu) soudního překladatele, ujistit se, že má potřebná oprávnění od krajského soudu a poptat jeho služby.

   

2. Soudní překlad přes překladatelskou agenturu

Úřední překlady vyhotoví téměř každá překladatelská agentura. Agentura Presto spolupracuje s několika soudními překladateli a když nám překlad oficiálního dokumentu svěříte, nemusíte se o nic víc starat.

Pokud byste měli zájem o služby agentury, prohlédněte si naši nabídku služeb.

Na co si dát pozor?

Pokud mezi Českou republikou a státem, ve kterém chcete úřední dokument předkládat, neexistuje dvoustranná mezinárodní smlouva o osvobození od ověřování pravosti dokumentů, musíte tento úřední překlad navíc ověřit ještě buď apostilou, nebo ho musíte dokonce superlegalizovat.

Tip: Přečtěte si, kdy kromě soudního překladu potřebujete apostilní doložku a kdy potřebujete takový překlad superlegalizovat.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required