Překlad písní

Zatímco někteří lidé poslouchají písně především pro jejich melodii a rytmus a samotným obsahem se příliš nezaobírají, pro jiné lidi je porozumění slovům, která interpret zpívá, velmi důležité. Při překladu písní je možné zvolit jednu ze dvou technik. Zatímco jedna upřednostňuje znělost původní písně, druhá se snaží zachovat význam originálního textu. Překlad písně však není jednoduchý, jak se může na první pohled zdát. Víte proč?

Co je obsahem tohoto článku?

  • Na co si dát při překladu písní pozor
  • Zachování rytmu při překladu písní
  • Co upřednostnit při překladu písní
  • Poetický překlad písniček
  • Doslovný překlad písní

Na co si dát při překladu písní pozor?

Na první pohled se zahraniční písně, zejména anglicky zpívané, mohou zdát jednoduché. Věty jsou často krátké, slova jednoduchá, navíc jich není moc, a ještě se často opakují. Jenže ve chvíli, kdy se rozhodnete píseň přeložit, abyste ji mohli zpívat v českém jazyce, zjistíte, že to tak lehké vůbec není a výsledné znění často ani nedává smysl.

Amatérští překladatelé často překládají slovo od slova v naději, že zachytí podstatu písně a převedou ji do cílového jazyka ji beze změn. Tím se bohužel ve většině případů nikam nedostanou a původní význam textu se tak akorát promění v nesmyslný výtvor.

Písně, zejména pak ty americké, jsou totiž zpravidla plné metafor, slangů, hovorových výrazů a významových nuancí, které se nepřekládají snadno. Předtím, než se do překladu písně tedy pustíte, musíte porozumět procesu, jakým se písně vytvářejí a pravidla, kterými se přitom řídí. Ty se týkají nejen sémantiky slov a syntaxe, ale také rýmu, metriky a rytmu.

Zachování rytmu při překladu textu písní

Text písně nelze přeložit jen tak. Výsledný překlad písně by měl mít v první řadě stejný rytmus jako originální znění. Vzhledem k tomu, že v každém jazyce je k vyjádření jedné myšlenky potřeba jiný počet slov, není možné překládat text zcela doslovně, jelikož by se tím rytmus změnil. Navíc by při takovém překladu docházelo k tomu, že by text zněl podivně a nesrozumitelně.

Některé texty písní mají velmi specifický styl, protože obsahují slovní hříčky nebo stylistické figury, jako je například aliterace (na začátku po sobě jdoucích slov se opakuje stejná hláska nebo skupina hlásek). Tento styl se o to hůře překládá kvůli množství slov, které rytmus vyžaduje. Ve chvíli, kdy však tento umělecký styl není respektován, píseň ztrácí své původní kouzlo.

Všechny výše zmiňované aspekty ovlivní to, jak bude výsledný text přeložen. Abyste zachovali rovnováhu mezi originálem a přeloženou verzí písně, je dobré zvolit kompromis a provést pouze jemné změny.

Co upřednostnit při překladu písně?

To, co odlišuje jeden jazyk od druhého, jsou pravopisná pravidla, gramatika a výslovnost. Při překladu písně z jednoho jazyka do jiného má smysl dát slovům trochu jiný význam a zachovat její melodický zvuk, místo aby byla pro rodilé mluvčí jazyka, do kterého je překládána, nesrozumitelná a vágní.

Nejlepším způsobem, jak takového překladu dosáhnout, je využít jednu ze dvou klíčových technik překladu písní. Překlad písniček je bezpochyby kreativní práce, která vyžaduje velké úsilí. Existují však dva způsoby, jak ji provést.

Poetický překlad písniček

První technika překladu se nazývá poetický překlad. Jedná se o volný typ překladu, při kterém se překládaný text nedrží slov původního znění. Tento způsob se využívá tehdy, znějí-li slova v jednotlivých jazycích zcela odlišně a není možné přenést význam textu, aniž by nebyla narušena zvukomalebnost slov a rytmus písně.

Překladatelé častěji volí tento styl, zejména v případě překladu do českého jazyka, který se například od angličtiny hodně liší. Pro posluchače je obvykle schůdnější, neboť při poslechu hudby je pro ně většinou důležitější melodie písně než slovní hříčky. Bohužel je tento typ překladu vzdálený původnímu obsahu, který interpret zamýšlel ve své písni.

