Překlady úředních listin

Dostali jste se do situace, kdy máte v rukou úřední listinu (jako je např. rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, diplom o vysokoškolském vzdělání) a potřebujete tuto listinu předložit v zahraničí? Jako první věc Vás zřejmě napadne, že je potřeba listinu přeložit.

V případech předkládání oficiálních listin v zahraničí ale obyčejný překlad nestačí.

Existují tři možnosti, jak takové dokumenty přeložit a ověřit:

 1. stačí Vám obyčejný soudní překlad;
 2. listinu musíte opatřit apostilou a poté soudně přeložit;
 3. soudní překlad se musí navíc superlegalizovat.

V tomto článku Vám přinášíme: 

 • stručný přehled, v jakých případech potřebujete jaký překlad;
 • popíšeme ve zkratce, co je to soudní překlad, apostila a superlegalizace;
 • po přečtení tohoto článku budete schopni určit, jaký překlad a jaké ověření pro své dokumenty potřebujete.

V článku uvádíme i přehlednou a stručnou infografiku.

Jaké oficiální dokumenty se nejčastěji v cizích zemích předkládají? 

 • Matriční doklady – rodný list, úmrtní list, oddací list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství;
 • Doklady o studiu – doklad o vysokoškolském, vyšším odborném, středním či základním vzdělání;
 • Obchodní listiny – faktury (nutné je také potvrzení či vidimace Hospodářskou komorou ČR);
 • Zdravotní doklady – legalizují se jen veřejné listiny předem ověřené MZ, nikoliv zdravotnické doklady a dokumenty;
 • Listiny vydané finančními orgány;
 • Výpis z rejstříku trestů;
 • Listiny vydané justičními a notářskými orgány.

 

Postup překládání a ověřování listin se liší dle toho, v jaké zemi chcete listinu předkládat.

Kdy stačí zajistit obyčejný soudní překlad?

Soudní překlad využijete v případě, kdy chcete úřední dokument předkládat v zemi, se kterou má Česká republika sjednanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů.  

Zde pro přehlednost uvádíme výpis těchto zemí

Afgánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Jemen, KLDR, Kosovo, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam. 

Aktuální výpis těchto zemí najdete na této stránce dole. 

Soudní překlady stačí i v případě, kdy chcete předložit určitý typ dokumentů v zemích EU. Konkrétně jde o tyto listiny:

 • listiny stvrzující narození, úmrtí či jméno;
 • listiny ohledně uzavření sňatku, rozvodu, registrovaném partnerství či zrušení registrovaného partnerství;
 • listiny ohledně rodičovství či osvojení;
 • listiny potvrzující státní příslušnost;
 • potvrzení o neexistenci záznamu v trestním rejstříku;
 • potvrzení o skutečnosti, že je osoba na živu;
 • notářské zápisy.

Pokud víte, že Vaše listiny potřebují pouze soudní překlad, jak takový překlad zajistit se dozvíte zde.

Kdy je potřeba apostila?

U států, se kterými není dvoustranná mezinárodní dohoda o osvobození od ověřování pravosti dokumentů uzavřena, je třeba dohledat, zda jsou smluvním státem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Úmluva o apostile).

Pokud jsou, je potřeba ověřený překlad opatřit navíc tzv. apostilou (pokud nejde o země EU, ve kterých předkládáte specifické výše zmíněné listiny).

Níže uvádíme některé tyto státy, které nemají uzavřenou bilaterální smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů a zároveň jsou smluvními státy Úmluvy o apostile: 

Argentina, Arménie, Austrálie, Brazílie, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, EU, Finsko, Indie, Irsko, Japonsko, Litva, Lucembursko, Mexiko, Monako, Německo, Nový Zéland, Norsko, Saudská Arábie, Švédsko, Turecko, USA, Velká Británie.

Kompletní seznam států, které jsou signatáři Haagské Úmluvy o apostile, najdete zde.

Pokud potřebujete dokument opatřit apostilní doložkou, veškeré informace a jak apostilu získat se dozvíte zde.

Kdy je potřeba dokumenty superlegalizovat?

Superlegalizovat listiny a dokumenty je potřeba ve všech státech, které nemají s Českou republikou uzavřenou ani dvoustrannou mezinárodní smlouvu, která upravuje osvobození od ověření, ani není smluvním státem Úmluvy o apostile. 

Pokud tedy stát, ve kterém chcete listinu předkládat, není smluvním státem ani dvoustranné smlouvy s ČR, ani není smluvním státem Úmluvy o apostile – je třeba Vaše dokumenty superlegalizovat.

Veškeré informace o superlegalizaci a jak si ji opatřit získáte přehledně zde.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required