Aktuálně v souvislosti s koronavirem: Dokumenty nám můžete zaslat pouze elektronicky, poštou nebo kurýrem. Více informací

Cheval

Pojem cheval je široké laické veřejnosti spíše neznámý, může se ale stát, že na něj narazíte. Co ale tento na první pohled těžko odvoditelný termín znamená?

Slovo pochází z francouzštiny a v překladu znamená kůň. Nás teď ovšem pochopitelně nezajímá tak úplně oblast zoologie, jako spíše význam pojmu v oblasti překladatelství.

V překladatelství chevalem rozumíme tlumočníka, jenž střídá dvě tlumočnické kabiny a tlumočí ze dvou (či více) jazyků. Děje se tak zejména v rámci ušetření nákladů za tlumočení.

Onen význam koně tak není daleko ani skutečnému významu – cheval je takovým tlumočnickým tažným koněm.

Nutno ovšem podotknout, že v praxi se mnohem častěji setkáme spíše s vyšším počtem tlumočníků na jednu kabinu.