Překlady a lokalizace webových stránek a SEO

Překlady webu, lokalizace a SEO

Chcete prorazit se svou značkou či produktem na zahraniční trh? Přenechte překlad i lokalizaci webu profesionálům! Mít špatně přeloženou či lokalizovanou webovou stránku, která slouží jako vizitka společnosti, je chyba, která Vás může stát důvěru zákazníků i dobrou reputaci.

Je Váš web sice kvalitně přeložený do několika cizích jazyků, ale návštěvnost je daleko za Vaším očekáváním? V tom případě Vám rádi pomůžeme s úpravou textů se zohledněním klíčových slov používaných ve vyhledávání podle dané země nebo cílové skupiny. Neomezujeme se pouze na jazykové kombinace s češtinou, ale nabízíme výběr z více než 40 jazykových mutací.

Co nabízíme

 • Komplexní zajištění překladu webu do angličtiny, němčiny, slovenštiny, ruštiny a dalších světových jazyků, včetně lokalizace a SEO
 • Možnost zpracování různých formátů i nasazení textu do zdrojového kódu (včetně formulářů, metatextu apod.)
 • Práce s různými strukturami a formáty webové prezentace (HTML, PHP, Flash, SilverLight a různé další formáty)
 • Grafické práce ‒ retuše obrázků a přepracování animací
 • Úpravy textů na webu s ohledem na SEO (optimalizaci pro vyhledávače)
Zaujala Vás naše nabídka nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás.

Co obnáší překlady webu

Webové stránky tvoří nepostradatelnou součást profesionální firemní prezentace, proto je kvalitní překlad webu do všech požadovaných jazykových kombinací klíčem k dosažení úspěchu na mezinárodním trhu. Více jazykových mutací na webu Vám navíc pomůže zvýšit organickou návštěvnost webu ve Vašich cílových zemích.

Překlady webu jsou specifickou doménou, neboť kombinují terminologii z několika oblastí, a to zpravidla marketingovou, právnickou a technickou. Internetové stránky Vám můžeme přeložit dvěma způsoby – buď přímo do zdrojového kódu, případně do redakčního systému, nebo bez kódu do nově vytvořeného dokumentu.

Překlad webu do kódu

Naši překladatelé dokáží přeložit webové stránky ve zdrojovém kódu, který se nijak nezmění. Překlad se tedy týká pouze textů mezi kódy. V praxi to znamená, že na Vašem webu zachováme nadpisy, věty, sousloví i samotná slova tam, kde byly v originále. Poradíme si s nejrůznějšími formáty, včetně HTML, PHP, XML a mnoha dalšími.

Překlad webu v redakčním systému

Text určený k překladu je možné vykopírovat z webových stránek do jiného dokumentu, například MS Wordu, a předat jej k překladu v tomto formátu. Překladateli tak odpadá náročnější práce s textem a není nutný zásah programátora, nicméně je tato varianta pracnější pro Vás a také je náchylnější k chybám.

Překlad a lokalizace: v čem se liší

Samotný překlad textu spočívá v převedení jednoho jazyka do druhého při dodržení stylistických a gramatických pravidel cílového jazyka, dodržení původního významu textu a zohlednění kulturních aspektů textu. Proces překladu však nezahrnuje přizpůsobení textu pro cílové publikum v dané zemi.

Lokalizace zahrnuje překlad textu, ale má mnohem širší záběr než jen aspekty samotného jazyka. Lokalizace se soustředí na všechny úpravy produktu, aby byl vhodný pro použití v cílové zemi. Na jedné straně se jedná o měrné jednotky, jako jsou měny, váhové jednotky, data apod., a na druhé straně lokalizace stojí kulturní i marketingové požadavky a zvyky dané země.

Lokalizace, neboli přizpůsobení textu pro daný trh, zohledňuje stylistiku textu, grafické úpravy včetně změn vizuálů, jiné barevné provedení a mnoho dalších. Nezbytnou součástí lokalizace webu je také přizpůsobení klíčových slov podle hledanosti v dané oblasti, aby jej cílové publikum našlo ve výsledcích vyhledávání na internetu, neboli překlady s ohledem na SEO.

Co jsou překlady s ohledem na SEO

Optimalizace webu pro vyhledávače, jež zahrnuje správný výběr klíčových slov, je klíčem k úspěchu každé internetové stránky. Pokud chcete získat překlad webu do dalších jazykových mutací, je důležité myslet na přizpůsobení klíčových slov pro cílový trh. Pouhý překlad již použitých klíčových slov tedy nestačí.

Klíčová slova je nutné zvolit na základě nové analýzy provedené v daném jazyce. V rámci této analýzy je třeba zohlednit klíčová slova použitá konkurencí a následně implementovat klíčová slova podle Vašich firemních preferencí. Seznam klíčových slov, která chcete do překladů implementovat, nám můžete dodat spolu s objednávkou překladů webu. Pokud ji nemáte, rádi Vám ji vypracujeme. SEO překlady u nás vždy zajišťují rodilí mluvčí z cílové země.

Proč byste lokalizaci a SEO překlady webu neměli opomenout

Chcete, aby Váš web po překladu fungoval, splnil marketingové cíle Vaší firmy a byl dohledatelný? Pak byste neměli opomenout SEO překlady a lokalizaci webu. Profesionální překlad internetových stránek je vstupní branou pro úspěšnou expanzi společnosti na zahraniční trhy.

SEO překlad na Váš web přivede nové zákazníky, aniž byste museli platit za reklamu. Vložením správných klíčových slov do výsledného překladu se postaráme o to, abychom zlepšili pozici Vašeho webu ve vyhledávačích. Zpracování klíčových slov je nejlepší zajistit ihned na začátku. Ušetříte si tím spoustu času a také náklady.

Běžný překlad do cílového jazyka v případě webových stránek nestačí, obsah je potřeba přizpůsobit kulturnímu a lingvistickému kontextu dané země neboli provést lokalizaci, aby působil přirozeně, jako by byl vytvořen přímo pro ně. Jen tak si získáte důvěru potenciálních zákazníků.

V naší agentuře spolupracujeme se zkušenými a prověřenými překladateli a dalšími odborníky, kteří si s překlady webu s ohledem na SEO a lokalizací snadno poradí.

Jak lokalizace a překlad webu probíhá

Objednávku překladu webu nám jednoduše zašlete online. My Vás budeme do 15 minut kontaktovat, abychom se domluvili na veškerých detailech a představili Vám cenovou nabídku. Jakmile si vše odsouhlasíme, vybereme pro Vás nejvhodnější odborníky dle oborového zaměření a jazykových mutací.

CAT nástroje

Díky využívání specializovaného překladatelského softwaru jsme schopni zajistit konzistentní překlad celého dokumentu a zároveň nabídnout našim klientům slevu za podobnost a opakování textu. Důležitou součástí procesu překladu webu a lokalizace jako celku je důkladné testování funkčnosti lokalizované webové prezentace.

Důsledná lokalizace

Přes určité odlišnosti podle druhu probíhá lokalizace webových stránek většinou podle stejného vzorce. Při překladu internetových stránek je více než u klasického překladu velmi důležité, aby se kvůli lokalizaci webových stránek dodržovala jednotná terminologie a ucelený styl během celého procesu. Velmi žádoucí je aktivní spolupráce klienta nebo jeho zahraničních partnerů při upřesnění používaného odborného názvosloví. Lokalizační tým pak postupně překládá textové balíčky, které jsou ze softwaru vyexportovány.

Proces testování

Nejdůležitější částí lokalizace je její následné testování. Samotný překlad internetových stránek totiž nemůže být kvůli mnoha faktorům zhotoven zcela bez chyb. Jedná se hlavně o revizi grafického rozložení textu (problematika délky textových řetězců) či o kontrolu sémantické správnosti přeložených pojmů. Ne vždy je překladatel při lokalizaci schopen přesně vystihnout význam daného výrazu bez širšího kontextu. Po komplexním testování a kontrole je lokalizace připravena na předání klientovi.

Proč si objednat překlady webu u nás

 • Jsme přední překladatelská agentura působící na českém trhu již od roku 1990, za tu dobu jsme přeložili mnoho různých dokumentů pro více než 20 000 spokojených klientů napříč odvětvími.
 • Poskytujeme špičkové překladatelské služby díky týmu zkušených specialistů a více než 4 000 prověřených překladatelů a rodilých mluvčích.
 • Nabízíme přes 40 jazykových mutací našich překladů, a to i v expresních termínech.
 • Máme bohaté zkušenosti i s náročnými zakázkami o velkých objemech a v netradičních formátech, stejně jako s úzce specializovanými překlady.
 • Překlady webu a lokalizaci můžeme vyhotovit v libovolném zdroji a samozřejmostí jsou u nás také grafické úpravy textu včetně profesionální služby DTP.
 • Využíváme nejmodernější překladatelské technologie a máme vlastní nahrávací studio.
 • Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001 a ISO 17100 a bezpečnosti informací ISO 27001.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:
tel.: +420 225 000 755
e-mail: localisation@presto.cz
Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required