DTP – Desktop publishing

Desktop publishing nebo také DTP umožnil dramatický pokrok v typografické kvalitě designu a dnes představuje nedílnou součást přípravy dokumentů pro tisk i jejich finální podobu v digitální podobě. Zajímá vás, k čemu přesně slouží?

Co je desktop publishing?

Desktop publishing se označuje značkou DTP. Jedná se o výraz používaný pro přípravu grafické předlohy prostřednictvím výpočetní techniky ve formátu vhodném pro tisk. Tento proces zajišťuje správné formátování a rozvržení vašeho dokumentu před zveřejněním finální digitální podoby nebo před tím, než půjde do tisku na laserové tiskárně nebo sazebním stroji.

Grafik tedy vytvoří layout, do kterého vloží veškeré texty, grafiku a obrázky. Součástí DTP je software, který využívá grafické uživatelské rozhraní (GUI), aby bylo nastavení pro veškeré úpravy co nejjednodušší a nejpřesnější.

DTP umožňuje větším i menším podnikům publikovat kvalitní a profesionálně vypadající dokumenty i knihy s obsahem, o které by tradiční vydavatelé nemuseli jevit zájem z jakýchkoli důvodů. DTP navíc oproti konvenčním publikačním zařízením mají nízké náklady a snadné použití.

Při překladu se bez DTP neobejdete

Tato fáze úpravy je důležitá zejména ve chvíli, kdy jste si nechali vyhotovit překlady textů. Vaše čerstvě přeložená brožura, katalog, newsletter, webová stránka nebo jakýkoli jiný dokument může najednou obsahovat přetékající texty, obrázky nevhodné velikosti nebo špatný font písma. To vše je potřeba opravit.

Desktop publishing hraje zásadní roli v každém překladatelském projektu, což je také důvod, proč ho využívají všechny celosvětově známé značky. Tyto značky vědí, že pokud chtějí zachovat standardy, pro které jsou známé, musí být DTP součástí procesu komunikační strategie.

Role grafika v desktop publishingu

Desktop publishing je součástí práce každého grafického designéra, který ve firmách běžně spolupracuje s dalšími kreativci v rámci komunikační strategie. Zejména tehdy, je-li komunikační materiál určen mezinárodnímu publiku.

Hlavní náplní práce grafika v rámci DTP je úprava formátování textu, obrázků, veškeré grafiky a někdy také jejich přizpůsobení normám a očekávání publika. Barevná schémata, font písma nebo typ obrázků může být nutné upravit tak, aby vyhovovaly místnímu publiku.

Co vše je součástí systému DTP?

Systém DTP zahrnuje počítač, video monitor, tiskárnu s vysokým rozlišením a různá vstupní zařízení, jako je digitální skener a další drobné komponenty. Některé navíc integrují pokročilejší paměťové úložné jednotky a komunikační zařízení. K provozu jsou dále nutné některé ze softwarových aplikací.

Textové a grafické prvky jsou obvykle vytvářeny několika samostatnými softwarovými programy a poté se zkopírují do programu pro tvorbu stránek, jako je Adobe InDesign, který umožňuje uspořádání konečného kompozitu.

Co má společného Desktop publishing, Adobe a Apple?

Na vytvoření odvětví DTP se podílela právě společnost Adobe zavedením tiskového jazyka PostScript. Tento jazyk popisoval objekty, jako je písmo, grafika a matematické termíny bez odkazu na konkrétní počítač nebo tiskárnu. Jakékoli zařízení tak mohlo generovat stránky v libovolném rozlišení.

Programovací jazyk PostScript vyvinuli počítačoví vědci John Warnock a Charles Geschke, kteří v té době pracovali ve firmě Xerox. Xerox však odmítl tuto technologii uvést na trh, a tak se Warnock a Geschke rozhodli založit svoji vlastní společnost, kterou pojmenovali po potoce v blízkosti jejich domova, tedy Adobe.

O rok později, v roce 1983, společnost Apple získala 15 % Adobe, čímž se stala prvním držitelem licence na užívání jazyka PostScript. V roce 1985 pak Apple uvedl na trh první postscriptovou laserovou tiskárnu LaserWriter, jež byla kompatibilní s počítači Macinotsh. Ve srovnání s dříve dostupnými možnostmi tisku představovala tiskárna dramatický pokrok v typografické kvalitě i flexibilitě designu.

Společně s aplikací PageMaker tyto technologie následně umožnili každému uživateli počítače vytvořit profesionální tištěné prospekty bez litografického vybavení a školení. Tento fenomén se stal známý právě pod názvem Desktop publishing.