Kompletní SEO – optimalizace pro vyhledavače

Kompletní SEO optimalizace webových stránek je dlouhodobý proces, který směřuje k tomu, aby k Vám přilákal více zákazníků z webu. Znamená to obecně:

 • více návštěv na webu,
 • více relevantních návštěv,
 • větší počet objednávek a poptávek.

Pro základní cíl většího počtu objednávek a poptávek je možno podniknout ještě další opatření, která nespadají do SEO optimalizace, ale pro internetový marketing jsou určitě důležitá. Můžeme Vám zde v mnohém poradit, ale tyto služby nejsou naší doménou, a proto je nenabízíme.

Samotné SEO má několik stránek:

1. Technické stránky webu:

Jde o to, aby Vaše webové stránky byly po technické stránce správně nastavené pro vyhledavače. Konkrétně se zaměříme na: 

 • interní popisy v HTML kódu viditelné pro internetové prohlížeče,
 • typy nadpisů,
 • interní prolinkování,
 • přesměrování nefunkčních stránek,
 • chybové stránky,
 • rychlost načítání webových stránek.

2. Obsahová stránka webu a jeho struktura

Zanalyzujeme obsahovou stránku webu z následujících aspektů:

 • jakou má web strukturu, jak ji vnímá návštěvník, zda vše snadno a rychle najde,
 • zda jsou texty napsané tak, aby návštěvníka zaujaly,
 • jaká jsou použitá klíčová slova v určitých částech webu, aby se Váš web zákazníkovi, který na internetu hledá, zobrazil na předních pozicích.

3. Zpětné odkazy a hodnota (síla) webu

Pro zobrazení webu na předních pozicích ve vyhledávačích mají velký význam odkazy z jiných webů (zpětné odkazy) a jejich relevance s Vaším webem, resp. částí webu, na kterou tento zpětný odkaz odkazuje.

Vypracujeme pro Vás:

 • analýzu Vašeho současného stavu odkazového profilu,
 • strategii pro získávání zpětných odkazů,
 • dané odkazy pro Vás budeme pravidelně získávat, tak aby Váš web nabýval na síle.

Co Vám můžeme nabídnout před zahájením spolupráce

Všemi výše uvedenými aspekty se dlouhodobě zabýváme a můžeme Vám zde dobře pomoci:

 • zdarma Vám provedeme úvodní orientační analýzu,
 • zdarma navrhneme základní možnosti řešení a další postup,
 • nabídneme Vám různé možnosti odměny za naše služby v závislosti na výsledcích.

Protože u SEO optimalizace jde o dlouhodobý proces, má smysl o spolupráci uvažovat v horizontu od 3–6 měsíců výše. Nebudeme Vám slibovat nesplnitelné, ale zaměříme se na hlavní oblasti, kde si budete moci ověřit kvalitu našich služeb.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 739 449 761
e-mail: marketing@presto.cz

Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required