Baskičtina

Baskičtina je velmi unikátním řečí, neboť není příbuzná žádnému jinému jazyku a rovněž její minulost je opředena tajemstvím. Víte, kde se baskičtinou hovoří a o jaký typ jazyka se jedná?

Zdroj: https://static5.depositphotos.com/1004870/482/i/600/depositphotos_4822620-stock-photo-basque-country-with-its-own.jpg

Baskičtina, co je to za jazyk?

Baskičtina, nebo také Euskara, je izolovaný jazyk, který nespadá do indoevropské rodiny ani jiné skupiny jazyků. Je tedy naprosto odlišný od ostatních evropských jazyků, neboť se po celá staletí dokázal ubránit tlaku okolních silnějších jazyků. Díky tomu nepodlehl asimilaci jako většina menšinových jazyků.

Původ baskičtiny je sice neznámý, ale existují teorie, že ji používali obyvatelé Pyrenejského poloostrova ještě před příchodem Keltů. Hypotéz a výzkumů zabývajících se vznikem tohoto jazyka však existuje celá řada. Dnes se tímto jazykem hovoří na území Baskicka, kde se používá ve školách, médiích i veřejné správě.

Kde se mluví baskicky?

Baskové, kteří tímto jazykem hovoří, žijí převážně na území Španělska a částečně i Francie. Baskicko je autonomní společenství, které se rozléhá se od oblasti západních Pyrenejí až k pobřeží Baskického zálivu a je tvořeno sedmi provinciemi, z nichž 4 leží ve Španělsku a 3 ve Francii.

Celá oblast se nazývá Euskal Herria a je dále rozdělena na severní část pojmenovanou Iparralde (ve Francii) a jižní část jménem Hegoalde (ve Španělsku). Ve Španělsku Baskicko zahrnuje provincii Guipúzcoa, části Vizcaya (Biskajsko), Navarra a roh Álavy. Francouzské Baskicko se soustředí v západní oblasti departementu Pyrénées-Atlantiques.

 

Zdroj: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-acdedb71150b0333b7bd4b14946ba64d

Čím se baskičtina vyznačuje?

Baskičtina je z typologického hlediska jazyk aglutinační. Jinými slovy tedy využívá předpony, vpony a přípony pro vyjádření gramatických funkcí. Na rozdíl od ostatních evropských jazyků baskičtina uplatňuje zvláštní pád zvaný ergativ. Na základě toho se označuje jako jazyk ergativní.

Gramatika a slovosled

Slovosled jazyka je také poměrně netypický, jelikož začíná podmětem, pokračuje předmětem a až po nich následuje sloveso (slovosled SOV). Baskické pádové tvary se dále dělí do 3 skupin, z nichž jedna skupina obsahuje 8 pádů, druhá 7 a třetí pouze 2.

Pokud byste se chtěli tento jazyk přece jen naučit, připravte se na to, že to nebude vůbec jednoduché. Baskičtina totiž dohromady obsahuje až 216 časování a 50 tisíc slovesných tvarů.

Zvuková podoba

Zvuková podoba baskičtiny je celkově podobná španělštině. Počet charakteristických zvuků je ve srovnání s jinými jazyky relativně nízký. Zvukový systém, který je základem systémů současných baskických dialektů, má pět samohlásek a dvě řady „zastavených“ souhlásek – ty jsou znělé (b, d, g,) a neznělé (p, t, k).

Existuje zde palatální „ñ“, a také dvě varianty písmene „l“ (laterální l a palatinální varieta ll, jako ve španělštině). Baskické „r“, vytvořené jediným ťuknutím jazyka proti patru úst, kontrastuje se zvučným „r“, psaným „rr“.

Slovní zásoba

Baskicko si zachovalo své charakteristické rysy navzdory ohromnému tlaku, kterému bylo vystaveno po dobu nejméně 2 000 let. Nicméně výpůjčky ze sousedních jazyků, zejména slova a idiomy, se v jazyce objevují poměrně značně. Zvláště četné jsou výpůjční slova z románských jazyků, mezi něž patří i samotná latina. Níže v tabulce si můžete prohlédnout některá slova v porovnání s anglickým a španělským překladem.

Zdroj: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-fc98abefada12dc6d9da2977bfec8fd5

Baskické dialekty

Přestože tímto jazykem hovoří pouze asi 650 tisíc obyvatel, vzniklo mnoho dialektů. Baskové však usilují o jazykovou kodifikaci a vytvoření sjednocené baskičtiny, nazývané euskara batua, jejíž základy byly vytvořeny v roce 1968. Euskara se v současnosti používá ve výuce na školách na území Španělska, v médiích a také ve veřejné správně. Mezi baskické dialekty patří následující:

  • Biskajský dialekt – na severu Álavy a v Biskajsku
  • Gipuzkoánský (centrální) dialekt – nejvýznamější literální dialekt
  • Hornonavarrský dialekt – odlišuje sykavky
  • Navarrsko-labortánský (lapurdiánský) dialekt – na území Labortánska a Dolní Navary
  • Suletinský dialekt – má ještě několik lokálních variant
  • Ronkalský dialekt – v údolí Ronkal, již zanikl

 

Další příspěvky o světových jazycích: