Anglická přísloví

Přísloví, anglicky proverb. Při nákupu jídla na dovolené tento jazykový obrat pravděpodobně nevyužijete, jinak ale mají přísloví vcelku široké využití. V literatuře, hudbě, reklamě, filmu, ale i během běžné konverzace. Pojďme si tedy připomenout:

  • co přesně přísloví je,
  • a která anglická přísloví nám mohou zkřížit cestu.

 

Co je přísloví

Pojem pochází z latinského slova proverbium a označuje ustálenou frázi vyjadřující obecně platnou pravdu na základě zkušenosti. Nutno ještě podotknout, že takové fráze mají mít mravoučnou povahu.

Zpravidla mají přísloví ustálenou podobu, bývají krátká a někdy rýmovaná – to proto, aby byla snáze zapamatovatelná. Společně s lidovými pohádkami, říkadly či písněmi tvoří folklor.

 

Příklady anglických přísloví

Česká přísloví jsou nám připomínána od narození, anglická přísloví už je ale třeba se naučit. Jak to s nimi ale je? Stačí je jen přeložit? Nebo mají od těch českých úplně odlišnou podobu i význam?

Pravda leží tam i tam. Některá přísloví bychom pochopili i za pomoci doslovného překladu. Jiná bychom si domysleli. A další bez pomoci nepoznáme. Některá dokonce nemají český ekvivalent, stejně jako v angličtině zajisté nejsou varianty pro některá naše přísloví.

My jsme si pro vás připravili dva seznamy. V jednom najdete přísloví odvoditelná, v druhém naopak přísloví, která nejsou tak snadno domyslitelná.

 

Přísloví stejná nebo podobná

Out of sight, out of mind.

Sejde z očí, sejde z mysli.

There is no rose without a thorn.

Není růže bez trní.

Lucky in cards, unlucky in love.

Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.

Don’t judge a book by its cover.

Nesuď knihu podle obalu.

A friend in need a friend indeed.

V nouzi poznáš přítele.

First come, first served.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

 

Přísloví odlišná nebo bez adekvátního českého protějšku

If it ain’t broke, don’t fix it.

Bez českého protějšku, význam: Pokud něco funguje, zbytečně se v tom nerejpej.

The squeaky wheel gets the grease.

Bez českého protějšku, význam: Kdo křičí, přitáhne pozornost.

When in Rome, do as the Romans do.

Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink.

Mohli bychom možná použít české „Komu není rady, tomu není pomoci.“ Významu to ale úplně stoprocentně neodpovídá, jelikož toto přeložíme jako: Můžeš přivést koně k vodě, ale nedonutíš ho pít.

Curiosity killed the cat.

Kdo se ptá, moc se dozví. / Nebuď zvědavá, budeš brzo stará.

Dogs don’t eat dogs.

Vrána vráně oči nevyklove.

 

Jak a kde se přísloví naučit

Jak bylo řečeno, na rozdíl od těch českých potřebují anglická přísloví učení a trénink – a samozřejmě je třeba se s nimi někde setkat.

Je to ale jeden z těch jevů, který není úplně ideální učit se jako telefonní seznam. Přesto pro začátek doporučujeme podívat se třeba na nějaké video, kde se vám dostane pořádného vysvětlení i kontextu.

Jakmile si budete ale jistější, je mnohem lepší si přísloví naposlouchat v písničkách (ty jsou jich plné), načíst v příbězích a nakoukat ve filmech či seriálech. Tam dostanete řádnější kontext, a navíc se tak zdokonalíte v příslovích, která se skutečně používají.

Koneckonců i v češtině existují přísloví, která možná neznáme ani my jakožto rodilí mluvčí, jelikož se dnes zkrátka neužívají. A k čemu by bylo cizinci naučit se právě takové fráze? Slušně řečeno téměř k ničemu.

 

Tip: Podívejte se také na ukázky latinských přísloví.