Kompletní SEO - optimalizace pro vyhledavače

Kompletní SEO optimalizace webových stránek je dlouhodobý proces, který směřuje k tomu, aby Vám přinesl více zákazníků z webu. Znamená to obecně:

 • více návštěv na webu
 • více relevantních návštěv
 • větší počet objednávek a poptávek

Pro základní cíl většího počtu objednávek a poptávek je možno podniknout ještě další opatření, která nespadají do SEO optimalizace, ale pro internetový marketing jsou určitě důležitá. Můžeme Vám zde v mnohém poradit, ale tyto služby nejsou naší doménou, a proto je nenabízíme.

Samotná SEO optimalizace má několik stránek:

1. Technické stránky webu:

Jde o to, aby Vaše webové stránce byly po technické stránce správně nastavené pro vyhledavače. Konkrétně se zaměříme na: 

 • interní popisy v HTML kódu viditelné pro internetové prohlížeče
 • typy nadpisů
 • interní prolinkování
 • Přesměrování nefunkčních stránek
 • Chybové stránky
 • rychlost načítání webových stránek

2. Obsahová stránka webu a jeho struktura

Zanalyzujeme obsahovou stránku webu z následujících aspektů:

 • jakou má web strukturu, jak ji vnímá návštěvník, zda vše snadno a rychle najde
 • jak jsou napsané texty, aby návštěvníka zaujaly
 • jaká jsou použitá klíčová slova v určitých částech webu, aby se Váš web zákazníkovi, který na internetu hledá, zobrazil na předních pozicích.

3. Zpětné odkazy a hodnota (síla) webu

Pro zobrazení webu na předních pozicích ve vyhledávačích mají velký význam odkazy z jiných webů (zpětné odkazy) a jejich relevance s Vaším webem resp. částí webu, na kterou tento zpětný odkaz odkazuje.

Vypracujeme pro Vás:

 • analýzu Vašeho současného stavu odkazového profilu
 • Strategii pro získávání zpětných odkazů
 • Dané odkazy pro Vás budeme pravidelně získávat, tak aby Váš web nabíval na síle.

Co Vám můžeme nabídnout před zahájením spolupráce

Všemi výše uvedenými aspekty se dlouhodobě zabýváme a můžeme Vám zde dobře pomoci:

 • zdarma Vám provedeme úvodní orientační analýzu
 • zdarma navrhneme základní možnosti řešení a další postup
 • nabídneme Vám různé možnosti odměny za naše služby v závislosti na výsledcích

Protože u SEO optimalizace jde o dlouhodobý proces, má smysl o spolupráci uvažovat v horizontu od 3-6 měsíců výše. Nebudeme Vám slibovat nesplnitelné, ale zaměříme se na hlavní oblasti, kde si budete moci ověřit kvalitu našich služeb.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 739 449 761
e-mail: marketing@presto.cz

Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required