Pro porovnání poetického příkladu můžeme využít překlad francouzské písně „Je l’aime à mourire“ (v překladu Miluji ji k smrti) od Francise Cabrela, kterou přezpívala do českého znění Lenka Filipová pod názvem „Zamilovaná. Přestože samotný název písně se významově příliš neliší, samotný text je přeložen volně. Je zde však velmi kvalitně zachována zvučnost francouzského originálu. Níže si uvedeme část refrénu:

Originální text refrénu písně Je l’aime à mourire:

Elle a dû faire toutes les guerres (Musela se probojovat všemi bitvami)

Pour être si forte aujourd'hui (Aby dnes byla tak silná)

Elle a dû faire toutes les guerres de la vie (Musela se probojovat všemi bitvami života)

et l'amour aussi (a taky lásky)

Celý text písně si také můžete poslechnout zde.

Překlad refrénu písně v českém znění:

Jen z rádia hlas těší nás

předpovědí počasí

Jenom ten hlas a nikdo víc nemluví

Když češu si vlasy

Celou píseň si také můžete poslechnout zde.

Doslovný překlad písní

Pokud je pro vás při překladu písně důležité zachovat původní význam slov a co nejvíce se přiblížit originálu, můžete zvolit překladatelskou techniku doslovného překladu. V překladech tohoto typu se ovšem příliš nedbá na gramatiku a podobnou znělost jazyků, neboť se zaměřuje na význam. To bývá žádoucí například u písní, které se vztahují k nějaké události.

Bohužel ne vždy zní dobře rodilým mluvčím jazyka, do kterého je písnička převedena. Píseň se tedy nemusí líbit všem a zpravidla se tak nestane oblíbenou širokou veřejností. Tato technika překladu představuje nelehký úkol, který zvládne pouze velmi talentovaný a zkušený překladatel. Zpravidla jím bývá rodilý mluvčí. Najít vhodný ekvivalent v cílovém jazyce ke každému slovu tak, aby zůstal co nejvíce věrný originálu, tedy vyžaduje hodně práce.

Jako příklad kvalitního překladu, který se drží původního významu slov originálního textu, si můžeme uvést píseň Boba Dylana „Maggie‘s Farm“. Tu do českého znění velmi věrně převedl Robert Křesťan s názvem „U Majdy na statku“. Můžete si například povšimnout zachování nespisovných výrazů typických pro farmářskou mluvu.

Originální text části písně Maggie‘s Farm:

I ain‟t gonna work on

Maggie‟s farm no more

No, I ain‟t gonna work on

Maggie‟s farm no more

Well, I wake in the

morning

Fold my hands and pray

for rain

I got a head full of ideas

That are drivin‟ me insane

It‟s a shame the way she

makes me scrub the floor

I ain‟t gonna work on

Maggie‟s farm no more

Celé znění písně si můžete poslechnout zde.

Překlad části písně v českém znění:

Už nebudu u Majdy na

statku dřít

už nebudu u Majdy na

statku dřít

když se ráno vzbudím, za

déšť se pomodlím

hlavu mám plnou

představ, z kterejch skoro

magořím

je hanba, že mě nutěj

drhnout byt

už nebudu u Majdy na

statku dřít

Celý text písně si můžete poslechnout zde.

Jakou metodu překladu písně zvolit?

Jaký typ překladu zvolíte, hodně záleží na tom, jaký výsledek očekáváte, protože každý překlad slouží jinému účelu. Můžete například začít tím, že se nejprve pokusíte přeložit píseň slovo od slova a následně začnete provádět úpravy za využití volnější překladu, aby výsledek zněl melodičtěji.

Důležité je snažit se zachovat poselství písně (jako ve zmiňované písni „Zamilovaná“ a pozměnit méně důležité části, které nelze přeložit do druhého jazyka způsobem, aby dávaly smysl, a ještě k tomu lahodily lidskému uchu. Mírné odchýlení od významu učiní píseň atraktivnější pro širší publikum a zároveň vám při procesu tvorby umožní být více kreativní.

Je však dobré mít na paměti, že k překladu písně je potřeba nejen perfektní znalost jazyka, ale také hudební sluch a cit pro melodii a rytmus. Pokud navíc překládáte starší písně, jako je například zmiňovaný Bob Dylan, může být také nutná znalost kontextu doby a událostí, ke kterým se píseň váže. Pokud tedy chcete, aby výsledek překladu byl kvalitní, raději využijte odborníky z překladatelské agentury, které vám zajistí žádaný výsledek.