Bengálština

S okrasným písmem připomínajícím sanskrt se setkáme v jazyce zvaném bengálština, která se používá především na území Bangladéše a Indie. Víte, čím je jazyk specifický?

Co je bengálština a kde se používá?

Bengálština je indo-árijský jazyk, který se vyvinul ze sanskrtu a prákrtu. V současné době je úředním jazykem Bangladéše a zároveň je jedním z oficiálně uznávaných jazyků v Indii. Celkový počet mluvčích jazyka činí přibližně 265 milionů, z nichž asi 100 milionů žije v Bangladéši a zhruba 85 milionů v Indii, zejména ve státech Bengálsko, Assam a Tripura. Jazyk je také blízce příbuzný s asámštinou, která využívá stejný písemný systém.

Za zmínku stojí fakt, že mluvená bengálština se poměrně liší od psané podoby, která se velmi podobá sanskrtu. Slovní zásoba se pak také může lišit podle území, kde se jazykem hovoří. Lidé mluvící bengálštinou můžeme potkat i v dalších státech světa, mezi něž patří například Spojené Arabské Emiráty, Velká Británie, USA, Singapur, Nepál či Malawi.

Bengálské písmo

Pro bengálské písmo je charakteristická horní linka, kterou používá i sanskrt. Tato linka spojuje písmena jednoho slova v celek, kterému se říká matra. Slova se pak oddělují mezerou. Text v bengálštině se píše zleva doprava a nerozlišuje malá a velká písmena. Písmo obsahuje 11 samohlásek a 40 souhlásek.

Každé písmeno pro samohlásku zachycuje slabiku, v níž je zahrnuta implicitní samohláska. Pokud má souhláska obsahovat jinou samohlásku, než je pro ni typické, použije se speciální diakritické znaménko zvané virám. To může být umístěno nad, pod, před nebo za samohláskou. V jazyce existují rovněž samohlásky, které mohou stát na začátku slabiky.

Ukázka bengálského písma

Zdroj: https://3.imimg.com/data3/NN/IU/MY-10044795/bengali-language-translation-services-500x500.png

Bengálská abeceda a její přepis

Zdroj: https://www.virtualbangladesh.com/wp-content/uploads/2014/11/qsb6yb57.bmp

Literární styly bengálštiny

Bengálština má v současnosti dva literární styly. Jeden se nazývá Sadhubhasa (elegantní jazyk) a druhý Chaltibhasa (současný jazyk). První z nich je tradiční literární styl založený na jazyku ze 16. století. Ten pozdější je prakticky výtvorem současného století a je založen na kultivované formě dialektu, kterým mluví vzdělaní lidé v Kalkatě původně pocházející z oblastí hraničících s dolním tokem Hoogly. Rozdíl mezi těmito dvěma literárními styly není příliš výrazný a slovní zásoba je téměř stejná. Rozdíl spočívá především ve tvarech zájmen a sloves.

Zajímavosti bengálského jazyka

Bengálština je sedmým nejpoužívanějším jazykem na světě a zároveň čtvrtým nejrozšířenějším jazykem z hlediska počtu rodilých mluvčích. Pokud necháme stranou angličtinu, lze také říci, že je v Indii druhým nejčastějším jazykem, hned po hindštině.

Zajímavostí bengálštiny je nepochybně slovo, které zahrnuje 3 naprosto jiné významy, jimž jsou „jíst“, „pít“ a „kouřit“. Pokud byste také zaslechli výraz „tygr je na břehu, krokodýl ve vodě“, nemusíte se bát, že byste byli obklíčeni nebezpečnými zvířaty. Jedná se o přísloví, které znamená, že nebezpečí hrozí z obou stran. Tak jako tak je ale dobré mít se na pozoru.

Další příspěvky o světových jazycích: