Řečtina

Řecko je mezi Čechy oblíbená dovolenková destinace. Pokud jste někdy tuto rozmanitou zemi navštívili, pravděpodobně vás zaujal místní jazyk i neobvyklé písmo. Pojďme si tedy říct něco o řečtině jako takové.

Dozvíte se tu:

  • základní informace,
  • něco o původu řečtiny,
  • informace o řecké abecedě,
  • zajímavosti.

 

Řečtina je jazyk, kterým se mluví především v Řecku, na Kypru a v určitých částech Turecka. Jazyk používaný v současné době se nazývá novořečtina, ta se vyvinula ze starořečtiny. Řecky v současné době mluví více než 12 milionů lidí.

 

Historie – od starořečtiny k novořečtině

Literární památky přibližně z 6. století př. n. l. dokládají klasickou řečtinu, jejíž attická forma se dnes pokládá za starořečtinu. Ta bývá dnes vyučována například na vysokých školách. Zajímavé je, že už klasická řečtina neměla jednotnou podobu, ale vyskytovala se v různých dialektech. Novořečtina vychází z byzantské řečtiny, která zase navazovala na starořečtinu. Současná řečtina se zapisuje řeckou abecedou.

 

Řecké písmo

Řecká abeceda (alfabeta) je nejstarší dosud používané písmo na území Evropy a používá se téměř výhradně pro zápis řečtiny. V dalších jazycích se řecká písmena používají například v matematice nebo fyzice.

Písmo bylo vyvinuto už někdy kolem 9. století př. n. l. a s několika obměnami se používá dodnes. Řecká písmena vznikla pravděpodobně na základě fénického písma, z alfabety pak částečně vychází cyrilice a určité podobnosti sdílí také s latinkou.

 

Zajímavosti o řečtině

Pojďme si představit několik zajímavých informací o tomto jazyce.

Jazyk s tradicí

Věděli jste, že řečtina je vedle aramejštiny a čínštiny jazykem s nejdelší zachovanou literární tradicí?

Osamocená řečtina

Řečtina tvoří samostatnou vývojovou větev indoevropské jazykové rodiny. Nemá tak žádné „blízké příbuzné“.

Převzatá slova

Mnoho slov, která se běžně používají v jiných evropských jazycích, pochází z řečtiny. Jedná se o slova jako kino, muzeum, auto, nebo mikroskop. Lingvisté spočítali, že Řecko údajně poskytlo světu více než 50 tisíc slov.

Alfabeta

Řecká abeceda se jmenuje podle prvních písmen alfa a beta – odtud tedy její název alfabeta.

Otazník není otazník

Věděli jste, že místo otazníku se v řeckém textu používá středník?

Další příspěvky o světových jazycích: