Aktuálně v souvislosti s koronavirem: Poskytujeme služby svým klientům již v plném rozsahu.

Internetový marketing

V dnešní době je nanejvýše důležité, abyste dokázali:

 • oslovit prostřednictvím internetu správné cílové zákazníky,
 • oslovit tyto zákazníky za přijatelné náklady.

Stejně tak tomu je i v našem hlavním oboru překladů, tlumočení a výuky jazyků.

Poté co jsme nejdříve vyzkoušeli několik firem, které se zabývaly internetovým marketingem, jsme se nakonec rozhodli, že si v této oblasti poradíme sami a založili vlastní oddělení na online marketing, s jehož výsledky práce jsme velmi spokojeni.

Tyto výsledky v oblasti překladů jsou natolik dobré, že internetový marketing můžeme nabídnout i našim zákazníkům i v jiných oborech a přinést novou dimenzi v komunikaci a kvalitě služeb.

Náš přístup k online marketingu – co Vám můžeme nabídnout navíc

Porozumění Vašemu oboru a Vašim klientům

Porozumět oboru zákazníka a pochopit, jak uvažují jeho zákazníci, je naprosto klíčové, a přitom právě zde jsme se u dřívějších externích dodavatelů služeb online marketingu setkávali s naprostým neporozuměním.

Místo toho, aby pochopili náš obor a pohled našich zákazníků, tak se zajímali nejprve o rozpočet marketingových kampaní a texty. A když jsme chtěli vědět, co můžeme od kampaně určitého finančního objemu očekávat, abychom se mohli nějak rozhodnout, tak jsme nedostávali žádnou odpověď.

Nás přístup je trochu odlišný. Je nám jasné, že Vašemu oboru nejlépe rozumíte Vy sami a naším úkolem je zprostředkovat Vám nové zákazníky a udržet si ty stávající. K tomu musíme pochopit:

 • co nejlépe Váš obor,
 • kdo jsou Vaši klíčoví zákazníci (ať stávající nebo budoucí),
 • kdo jsou v případě firem kontaktní osoby Vašich zákazníků,
 • čím se odlišujete od konkurence.

Teprve pak Vám budeme navrhovat různá řešení, s různou rychlostí účinku, různě časově a finančně náročná a budeme s Vámi diskutovat, co je pro Vás nejlepší.

Slibovat jen to, co můžeme splnit

V reklamě a marketingu je vše nejisté, nelze přesně odhadnout, jaké budou výsledky. Mnoho věcí je také obtížně měřitelných.

Avšak dvě věci jsou jisté:

 • Odhad výsledků marketingu

Když se někdo vydává za odborníka na marketing v určitém oboru, kdo by pak měl mít odhad přesnější – tento odborník, nebo jeho klient? Určitě odborník. Proto s Vámi také budeme mluvit o výsledcích naší činnosti a nabídneme Vám i modely naší odměny podle výsledků naší práce.

 • Špatná řešení

Často se nám stávalo, že nám prodejci nabízeli reklamu v různých katalozích, reklamu v rádiu a různé partnerské projekty, a přitom jim muselo být předem jasné, že v našem oboru překladů a tlumočení budou výsledky takových marketingových aktivit velmi málo účinné.

Odborník na marketing musí být schopen minimálně rozpoznat špatná řešení.

Takováto řešení Vám nebudeme nabízet:

 • Neslibovat, co neumíme

Dnešní marketing je natolik složitý, že téměř žádná firma nemůže nabídnout vše na špičkové úrovni. A pokud ano, pak jsou jejich služby cenově v jiné kategorii. Našim klientům vždy otevřeně řekneme, co pro ně můžeme udělat výborně, co dobře a co už neumíme.

 • Spolupráce, co dává smysl

Naším cílem není provést pro Vás jednorázově nějakou dílčí činnost, která mnohdy nemusí přinést kýžený efekt. Na základě poznání Vašeho oboru, Vašich klientů a cílů stanovíme možné strategie a nabídneme řešení. Výsledky těchto řešení a naší práce uvidíte většinou až za několik měsíců. Ideálně tedy by naše spolupráce měla v počáteční fázi trvat 3 – 6 měsíců a v případě plnění stanovených cílů pak několik let.

Příklady služeb spojené s internetovým marketingem

Příklad: Web se všemi službami pod jednou střechou

Chystáte-li nový web či úpravu toho stávajícího, můžeme Vám nabídnout komplexní balíček všech služeb k tomu potřebných. Vše máte zajištěné a nemusíte se tak o nic starat:

 • překlady a lokalizace webových stránek do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny,
 • provedení analýzy klíčových slov,
 • úprava textů podle této analýzy,
 • stylisticky marketingová úprava textů v cizích jazycích,
 • následně vytvoření a správa PPC kampaní,
 • SEO optimalizace.

Případně také můžeme vytvořit pro naše klienty nové webové stránky s ohledem na internetový marketing dle příkladu níže.

Příklad: Vytvoření nového webu s ohledem na internetový marketing

Vytvoříme Vám web tak, aby jej zákazníci navštěvovali a objednávali si Vaše produkty či služby. Spolupráce probíhá následovně:

 • analýza klíčových slov,
 • návrh struktury webu a jeho základní podoba,
 • vytvoření textů pro web (ve spolupráci s Vámi),
 • vytvoření nového webu,
 • zaškolení ve správě nového webu a předání.

Alternativně správu webu budeme provozovat rádi my. Mohou také následovat služby z příkladu č. 1.

Příklad: Rychlé oslovení zákazníků

Pro rychlé oslovení zákazníků na určitou akci:

 • vytvoření PPC kampaní,
 • kampaně na sociálních sítích.

Po skončení podporované akce ukončení těchto aktivit. I v tomto případě je třeba počítat s časovým horizontem minimálně 2 měsíců.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 739 449 761
e-mail: martin.havlin@presto.cz

Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required