Česká přísloví

Víte, co je paremiologie? Termín může na první pohled odkazovat k mnoha věcem. Vzhledem k tvaru je asi jasné, že půjde o nějakou vědu. Ale jakou? Jedná se o páry? Dinosaury? Sýry?

Nebudeme vás napínat, jak ostatně napovídá samotný nadpis, jedná se o lingvistickou disciplínu zabývající se příslovími. Na ty se v tomto článku podíváme i my.

Obsah článku:

 • definice přísloví,
 • podoba přísloví,
 • použití,
 • příklady českých přísloví.

Co je přísloví

S příslovími se patrně stýkáte už od útlého věku, pravděpodobně byste jich dokázali několik i vyjmenovat, ale přesná definice? Tu babičky zpravidla nesdělují.

My vám ji ovšem řekneme. Jedná se v podstatě o ustálené výroky, které obsahují obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Za pomoci nich jsou nám již od malička vštěpovány základní hodnoty naší kultury.

Zpravidla mají podobu rýmovaného dvojverší – to zejména kvůli snadné zapamatovatelnosti.

 

Přísloví x rčení

Přísloví, rčení, pořekadla… to mnoho lidí chápe jako synonyma. Ona to ale, věřte tomu, nebo ne, synonyma nejsou. Každý z těchto termínů má vlastní význam, přestože jsou si pochopitelně v mnohém podobné.

Rozdíly jsou následující.

 

Přísloví

Rčení

Pořekadlo

vyjádření životního moudra

produkt lidové fantazie

vyjádření lidské zkušenosti, bez mravního poučení

smysl = ponaučení

smysl = pobavení

smysl = sdílení zkušenosti

forma – celé věty, které nelze rozdělit či přeformulovat

forma – části vět, s nimiž lze manipulovat

forma – krátký výrok

 

Za zmínění v souvislosti s tématem pak stojí i pranostika, která je taktéž útvarem lidové slovesnosti. Od ostatních útvarů je rozeznatelná úplně nejsnáze, vymyká se totiž tím, že se týká určitých dnů či období – velmi často např. předpovídá počasí.

 

Příklady českých přísloví

Dost už ale definicí, pojďme si připomenout některé ze známých českých přísloví.

 • Kdo lže, ten krade (a do pekla se hrabe).
 • Dvakrát měř, jednou řež.
 • Co oči nevidí, srdce nebolí.
 • Ranní ptáče dál doskáče.
 • Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
 • Bez práce nejsou koláče.
 • Darovanému koni na zuby nehleď.
 • Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
 • Pes, který štěká, nekouše.
 • Sejde z očí, sejde z mysli.

 

Pro srovnání se podívejme i na některá rčení:

 • rozumět něčemu jako koza petrželi
 • jeden o koze, druhý o voze
 • to nejlepší na konec
 • házet perly sviním

 

pořekadla:

 • jít s barvou ven
 • vzít nohy na ramena
 • mluvit jako slepý o barvách
 • vytloukat klín klínem

 

a pranostiky:

 • Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
 • Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem.
 • Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
 • Jak na Nový rok, tak po celý rok.

 

Shrnutí

Přísloví všichni dobře známe, už ale moc neřešíme, že rozeznat jejich význam mnohdy není tím nejtěžším úkolem. Mnohem složitější totiž může být od sebe jednotlivé útvary (přísloví, rčení, pořekadla) správně rozeznat.

Tím se však v běžném životě trápit nemusíme. Bohatě stačí tyto příklady lidové slovesnosti znát a správně užívat.

Přečtěte si také