Internetový marketing

V dnešní digitalizované době je velice důležité, abyste dokázali:

 • oslovit prostřednictvím internetu správné cílové zákazníky,
 • oslovit tyto zákazníky za přijatelné náklady.

Stejně tak tomu je i v našem hlavním oboru překladů, tlumočení a výuky jazyků.

Vyzkoušeli jsme několik firem, které se internetovým marketingem zabývaly, a nakonec se rozhodli, že si v této oblasti poradíme sami. Založili jsme vlastní oddělení na online marketing, s jehož výsledky práce jsme velmi spokojení.

Výkon reklamních kampaní v oblasti překladů je natolik dobrý, že můžeme náš internetový marketing nabídnout i našim zákazníkům v jiných oborech a přinést novou dimenzi v komunikaci a kvalitě služeb.

Náš přístup k online marketingu – co Vám můžeme nabídnout navíc

Porozumění Vašemu oboru a Vašim klientům

Porozumět oboru zákazníka a pochopit, jak uvažují jeho zákazníci, je naprosto klíčové. Přitom právě zde jsme se u dřívějších externích dodavatelů služeb online marketingu setkávali s naprostým neporozuměním.

Místo toho, aby se snažili pochopit náš obor a pohled našich zákazníků, zajímali se nejprve o rozpočet marketingových kampaní a texty. Pokud jsme chtěli vědět, co můžeme od kampaně určitého finančního objemu očekávat, nedostávali jsme žádnou odpověď.

Náš přístup je trochu odlišný. Je nám jasné, že Vašemu oboru nejlépe rozumíte Vy sami a naším úkolem je zprostředkovat Vám nové zákazníky a udržet si ty stávající. K tomu musíme pochopit:

 • co nejlépe Váš obor,
 • kdo jsou Vaši klíčoví zákazníci (ať stávající nebo budoucí),
 • kdo jsou v případě firem kontaktní osoby Vašich zákazníků,
 • čím se odlišujete od konkurence.

Teprve pak Vám navrhneme různá řešení, s různou rychlostí účinku, různě časově a finančně náročná a budeme s Vámi diskutovat, co je pro Vás nejlepší.

Slibovat jen to, co můžeme splnit

V reklamě a marketingu je vše nejisté, nelze přesně odhadnout, jaké budou výsledky. Mnoho věcí je také obtížně měřitelných.

Avšak dvě věci jsou jisté:

 • Odhad výsledků marketingu

Když se někdo vydává za odborníka na marketing v určitém oboru, kdo by měl mít odhad přesnější – tento odborník, nebo jeho klient? Určitě odborník. Proto s Vámi budeme mluvit o výsledcích naší činnosti a nabídneme Vám i modely naší odměny dle výsledků naší práce.

 • Špatná řešení

Často se nám stávalo, že nám prodejci nabízeli reklamu v různých katalozích, reklamu v rádiu a různé partnerské projekty, a přitom jim muselo být předem jasné, že v našem oboru překladů a tlumočení budou výsledky takových marketingových aktivit velmi málo účinné.

Odborník na marketing musí být schopen minimálně rozpoznat špatná řešení.

Taková řešení Vám nabízet nebudeme:

 • Neslibovat, co neumíme

Dnešní marketing je natolik složitý, že téměř žádná firma nemůže nabídnout vše na špičkové úrovni. A pokud ano, jsou jejich služby ve vysoké cenové kategorii. Našim klientům vždy otevřeně řekneme, co pro ně můžeme udělat výborně, co dobře a co už neumíme.

 • Spolupráce, co dává smysl

Naším cílem není provést jednorázově pouze dílčí činnost, která mnohdy nemusí přinést kýžený efekt. Na základě poznání Vašeho oboru, Vašich klientů a cílů stanovíme možné strategie a nabídneme řešení. Výsledky těchto řešení a naší práce uvidíte většinou až za několik měsíců. Ideálně by tedy naše spolupráce měla v počáteční fázi trvat 3 – 6 měsíců a v případě plnění stanovených cílů pak několik let.

Příklady služeb spojené s internetovým marketingem

Příklad: Web se všemi službami pod jednou střechou

Chystáte-li nový web či úpravu toho stávajícího, můžeme Vám nabídnout komplexní balíček všech služeb k tomu potřebných. Vše máte zajištěné a nemusíte se tak o nic starat:

 • překlady a lokalizace webových stránek do angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny,
 • provedení analýzy klíčových slov,
 • úprava textů dle této analýzy,
 • marketingová úprava textů v cizích jazycích,
 • následné vytvoření a správa PPC kampaní,
 • SEO optimalizace.

Případně také můžeme pro naše klienty vytvořit nové webové stránky s ohledem na internetový marketing dle příkladu níže.

Příklad: Vytvoření nového webu s ohledem na internetový marketing

Vytvoříme Vám web tak, aby jej zákazníci navštěvovali a objednávali si Vaše produkty či služby. Spolupráce probíhá následovně:

 • analýza klíčových slov,
 • návrh struktury webu a jeho základní podoba,
 • vytvoření textů pro web (ve spolupráci s Vámi),
 • vytvoření nového webu,
 • zaškolení ve správě nového webu a předání.

Alternativně budeme rádi správu webu provozovat my. Mohou také následovat služby z příkladu č. 1.

Příklad: Rychlé oslovení zákazníků

Pro rychlé oslovení zákazníků na určitou akci:

 • vytvoření PPC kampaní,
 • kampaně na sociálních sítích.

Po skončení podporované akce ukončení těchto aktivit. I v tomto případě je třeba počítat s časovým horizontem minimálně 2 měsíců.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 739 449 761
e-mail: martin.havlin@presto.cz

Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required