Pilotáž

Pilotáž je forma simultánního tlumočení, které využívá ke zprostředkování komunikace třetí jazyk. Uplatňuje se především na konferencích, kterých se účastní posluchači jazykových menšin.

Zdroj: https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/UNCC_flags.jpg

Co je pilotáž?

Pilotáž je jedním z typů simultánního tlumočení, které se primárně využívá na mezinárodních konferencích. Výjimečně je ale možné jej tlumočit konsekutivně, například v nemocnici, kde pacient hovoří menšinovým jazykem, a lékařské prohlášení bude přetlumočeno dodatečně.

V situacích, kde se pilotáž uplatňuje, jsou dva cizí jazyky tlumočeny do jazyka třetího. Pokud tedy nastane situace, že jedna strana hovoří například maďarsky, druhá arabsky a pilotním jazykem bude angličtina, bude maďarský tlumočník překládat řeč do jazyka anglického a totéž učiní arabsky hovořící tlumočník.

Kdy a kde se pilotáž využívá?

Pilotáž je komplexní proces, který vyžaduje synchronizaci dvou či více tlumočníků, proto jej využívají zejména zkušení tlumočníci na mezinárodních konferencích. Konferenční místnosti nadnárodních organizací mají potřebnou technologii pro podporu simultánního tlumočení.

V opačném případě mohou společnosti poskytující jazykové služby s odbornými znalostmi v oblasti konferenčního tlumočení zajistit zvukové odborníky, kteří nastaví potřebné zvukové vybavení. Účastníci nadnárodní konference obvykle mluví několika jazyky. Hlavními jazyky bývají nejčastěji:

  • Angličtina
  • Mandarínština
  • Španělština
  • Francouzština
  • Němčina

Na některých konferencích však budou účastníci, pro něž nejsou k dispozici žádní tlumočníci. V tomto scénáři se používá pilotáž. Tento druh tlumočení je tedy zvláště užitečný v případech, kdy posluchači mluví pouze vzácnými jazyky nebo jazyky, které jsou v dané oblasti neobvyklé.

Pilotáž tak umožňuje nižší počet tlumočníků, jelikož pro dorozumění postačí, aby všechny strany hovořily jedním společným jazykem, tedy například anglicky. Tento způsob je přínosný i z hlediska úspory času a financí.

Které jazyky vyžadují pilotáž?

První skupinou, pro kterou je vhodné uplatnit pilotáž, jsou minoritní jazyky. Za takové považujeme jazyky, kterými hovoří menší skupina v určité zemi. Mluvčími menšinového jazyka mohou být občané dané země, jež mluví svým vlastním jazykem, protože chrání některé kulturní, náboženské nebo etnické rysy svého jazyka. Jako příklad si můžeme uvést fríské jazyky používané etnickou skupinou Frísů žijících na území Německa, Dánska a Nizozemska. Do této skupiny spadají také domorodé jazyky různých zemí.

Opakem menšinových jazyků jsou jazyky omezeného šíření. Jazyky, které spadají do této kategorie, mohou být například úředními jazyky země. Liší se tím, že jazykem mluví menší skupina a není často vyučován jako cizí jazyk. Dobrým příkladem je estonština, která je úředním jazykem v Estonsku, zatímco většina obyvatel mluví anglicky. Jen málo škol nenabízí programy pro výuku těchto jazyků, a proto může být obtížné najít tlumočníky hovořící těmito jazyky.