Korektor

Když se řekne korektor, lze si představit hned několik věcí. Něžné pohlaví možná pomyslí na líčidlo, zvukařského (či jiného) technika pravděpodobně napadne zařízení upravující funkci daného přístroje. My máme na mysli samozřejmě korektora textového.

Obsah článku:

 • kdo je korektor,
 • co musí umět,
 • jaké existují druhy korektur.

 

Kdo je korektor

Definice v zásadě není nijak složitá, korektor je zkrátka někdo, kdo opravuje chyby. Textový korektor má tedy logicky za úkol opravovat chyby v textu.

Takové chyby mohou být různé, i v zájmu lepší přehlednosti se tedy korektury dělí na korekturu:

 • typografickou – kontrola znaků, zarovnání,
 • jazykovou – kontrola gramatiky a pravopisu,
 • stylistickou – kontrola správného užití a sjednocení stylu,
 • odbornou – kontrola správného užití odborných termínů,
 • technickou – kontrola stránek, kapitol, příloh,
 • předtiskovou – poslední kontrola před tiskem,

+ další druhy korektur.

 

 

Co všechno by měl korektor vědět a umět

V osobě korektora zpravidla vidíme někoho, kdo zkrátka hodně dobře ovládá jazyk a v textech opravuje chyby v užití i a y. Je to ale tak? Stačí opravdu pouze znalost jazyka? Spočívá taková práce jen v přečtení textu a opravě pár písmen?

 

Jazyk

Vzhledem k tomu, že se takové otázky vůbec pokládáme, je asi jasné, že to tak úplně není. Ano, je pravda, že korektor jazyk musí znát dokonale. Po všech stránkách. Nestačí tedy jen znalost gramatiky a pravopisu, ale třeba i stylistiky.

Korektor zkrátka musí zajistit, aby text dával smysl, držel se stanoveného útvaru a samozřejmě neobsahoval chyby.

Takový text je třeba přečíst několikrát, správně se zorientovat, přemýšlet nad užitými konstrukcemi… Skutečně to tedy nebývá několikaminutová záležitost.

 

Správná terminologie aneb pozor na ty termíny a termity

Korektor samozřejmě může opravovat odborný text z oblasti lékařství, aniž by byl problematiky znalým lékařem. Nemůže si ale dovolit nesprávné užití termínů – tedy nezaměňovat analgetika za antibiotika apod.

Pokud si v této oblasti korektor nevěří, pak by měl zvážit, zda se do textu pouštět, příp. je dobré se o tématu poučit nebo termíny s někým (ideálně s autorem textu) konzultovat.

Pouhá znalost jazyka tedy nestačí. Je dále více než ideální mít všeobecný přehled a schopnost zorientovat se v nových tématech, případně pak ochotu nechat si poradit.

 

Trpělivost

Patříte mezi lidi, které vytáčí chyby ostatních? Obtěžuje vás takové prohřešky řešit? Pak pravděpodobně nemáte předpoklady pro to stát se korektorem.

Prací korektora totiž samozřejmě je opravovat chyby. Někdy jich je méně, někdy více. Najdou se ale prakticky pokaždé. A zajisté se opakují.

Je tedy více než ideální, aby byl korektorem někdo, kdo nevyletí z kůže pokaždé, když najde špatně napsanou čárku. Pak by si totiž zdravý rozum moc dlouho neudržel.

 

Jak vypadá práce korektora

Popsat univerzální postup korektury by bylo dost komplikované, koneckonců jinak pochopitelně vypadá korektura jazyková a jinak korektura předtisková.

V dnešní digitální době navíc platí, že lze užívat korektorské značky (jejich užití pak určuje norma ČSN 88 0410) nebo psát poznámky do komentářů, případně kombinaci obojího. Dost to závisí na tom:

 • kdo korekturu dělá – každý má svůj vlastní styl,
 • pro koho ji dělá – jinak bude pravděpodobně vypadat korektura pro kamaráda a korektura pro někoho neznámého,
 • jakou korekturu dělá – půjde to pak do tisku?
 • proč ji dělá – pokud jde o 2stránkový dokument, není problém vypsat komentáře, ale třeba při korektuře celé knihy budou znaménka zajisté jednodušší.

Snad vždy ale platí, že korektor by se měl vyjadřovat stručně a srozumitelně, aby případné opravy zabraly co nejméně času.

 

Člověk x technika

Nakonec je třeba zmínit také existenci softwaru sloužícího v oblasti korektur.

Takové programy se zpravidla soustředí na jazykové opravy a existuje nespočet typů od programů profesionálních po autocorrect, který v sobě má v dnešní době zabudovaný snad každý mobilní telefon.

Zatímco ale profesionální software může být skutečně užitečný, zmíněný běžný autocorrect je často spíš strůjcem pozdějších vtípků.

V každém případě ale nakonec platí, že v oblasti skutečného citu pro jazyk stále vedou lidé.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit? Kontaktujte naše specialisty. Rádi Vám pomohou.

Potřebujete zajistit překlady? Zašlete nám nezávaznou kalkulaci a my se Vám do 15 minut ozveme.

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required