Estonština

Estonsko patří mezi ty země, které spíše neznáme, resp. známe, ale nepřijdou nám příliš často na mysl. Není to klasické místo pro letní, ba ani zimní dovolenou, nepřemýšlíme o něm pravděpodobně ani v okamžiku, kdy začínáme uvažovat o práci v zahraničí. 

Všechny země ale stojí za pozornost, a to včetně Estonska. Věděli jste třeba, že Skype má kořeny právě v Estonsku?

Nyní se ale pojďme zaměřit na jedno z kulturních dědictví Estonska, a to estonštinu.

 

Pár základních faktů

Estonština je součástí větve baltofinských jazyků, která patří do skupiny ugrofinských jazyků (jazyky převažující ve východní, severní a střední Evropě). Jedná se o třetí nejrozšířenější jazyk uralské jazykové rodiny a dohromady čítá zhruba jeden milion mluvčích.

Asi vás příliš nepřekvapí, že o světový jazyk se nejedná, úředním jazykem je pouze v Estonsku a Evropské unii.

Mezi jeho výrazné znaky patří např. délka hlásek. Oproti češtině je jiné nejen to, že délka se rozlišuje u samohlásek i souhlásek, ale také to, že je trojí – hlásky mohou být nejen dlouhé a krátké, ale i předlouhé. Pokud se estonsky budete někdy učit, pak vás jistě potěší i to, že se zapisuje latinkou a nemá členy.

 

Zajímavosti

V závěru se pojďme podívat ještě na některé zajímavosti týkající se právě estonštiny.

 

Nejtěžší jazyk?

Za nejtěžší jazyk zpravidla považujeme čínštinu a další asijské jazyky – a nečiníme tak špatně. Věděli jste ale, že pro anglicky mluvící je právě estonština nejtěžším jazykem, který se zapisuje latinkou?

 

Vliv němčiny

Na vývoj estonštiny měla podstatný vliv právě němčina, což by nebylo nic zvláštního – němčina měla přece vliv na spoustu jazyků včetně češtiny. Zajímavé je to ale proto, že tyto jazyky nepatří ani do stejné skupiny jazyků – němčina je součástí těch indoevropských, kdežto estonština patří do uralských.

 

14 pádů

Je to možná jeden z důvodů, proč je jazyk tak složitý (zejména pak pro anglicky mluvící), ale skutečně má celých 14 pádů. Výhodou ovšem je, že singulár je zpravidla podobný plurálu, nejsou mezi nimi takové rozdíly jako např. v češtině.

 

Další příspěvky o světových jazycích: