Překlady a lokalizace webových stránek

Mnoho firem, které chtějí oslovit zahraniční zákazníky, si nechají přeložit texty na webu do cizího jazyka a tím je pro ně tato věc uzavřena.

Přitom, když se se zamyslí, kolik času jste věnovali textu českému textu, jak se mnohokrát upravoval a dolaďoval, je logické, že takový úkol nemůže zvládnout jeden překladatel, který navíc není ve Vašem oboru takový odborník jako Vaši pracovníci.

Jste-li ale v jiné situaci a Váš cizojazyčný web má mít pouze informativní (a nikoli marketingovou) hodnotu, postačí skutečně jen překlad a následná korektura, což ostatně platí i pro český text webu, kde stačí text napsat a zkorigovat, aby v něm nebyly gramatické chyby.

Chcete-li ale prostřednictvím webu získávat zákazníky a záleží Vám na tom, aby si Vás snadno našli a aby si u Vás služby či produkt objednali nebo aspoň poptali, aby se k Vám pravidelně vraceli, jde-li Vám tedy i o marketingovou hodnotu cizojazyčného webu a maximální užitek, doporučujeme zvážit dále uváděné kroky (ne všechny se musí vždy uplatnit).

Jak postupovat při překladu webu, aby měl marketingovou hodnotu:

1. Určení rozsahu překladu webu

Určení částí a rozsahu webu, který se má lokalizovat do cizího jazyka, a zda text má být v cizím jazyce stejný nebo odlišný.

Důvodů pro odlišnosti může být hodně, na druhé straně je pak obtížnější správa webu v různých jazykových mutacích.

  • Provedete si sami nebo ve spolupráci s námi.

2. Slovník odborných výrazů, které jsou používané

Sestavení slovníčku klíčových odborných výrazů a jejich překlad do cizího jazyka tak, jak se používají v cizím jazyce v dané zemi pro daný obor.

  • Provedeme my ve spolupráci s Vámi.

3. Analýza klíčových slov pro SEO

Je důležité, aby se na stránkách objevovaly ty výrazy, které hledají Vaši zákazníci, kteří Vás tak budou moci dohledat. K tomuto se vypracovává analýza hledanosti klíčových slov, která slouží jako podklad pro úpravu textů po překladu, případně jako podklady pro samotný překlad.

  • Provedeme my.
  • Výsledky budeme s Vámi konzultovat.
  • Kooperace s Vaší strany je více než žádoucí.

4. Překlad webu včetně srovnávací korektury

Nedílnou součástí je také odborný překlad, který pro Vás zajistíme včetně korektury s ohledem na odborné výrazy používané ve Vašem odvětví.

  • Provedeme my.

5. Finální úprava textu marketingovým specialistou a korektorem

Nyní je potřeba upravit text dle analýzy klíčových slov. Obecně je zřejmé, že od překladatele a korektora nelze očekávat, že budou schopni provést marketingovou úpravu textu při samotném překladu. V této části tedy marketingový specialista navrhne úpravy dle hledanosti výrazů ve spolupráci s překladatelem, resp. korektorem.

Cílem je, aby text zněl naprosto přirozeně, často je třeba se odpoutat od výchozího českého textu, upravit jej podle zvyklostí v dané zemi a současně uzpůsobit podle požadavků na SEO z hlediska používání nejčastěji vyhledávaných klíčových slov, na která se chceme zaměřit.

V některých případech u méně rozsáhlých webů (do několika stran) a podle obsahu webu je možné body 3 a 5 sloučit a analýzu klíčových slov pro SEO optimalizaci může překladatel již používat pro samotný překlad.

  • Provedeme my.

6. Implementace cizojazyčného webu

Jakmile je vše hotové, je dobré ještě zkontrolovat webové stránky po implementaci. 

  • Provedeme my nebo Vy sami.

Po kontrole je tedy vše hotové a Vy máte nejen čistě přeložené webové stránky, ale také takové webové stránky, které Vaši klienti dohledají a na kterých si Vaše služby či produkt objednají.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 739 449 761
e-mail: marketing@presto.cz

Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required