Úřední překlady, soudní překlady - mnoho názvů pro jeden druh překladů (aktuální pro rok 2023)

Všechny tyto pojmy znamenají vlastně jedno a to samé. Popisují situaci, kdy potřebujete dokládat přeložené oficiální listiny v jiném státě, než ve kterém byly vydány. Jen se úředním překladům v průběhu času začalo říkat různými názvy – všechny ale vycházejí z podstaty věci.

Soudní překlady proto, že je vykonává soudní překladatel, který je k tomu jmenován příslušným krajským soudem. Ověřené překlady díky tomu, že takové překlady mají zajišťovat správný a přesný překlad dokumentu a tudíž jej v cizině mohou bez obav přijmout. Překlad s razítkem, nebo také překlad s kulatým razítkem je tak nazýván právě proto, že se soudní překlady opatřují kulatým razítkem. A úřední překlady díky tomu, že se překládají úřední dokumenty úřední cestou.

Existují tři varianty soudních překladů, a to:

 1. klasický soudní překlad (dozvíte se na této stránce);
 2. soudní překlad opatřený navíc apostilou;
 3. soudní překlad, který je třeba superlegalizovat.

Pokud si nevíte rady, který překlad pro své dokumenty potřebujete, vše vám přehledně ukážeme v tomto článku. Pokud víte, že pro vaše listiny stačí obyčejný soudní překlad, čtěte dále.

V tomto článku Vám povíme:

 • v kterých případech je potřeba zařídit soudní překlad;
 • kde takový překlad získáte;
 • v kterých případech je třeba si dát pozor na další ověření.

Co je to soudní překlad?

Dokument, který je soudně přeložen, obsahuje originální (nebo notářsky ověřenou kopii) listinu v původním jazyce, přeložený text listiny a doložku/razítko. Takový soudní překlad poté znamená, že jej cílová země může bez obav přijmout, že původní a přeložený text je zcela totožný a že listina je pravá.

V jakém případě potřebuji soudní překlad?

Tyto překlady využijete v případě, že chcete dokládat oficiální listinu v zahraničí. Takovou listinou může být např. rodný list, osvědčení o dokončeném vzdělání, nebo výpis z rejstříku trestů, apod.

Soudní překlad je třeba vyhotovit v případě, kdy chcete úřední dokument předkládat v zemi, se kterou má Česká republika sjednanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů.  

Zde pro přehlednost uvádíme výpis těchto zemí: 

       

Státy, které jsou smluvními stranami bilatelární smlouvy o úředních překladech - Afgánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, ČR, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Jemen, KLDR, Kosovo, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam

Aktuální výpis těchto států najdete v dokumentu na konci stránky zde.

Od 16.2.2019 platí nařízení EU, které se týká ověřování dokumentů mezi zeměmi EU. Dle tohoto nařízení stačí vyhotovit pouze soudní překlad ve všech zemích EU (i v těch, se kterými nemá ČR sjednanou dohodu o soudních překladech) v případě, že se jedná o tyto konkrétní listiny:

 • listiny stvrzující narození, úmrtí či jméno;
 • listiny ohledně uzavření sňatku, rozvodu, registrovaném partnerství či zrušení registrovaného partnerství;
 • listiny ohledně rodičovství či osvojení;
 • listiny potvrzující státní příslušnost;
 • potvrzení o neexistenci záznamu v trestním rejstříku;
 • potvrzení o skutečnosti, že je osoba na živu;
 • notářské zápisy.

Jaké dokumenty se nejčastěji soudně překládají?

 • rodný list, úmrtní list, oddací list;
 • vysvědčení, diplom o vysokoškolském vzdělání, certifikáty, osvědčení;
 • výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list;
 • plná moc, smlouvy, společenské smlouvy, stanovy, zakladatelská listina;
 • rozsudek, nařízení, normy, zákony.

Tip: Lze nechat soudně přeložit pouze část dokumentu, nesmí ale tyto vynechané části obsahovat důležité informace k překládanému textu. Takovým možným vynechaným textem mohou být např. vysvětlivky na druhé straně vysokoškolského diplomu. Soudnímu překladateli vždy ale předejte celý text listiny či dokumentu, aby mohl správně provést překlad překládaných stran – v nepřekládaném textu se totiž obsahově mohou nacházet důležité body ke správnému překladu.

Jak si soudní překlad opatřit? Přehledné info.

1. Nalézt soudního překladatele

Ověřený překlad získáte od tzv. soudního překladatele, který je jmenován příslušným krajským soudem. Soudní překlady se řídí zákonem č. 354/2019 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů a každý soudní překlad musí být vyhotoven dle zásad tohoto zákona.

Pokud si tedy chcete soudní překlad zařídit sami, stačí jen najít (např. na internetu) soudního překladatele, ujistit se, že má potřebná oprávnění od krajského soudu a poptat jeho služby.

   

2. Soudní překlad přes překladatelskou agenturu

Úřední překlady vyhotoví téměř každá překladatelská agentura. Agentura Presto spolupracuje s několika soudními překladateli a když nám překlad oficiálního dokumentu svěříte, nemusíte se o nic víc starat.

Pokud byste měli zájem o služby agentury, můžete si pročíst naši nabídku služeb.

Na co si dát pozor?

Pokud mezi Českou republikou a státem, ve kterém chcete úřední dokument předkládat, neexistuje dvoustranná mezinárodní smlouva o osvobození od ověřování pravosti dokumentů, musíte tento úřední překlad navíc ověřit ještě buď apostilou, nebo ho musíte dokonce superlegalizovat.

Kdy potřebujete apostilní doložku se dozvíte zde a kdy potřebujete takový překlad superlegalizovat se dozvíte zde.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required