Cheval

Pojem cheval je široké laické veřejnosti spíše neznámý, může se ale stát, že na něj narazíte. Co ale tento na první pohled těžko odvoditelný termín znamená?

Slovo pochází z francouzštiny a v překladu znamená kůň. Nás teď ovšem pochopitelně nezajímá tak úplně oblast zoologie, jako spíše význam pojmu v oblasti překladatelství.

V překladatelství chevalem rozumíme tlumočníka, jenž střídá dvě tlumočnické kabiny a tlumočí ze dvou (či více) jazyků. Děje se tak zejména v rámci ušetření nákladů za tlumočení.

Onen význam koně tak není daleko ani skutečnému významu – cheval je takovým tlumočnickým tažným koněm.

Nutno ovšem podotknout, že v praxi se mnohem častěji setkáme spíše s vyšším počtem tlumočníků na jednu kabinu.